Voditeljice trudničkih tečaja uspostavili suradnju sa domom zdravlja

Polaznica edukacije za voditeljice trudničkih tečajeva, Amira Ćerimagić, je sa suradnicama iz udruge BabySteps uspostavila suradnju sa Domom zdravlja Vitez, gdje sudjeluju u organizaciji trudničkih tečajeva. Prenosimo njeno izvješće:

 

Ovim projektom je ostvarena saradnja instruktorice za trudničke tečaje iz Sarajeva sa DZ Vitez gdje se realizirala edukacija medicinskog osoblja DZa sa ciljem da postanu adekvatno doeducirani i osposobljeni da započnu i da vode kontinuiranu školu za trudnice u sklopu svoga rada i tako obogate komplet prenatalnu njegu trudnica.

U općini Vitez, za razliku od drugih općina i gradova u BiH (poput Sarajeva i Banja Luke) još uvijek ne postoji organizovana kontinuirana prenatalna edukacija/škola za trudnice koja bi bila dostupna kao sastavni dio dobre prenatalne njege trudnica. Poznato je da pored dobre prenatalne zdravstvene njege, edukacija i priprema trudnica i njihovih partnera u prenatalnom periodu je ključna za bolji ishod trudnoće i poroda kao i postoporođajnog perioda.

U razvijenim zemljama Evrope i Zapada vođenjem prenatalnih priprema se bave instruktori/edukatori trudničkih tečaja što znači da je to posebna struka. U BiH postoje samo dvije instruktorice za trudničke tečaje (koje su svoj certifikat dobile u zemljama EU) dok dosada organizovane prenatalne pripreme vode babice, medicinske sestre i ljekari uglavnom bez posebne edukacije u tom pravcu.

Dobro pripremljena i educirana porodilja zajedno sa svojim partnerom kao njenom podrškom, omogućava sebi optimalniji porod i psihološko zadovoljstvo porodom, što se očituje kasnije i kroz optimalniji postporođajni period (stope postporođajne tuge su 85%, postporođajne depresije 1/7 žena a stopa isključivog dojenja u prvih 6 mjeseci djetetovog života u BiH tek 15%), olakšavaju i medicinskom osoblju koji kao tim prisustvuje prenatalnoj njezi tokom 9 mjeseci svojom stručnošću, smanjuju se stope intervencija i postporođajnih komplikacija (porodi vakumom i forcepsom, carski rez) što omogućava bolje zdravstvene parametre stanovništva, manje troškove za zdravstveni sistem općine i države, više vremena i manje stresa za medicinsko osoblje koje se potom može adekvatno posvetiti drugim patološkim stanjima unutar svoje struke i radnog vremena.

NOT PUBLISHED
Napisao/la: