Koja pitanja postaviti liječniku subspecijalistu humane reprodukcije

Aktivistice Rode pripremile su neka pitanja koja možete, ukoliko su primjenjiva na vašu individualnu situaciju, pitati prilikom konzultacija s liječnikom/liječnicom subspecijalistom humane reprodukcije.


A) otkrivanje uzroka smanjene plodnosti i neplodnosti:

 • Koja je moja dijagnoza i kako ona utječe na nemogućnost ostvarivanja trudnoće?
 • Ima li moj partner stanje ili dijagnozu koja utječe na plodnost?
 • Objasnite nam na koji način naše dijagnoze utječu na smanjenje plodnosti/neplodnost.
 • Koje pretrage i testove trebamo još napraviti?
 • Gdje se te pretrage i testovi obavljaju (u kojoj bolnici, laboratoriju)?
 • Ako je uzrok naše neplodnosti nejasan, koje dodatne dijagnostičke testove i pretrage preporučujete?
 • Kakvi su izgledi da će nas ti testovi i pretrage dovesti do otkrivanja uzroka neplodnosti?
 • Kojem liječniku primarne zdravstvene zaštite da se obratimo za uputnice za dodatne pretrage?
 • Mogu li se naša stanja i dijagnoze tijekom vremena pogoršati, poboljšati ili ostati ista?
 • Kakvi su naši izgledi za ostvarivanje trudnoće bez medicinski potpomognute oplodnje?


B) opcije i tijek liječenja postupcima izvantjelesne oplodnje (IVF)

 • Koliko često ću tijekom postupka morati dolaziti na pregled?
 • Koliko vremena dnevno trebam odvojiti za pregled?
 • S kim ću i na koji način komunicirati tijekom trajanja postupka?
 • Možete li mi objasniti tijek postupka izvantjelesne oplodnje?
 • Koje lijekove ću uzimati za stimulaciju jajnika i u kolikoj dozi?
 • Gdje i kad ću dobiti lijekove za postupak i tko će mi objasniti način primjene lijekova?
 • Koji su rizici povezani uz zahvate u izvantjelesnoj oplodnji i primjenu lijekova za stimulaciju jajnika?
 • S obzirom na moju dob, dijagnozu i predviđenu terapiju, koliko jajnih stanica za izvantjelesnu oplodnju se očekuje da bih mogla dobiti?
 • Koje su opcije sedacije, analgezije i anestezije prilikom zahvata aspiracije folikula na jajnicima (punkcija)?
 • Na koji način i u koje vrijeme možemo dobiti informacije o kvantiteti i kvaliteti dobivenih spolnih stanica i zametaka?
 • Kada i na koje načine možemo konzultirati kliničke embriologe/embriologinje?
 • Koje okolnosti tijeka liječenja utječu na odluku u kojem će se razvojnom stadiju obaviti transfer zametka - 3. dan (stadij brazdanja) ili 5. dan nakon IVF oplodnje (stadij blastociste)?
 • Koliki je prosječni broj prenesenih zametaka za žene moje dobi u vašoj klinici?
 • S obzirom na moju dob, opće zdravstveno stanje i dijagnozu mog partnera, koliki broj zametaka bi preporučili za prijenos u maternicu?
 • Je li nam omogućeno da se prije donošenja odluke o broju zametaka koji će biti transferiran konzultiramo s kliničkim embriolozima?
 • U kojem razvojnom stadiju zametka se u vašoj klinici uobičajeno obavlja krioprezervacija zametaka?
 • Koliki je udio višeplodnih trudnoća u vašoj klinici i koji su rizici trudnoća s blizancima/trojkama?


C) ishodi MPO postupaka, prava osiguranica

 • Gdje mogu (dobiti) pronaći podatke o MPO postupcima i rezultatima?
 • S obzirom na rezultate u Vašoj klinici, koji su izgledi za žene moje dobi za rođenje živog djeteta prema vrsti obavljenog postupka (intrauterina inseminacija, stimulirani IVF, IVF u prirodnom ciklusu)?
 • Koliki su izgledi s obzirom na naše individualne karakteristike (dob žene, dijagnoze, broj prethodnih pokušaja...) da iz ovog postupka dobijemo dijete?
 • Kolike su nam šanse da dobijemo dijete nakon što prođemo 4 stimulirana postupka izvantjelsne oplodnje?
 • Koji su izgledi da dobijemo dijete iz postupka izvantjelesne oplodnje u prirodnom ciklusu?
 • Na koji način se u vašoj bolnici postupak uz isključivu primjenu lijekova koji se uzimaju na usta (npr. „klomifen", „femara", bez uporabe hormonskih injekcija (gonadotropina), obračunava prema HZZO-u, kao stimulirani ili postupak u prirodnom ciklusu?
 • Koja su moja prava kao osiguranice HZZO-a ako u postupku ne dođe do aspiracije jajnih stanica ili ako se u postupku ne dobiju jajne stanice za izvantjelesnu oplodnju?
 • Koje su opcije sedacije, analgezije i anestezije prilikom zahvata aspiracije folikula na jajnicima?

 

 

NOT PUBLISHED
Napisao/la: