Bodovanje konferencije prePOROD 2019.

Hrvatska liječnička komora kategorizirala je skup kao "Domaći simpozij" te aktivne sudionice/ke boduje s 9, a pasivne sa 7 bodova.

Hrvatska komora primalja aktivne sudionice/ke boduje sa 10, a pasivne sa 8 bodova.

Hrvatska komora medicinskih sestara vrednuje skup kao "Međunarodni simpozij" sa 12 bodova za aktivno sudjelovanje i 9 bodova za pasivno sudjelovanje.

 

 

 

NOT PUBLISHED
Napisao/la: