prePOROD 2019. - Biografije predavačica i predavača

Dot Parry je primalja i edukatorica National Childbirth Trust-a (NCT) iz Velike Britanije. Radila je kao primalja u bolničkom rodilištu, u centru za porode pri bolničkom rodilištu ali i kao primalja na kućnim porodima. Od 1991. Dot vodi različite trudničke tečajeve sa NCT te radi kao profesorica u programu edukacije budućih NCT voditeljica trudničkih tečajeva od 2008. godine. Uz to je završila posebnu edukaciju iz hipnoze za porod, Natal Hypnotherapy (TM).

 

Erika Spirić primalja u mirovini. Svoj radni vijek provela je radeći na Odjelu ginekologije i porodništva Varaždinske bolnice. Završila je srednju primaljsku školu u Zagrebu (1974.) i Višu školu za medicinske sestre ginekološko opstetričkog smjera  na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu (1983). Od tada do umirovljenja radila je kao glavna primalja na odjelu.

Aktivna je na području edukacije primalja, kao voditeljica praktikuma i mentorica. Koautorica je kurikuluma za prvostupnički program primaljstva u Zagrebu i Splitu, te je članica radne skupine Hrvatske udruge za promicanje primaljstva, koja želi pokrenuti sveučilišne primaljske programe u Zagrebu, Rijeci i Splitu. Radila je na nacrtima zakona o primaljstvu te je jedna od osnivačica Hrvatske komore primalja je predsjednica vijeća Komore.

Uspostavila je i vodila program antenatalnog obrazovanja u Varaždinskoj bolnici. Aktivna je na području primaljstva i zalaže se za visokokvalitetnu primaljsku skrb i pravo žena na izbor prilikom poroda.

 

Jela Ravnjak svoju karijeru započela je kao ekonomistica. Trenutno radi kao porođajna i postpartum doula te se završava edukaciju za voditeljicu trudničkih tečajeva. Suosnivačica je Lele kolektiva - organizacije koja je posvećena prenošenju informacija temeljenih na dokazima ženama, kako bi ih osnažile za pozitivno iskustvo poroda. Strastvena je po pitanju ženstvenosti i borbe za ženska prava. Inspirirana pričama o kućnim porodima svoje bake, nalazi strast u pričama o neometanim porodima te se zalaže sa samostalno primaljstvo u Hrvatskoj. Završila je DONA International i Paramana doula treninge te trenutno radi na završavanju Childbirth Educator Programa ograniziranog u sklopu 3P+ Erasmus projekta.

 

Hannie Oor radi s majkama i djecom preko 30 godina. Počela je kao medicinska sestra na odjelu psihijatrije te je sa suprugom godinama radila u privatnoj psihijatrijskoj praksi. Vodila je pripreme roditelja za porod, a bavila se i dječjom masažom, te masažom odraslih. Bila je predavačica u školi udruge Samen Bevallen kojom je predsjedala 11 godina, te članica izvršnog odbora prve škole za doule u Nizozemskoj.

Godine 2000. je zajedno s kolegicom Theom van Tuyl, voditeljicom trudničkih tečajeva i primaljom Mary Zwart osnovala ENCA – Nizozemska, krovnu organizaciju koja se bavi edukacijom budućih obitelji, dojenjem te se zalaže za promicanje i održavanje skrbi majki i djece koja je prirodna i puna poštovanja. Kroz njezin rad u ENCA-i u Europi, vodila je treninge i edukacije o vođenju trudničkih tečajeva i vještini doularenja, kao i treninge u rebozo tehnici.

 

 

Beverley Ann Lawrence Beech radi kao zagovaračica za prava žene na porodu od 1970. u udruzi Association for Improvements in Maternity Services (AIMS). Autorica je nekoliko knjiga, predavačica sa međunarodnim iskustvom, istraživačica i članica Foruma za prakse i politike u porodu.

 

Dulce Morgado Neves članica je izvršnog odbora Portugalske udruge za ženska prava u trudnoći i porodu (APDMGP) te je istraživačica u Centru za istraživanja i sociološke studije na Sveučilišnom institutu u Lisabonu (CIES-IUL).

Sociologiju je doktorirala 2013. godine na ISCTE-IUL, a njezina područja interesa su rod, društveni pokreti, roditeljstvo i porođaj. Trenutno razvija istraživanje koje se bavi vezama između modela zdravstvene skrbi trudnica i iskustava aktivizma vezanog za prava u porodu u Europi. Članica je portugalskog tima koji provodi anketu BabiesBornBetter, te je suvoditeljica portala Nascer.pt, Laboratorija za društvena istraživanja trudnoće i poroda koje vodi CIES-IUL.

 

Catarina Barata je antropologinja i video umjetnica koja radi u Portugalu. Članica je Portugalske udruge za ženska prava u trudnoći i porodu (APDMGP), te je istraživačica Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Lisabonu (ICS-UL).

Radi kao istraživačica na projektima vezanima uz lokalnu baštinu, te kao redateljica, snimateljica i urednica dokumentaraca, dugometražnih filmova te scenske produkcije. Surađuje s različitim umjetnicima i redateljima u Portugalu i svijetu (Brazil, SAD, i Gvineji Bisau).

Trenutno priprema doktorat iz antropologije, uže specijalizacije u medicinskoj antropologiji te istražuje porodničarsko nasilje, fokusirajući se na percepcije, diskurse te reprezentacije povezane s iskustvima opstetričkog nasilja, ženskih reproduktivnih prava i aktivizma, te transformativne moći umjetnosti.

 

Patricia Pineda i Maider Maraña predstavnice su španjolske organizacije El Parto es Nuestro (Porod je naš). U početku se radilo o ženama koje trebaju podršku, a danas one pružaju podršku drugim ženama tijekom trudnoće i porođaja. Patricia je članica izvršnog odbora i trenutno se bavi uređivanjem internetske stranice udruge. Maider koordinira međunarodnu suradnju i Donostia grupu za podršku.

El Parto es Nuestro je neprofitna volonterska udrga sastavljena od članova kojima je cilj poboljšati uvjete za majke i djecu tijekom trudnoće, poroda i postpartuma. Osnovana je 2003. godine u Španjolskoj, a trenutno ima preko 900 članica i članova te djeluje na području tri države – Španjolske, Ekvadora i Argentine, s 37 lokalnih grupa podrške za žene. Bave se istraživanjima, zalaganjima kod vladajućih i online kampanjama koje osuđuju opstetričko nasilje.

 

Amira Ćerimagić liječnica je i doula, voditeljica trudničkih tečajeva, instruktorica Evidence Based Birth® i majka troje djece. Aktivistica je za njegu rodilja od 2013. godine. Promovira prava u trudnoći i porodu među ženama u Bosni i Hercegovini te radi na izgrađivanju suradnje i komunikacije s medicinskom zajednicom nudeći im kontinuiranu edukaciju s najnovijim informacijama, kroz neprofitnu udrugu.

 

Liz Kelly ima iskustva u terapijskom savjetovanju te preko 12 godina radi sa ženama koje imaju tramu nakon poroda. Vodi trudničke tečajeve i pripreme, uključujući i Hypnobirthing, od 2008. Najviše radi sa ženama koje su iskusile snažne traume vezane uz porod, koje trebaju dodatnu podršku u budućim trudnoćama, a koje se često upućuje iz različitih dijelova Irske i iz inozemstva.

Kvalificirana je trenerica i edukatorica koja vodi edukacije za voditeljice trudničkih tečajeva te radionice, a trenutno se bavi razvojem standarda za obrazovanje trudnica. Certificirana je posrednica i ravnateljica Irske mreže za podršku majčinstvu, neprofitne organizacije koja pruža nepristrane informacije i podršku za sve koji koriste usluge Irish Maternity Services. Trenutno je na magistarskom studiju iz psihoterapije i savjetovanja.

 

Mila Kramná bavi se pitanjima trudnoće I poroda preko 18 godina. Suosnivačica je Češke udruge doula, članica radne skupine za porođaj u Češkom ženskom lobiju te voditeljica projekata u udruzi Aperio – Udruzi za zdravo roditeljstvo. Autorica je Vodiča za rodilišta u Češkoj.

 

 

 

NOT PUBLISHED
Napisao/la: