Dostupni najnoviji pokazatelji za sva rodilišta

Najnoviji pokazatelji za sva rodilišta, dostupni na stranici rodilista.roda.hr udruge Roda, otkrivaju velike razlike unutar zdravstvenog sustava

Odluku o tome u kojem rodilištu roditi većina trudnica donosi vodeći se iskustvima svojih prijateljica ili rođakinja, ili prema pričama u medijima koje mogu, ali i ne moraju biti istinite. Udruga Roda je po prvi puta, prikupljanjem podataka (često i pozivajući se na Zakon o pravu na pristup informacijama) i pregledom domaće stručne literature, objavila statistike odabranih pokazatelja za sva rodilišta u Hrvatskoj.

Važno je napomenuti da se rodilišta mogu usporediti samo s ustanovama slične razine i veličine, tako da tako primjerice možemo usporediti KBC Split i KBC Sestre Milosrdnice, ali nije u redu uspoređivati KBC Zagreb (Petrova) i Opću bolnicu Vinkovci. No, istovremeno, moramo biti svjesni da postoje velike razlike između rodilišta čak i kad pazimo na to koje uspoređujemo. Trudnice, rodilje i djeca u Hrvatskoj trebali bi imati istu razinu kvalitete u svojoj skrbi gdje god se rodili i rađale u Hrvatskoj, nažalost, prema ovim podacima, to nije slučaj­.

 

Velike razlike u skrbi i uvjetima

Već godinama je smrtnost novorođenčadi i rodilja u Hrvatskoj vrlo niska, no poboljšanje kvalitete usluge u rodilištima ne prati pad smrtnosti.  Kvalitetna skrb uključuje puno više čimbenika, a razlike su ogromne - u Hrvatskoj godinama jedan KBC ima daleko najvišu zastupljenost carskih rezova, dok drugi KBC-ovi bitno rjeđe dovršavaju porod carskim rezom. Isto je kod pojavnosti epiziotomija (rezanje međice) - u nekim rodilištima ovaj postupak doživi čak 7 od 10 žena koje rađaju vaginalno, dok u drugim rodilištima samo 1 od 10. Po ovom pokazatelju kaskamo za drugim europskim zemljama, npr. za Danskom gdje je postotak epiziotomija na nacionalnoj razini tek oko 6%.

 

Metodologija prikupljanja podataka

Rodilištima je početkom 2016. godine poslan upitnik s pitanjima o skrbi i uvjetima koje nude rodiljama. Nažalost, tek polovica rodilišta ustupila je odgovore Rodi. Za rodilišta koja nisu odgovorila na upitnik, Roda je zatražila informacije od Zavoda za javno zdravstvo i iz stručne literature – časopis Ginekoglogia et perinatologia, gdje se te statistike objavljuju svake godine.

Osim kliničkih pokazatelja postoje i oni ljudski - u nekim rodilištima je i dalje normalno naplaćivati pratnju na porodu ili pak uvjetovati pratnju pohađanjem tečaja koji se naplaćuje, ponekad i do 400 kuna, ili uvjetovati prisustvo pratnje na porodu  pohađanjem besplatnog tečaja, dok je u drugim rodilištima to davno zaboravljena praksa. Znanstveni dokazi su jasno na strani toga da je vrlo važno da žena ima podršku osobe iz svog života uz sebe na porodu, no u Hrvatskoj to i dalje nije uobičajeno niti praksa koja se potiče ili barem olakšava.

 

Gdje i kako pronaći više informacija

Internetska stranica na kojoj su objavljeni svi prikupljeni podaci o rodilištima nalazi se na http://rodilista.roda.hr i osim pokazatelja nudi korisnicama informacije poput kontakt brojeva telefona rodilišta, informacije o trudničkom tečaju koji se organizira u rodilištu, savjeta što treba donijeti u rodilište za sebe i za dijete, informacija o uvjetima za pratnju pojedinih rodilišta, ali i edukativan sadržaj poput uputa kako napisati plan poroda ili odabrati rodilište te rječnik s preko 200 termina koje trudnice često čuju od zdravstvenih djelatnika ili pročitaju u nalazima, a ne znaju nužno što znače.

 

Korisnice mogu direktno usporediti ustanove

Unaprijeđena internetska stranica omogućava korisnicama da pogledaju informacije za svako rodilište pojedinačno, ali i da odaberu do tri rodilišta čiji se podaci onda prikazuju usporedno. To omogućava korisnicama da lakše usporede ustanove koje razmatraju kao mjesto poroda. Primjerice, trudnica odluči koji su joj pokazatelji najvažniji kod odabira rodilišta pa direktnom usporedbom može provjeriti koje je rodilište najbolje prema tim pokazateljima.

 

Zabrinjavajuć porast carskih rezova

Postotak carskih rezova je, u razdoblju od 2015. na 2016. (zadnje godine za koje postoje statistike) narastao za čak dva postotna boda na nacionalnoj razini; u nekim rodilištima je taj porast iznosio čak 5% na godišnjoj razini. U istom razdoblju,statistika smrtnosti majki i djece na porodu ostale su u istom rangu. Preciznije, od 2002. godine, postotak carskih rezova je narastao za skoro 8%, dok su ishodi poroda za majke i djecu ostali isti. S nacionalnim postotkom od 22,97%, Hrvatska je već u rangu gdje broj carskih rezova prelazi granicu koristi i počinje više štetiti nego koristiti. Naime, ni jedna zemlja svijeta nije vidjela poboljšanje u smrtnosti nakon poroda nakon što je nacionalni postotak carskih rezova prešao 19%. U narednim godinama, ako se ovaj munjeviti porast ne zaustavi, sve veći broj žena i djece snosit će negativne posljedice prekomjernog dovršenja poroda carskim rezom.

 

Razlozi povećanja stopa carskih rezova

Da bi obrazložili visoku stopu carskih rezova, zdravstveni djelatnici i novinari često "okrivljuju" žene. No, stvarno stanje je nešto drugačije od najčešće spominjanih razloga povećanja udjela carskih rezova u porodima u Hrvatskoj. Više o razlozima sve većeg broja carskih rezova možete pročitati ovdje.

 

Politike planiranje zdravstvene skrbi u Hrvatskoj

U nedavnom policy izvještaju Centra za mirovne studije “Pristup zdravstvenim uslugama u Hrvatskoj”, dr. sc. Ana Bobinac preporučila je da je potrebno “identificirati i objavljivati razlike u kliničkoj praksi i ishodima liječenja u različitim bolnicama ili regijama kako bi se pomoglo pacijentima odlučiti gdje se i kako liječiti, ali i kako bi se pomoglo donositi ponekad i teške reformske odluke.” Ovim projektom, osim što nudi jedinstveno mjesto koje osigurava objektivne informacije i edukaciju, udruga Roda pridonosi i transparentnosti sustava.

 

Kakve su prakse poroda u vašem lokalnom rodilištu?

Grafike koje su priložene ovom dopisu prikazuju ishode rodilišta iz cijele Hrvatske koje možete usporediti s rodilištima u vašoj blizini. Slobodne su za korištenje, uz navođenje udruge Roda kao izvora.

 

Dodtak: pokazatelji carski rez i epiziotomija
Dodtak: pokazatelji carski rez i epiziotomija

VIDI

NOT PUBLISHED
Napisao/la:
Izvor: Bobinac, A. (2018). Pristup zdravstvenim uslugama u Hrvatskoj - Policy izvještaj. [online] Zagreb: Centar za mirovne studije. Dostupno: https://www.cms.hr/system/publication/pdf/95/Pristup_zdravstvenim_uslugama_u_Hrvatskoj_.pdf [Pristupljeno 22.1.2018].
Drandić, D. (2016). Zašto je stopa carskih rezova u stalnom porastu u Hrvatskoj? Portal udruge Roda. Dostupno: http://www.roda.hr/portal/porod/kako-radamo/zasto-je-stopa-carskih-rezova-u-stalnom-poratu-u-hrvatskoj.html [Pristupljeno 22.1.2018].
Molina G, Weiser TG, Lipsitz SR, Esquivel MM, Uribe-Leitz T, Azad T, Shah N, Semrau K, Berry WR, Gawande AA, Haynes AB. Relationship Between Cesarean Delivery Rate and Maternal and Neonatal Mortality. JAMA. 2015;314(21):2263–2270. doi:10.1001/jama.2015.15553
Portal za porode i prava trudnica i rodilja, rodilista.roda.hr. (2018.). Rodilišta u Hrvatskoj. [online] Dostupno: http://rodilista.roda.hr [Pristupljeno 22.1.2018].
Rodin, U., Daušnik, Ž. i Cerovečki, I. (2017.). Porodi u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2016. godine. [online] Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Dostupno: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2017/08/Porodi_2016.pdf [Pristupljeno 22.1.2018.].
Izvor: Bobinac, A. (2018). Pristup zdravstvenim uslugama u Hrvatskoj - Policy izvještaj. [online] Zagreb: Centar za mirovne studije. Dostupno: https://www.cms.hr/system/publication/pdf/95/Pristup_zdravstvenim_uslugama_u_Hrvatskoj_.pdf [Pristupljeno 22.1.2018].
Drandić, D. (2016). Zašto je stopa carskih rezova u stalnom porastu u Hrvatskoj? Portal udruge Roda. Dostupno: http://www.roda.hr/portal/porod/kako-radamo/zasto-je-stopa-carskih-rezova-u-stalnom-poratu-u-hrvatskoj.html [Pristupljeno 22.1.2018].
Molina G, Weiser TG, Lipsitz SR, Esquivel MM, Uribe-Leitz T, Azad T, Shah N, Semrau K, Berry WR, Gawande AA, Haynes AB. Relationship Between Cesarean Delivery Rate and Maternal and Neonatal Mortality. JAMA. 2015;314(21):2263–2270. doi:10.1001/jama.2015.15553
Portal za porode i prava trudnica i rodilja, rodilista.roda.hr. (2018.). Rodilišta u Hrvatskoj. [online] Dostupno: http://rodilista.roda.hr [Pristupljeno 22.1.2018].
Rodin, U., Daušnik, Ž. i Cerovečki, I. (2017.). Porodi u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2016. godine. [online] Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Dostupno: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2017/08/Porodi_2016.pdf [Pristupljeno 22.1.2018.].