Djeca u digitalnom okruženju - Vodič za roditelje predškolaraca

Predstavljamo brošuru "Djeca u digitalnom okruženju - Vodič za roditelje predškolaraca" nastalu u projektu Razmisli pa klikni od vrtića, koji je tijekom 2019. godine financijski podržao Grad Zagreb.

Digitalno okruženje u koje se današnja djeca rađaju i u koje se s lakoćom uključuju, stavlja pred roditelje veliki zadatak i izazove - opskrbiti djecu vještinama i sposobnostima koje će im pomoći da iskoriste potencijale i izbjegnu zamke i rizike koje digitalni svijet donosi.

Ovim vodičem za roditelje želimo naglasiti da su izazovi koje pred roditelje i djecu stavlja dinamično digitalno okruženje, kao i odluke o tome kako će te izazove izbjeći ili umanjiti njihov utjecaj na obitelj, neodvojivi od odgovornog roditeljstva koje nam je svima cilj. Od prvih koraka u digitalnom svijetu, ne smijemo dozvoliti da djecu odgajaju uređaji i dostupni sadržaji, a kasnije i vršnjac. U djetetu je nužno odnjegovati ispravan stav i pristup digitalnom okruženju jer, najučinkovitija sigurnosna zaštita pred izazovima i opasnostima upravo su  educirano i osviješteno dijete te informirana, angažirana podržavajuća odrasla osoba, uz koju dijete otkriva digitalni svijet.

 

O brošuri je napisala Bruna Profaca, psihologinja, koja je i stručna recenzentica ove brošure:

Svi koji rade s djecom danas se suočavaju s pitanjima roditelja o dječjem korištenju tehnologija, a s druge strane svi koji zaista osluškuju dječje potrebe suočavaju se i s pitanjima same djece: Zašto su roditelji toliko na mobitelu, tabletu? Kad se roditelji istinski suoče s takvim dječjim pitanjima, postoji šansa da i promijene svoje ponašanje i preuzmu odgovornost i kontrolu nad tehnologijom u korist razvoja svog odnosa s djetetom.
Ovaj priručnik je putokaz za roditeljstvo u digitalnom okruženju i podrška roditeljima u mijenjanju prvo svog ponašanja, a onda i vođenje djeteta u skladu s potrebama djece od najranije dobi. Pokušavajući dati odgovor na pitanja roditelja, indirektno odgovara na pitanja djece.

Vodič za roditelje pisan je jasno, stručno utemeljeno, ali i popularno, jer koristi široko zastupljenu terminologiju u ovom području. Roditelje motivira, a ne propovijeda im, aktivira ih u roditeljskoj ulozi i stvaranju odnosa s djetetom. Osim roditeljima, priručnik će biti zanimljiv i od koristi svima koji rade s djecom i za djecu, a osobito odgajateljima i učiteljima kojima se nerijetko roditelji prvo obraćaju u nedoumici.
Brošura je osmišljena na način da roditeljima i drugim odraslim osobama uz koje djeca odrastaju pruži osnovne informacije i smjernice na kojima se temelji sigurno i odgovorno korištenje digitalnih sadržaja i uređaja. Brojne ideje i prilike za zajedničko istraživanje tema koje kao roditelji prepoznajemo važnima za djecu predškolske dobi, potaknut će razgovor i olakšati usvajanje osnovnih digitalnih vještina i sposobnosti koje će djeca tijekom odrastanja nadograđivati.

Nastala je kao odgovor na stalno postavljana pitanja i nedoumice koje roditelji dijele s nama od naših početaka bavljenja temama digitalnog odrastanja i roditeljstva.

Nadamo se da će ispuniti očekivanja!

 

Djeca u digitalnom okruženju - Vodič za roditelje predškolaraca
Djeca u digitalnom okruženju - Vodič za roditelje predškolaraca

VIDI PREUZMI

3.96 MB 0

NOT PUBLISHED
Napisao/la:
Ovaj tekst i brošura izrađeni su uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj teksta i brošure u isključivoj su odgovornosti udruge Roda i ni pod kojim uvjetima ne mogu se smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.

Prvo izdanje brošure tiskano je u 200 primjeraka i distirbuirano putem vrtića Grada Zagreba.
Od veljače, dostupno je i online izdanje brošure koje možete preuzeti u nastavku.
Ovaj tekst i brošura izrađeni su uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj teksta i brošure u isključivoj su odgovornosti udruge Roda i ni pod kojim uvjetima ne mogu se smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.

Prvo izdanje brošure tiskano je u 200 primjeraka i distirbuirano putem vrtića Grada Zagreba.
Od veljače, dostupno je i online izdanje brošure koje možete preuzeti u nastavku.