Održana edukacija o praćenju i prijavama kršenja Međunarodnog pravilnika

U Rodinu gnijezdu, u subotu 2. rujna 2017. godine održana je edukacija o praćenju i prijavama kršenja Međunarodnog pravilnika o reklamiranju nadomjestaka za majčino mlijeko.

Edukacija je bila namijenjena savjetnicama za dojenje i drugim zdravstvenim radnicama/radnicima koji su u direktnom radu s trudnicama i majkama.

U četverosatnoj edukaciji sudjelovalo je ukupno 15 polaznica te su dobile znanja i alate potrebne za prijavu kršenja Međunarodnog pravilnika o reklamiranju nadomjestaka za majčino mlijeko u elektroničku bazu kršenja koju vodi IBFAN

Ta organizacija svake godine skuplja informacije o praksama proizvođača i distributera nadomjestaka za majčino mlijeko i drugih proizvoda u domeni Međunarodnog pravilnika, što je posebno važna informacija za države, poput Hrvatske, u kojima Međunarodni pravilnik nije u potpunosti implementiran u zakone i regulative.

Ova aktivnost je mjera Programa za dojenje Ministarstva zdravlja koji je donijela Vlada Republike Hrvatske 2015. godine.

AKTIVNOSTI 4.1. Osigurati primjenu Međunarodnog pravilnika o reklamiranju nadomjestaka za majčino mlijeko

Nositelj aktivnosti: Ministarstvo zdravlja

Sunositelji: UNICEF - Ured za Hrvatsku, IBFAN grupa za Hrvatsku, organizacije civilnog društva Indikatori provedbe: praćenje primjene Međunarodnog pravilnika o reklamiranju nadomjestaka za majčino mlijeko u zdravstvenom sustavu.

NOT PUBLISHED
Napisao/la: