Novčane potpore Zaklade Hrvatska za djecu

Zaklada "Hrvatska za djecu", koju je Vlada Republike Hrvatske osnovala krajem 2008. godine, djeluje kao samostalna pravna osoba.

Osnovni ciljevi Zaklade su pomaganje djeci Hrvatske kojoj je potrebna podrška u ostvarenju kvalitetnijeg i sadržajnijeg odrastanja, ali i nadopunjavanje i osnaživanje napora državnih tijela u ostvarenju boljeg života djece.

Zaklada Hrvatska za djecu djeluje kroz osmišljavanje i provođenje vlastitih projekata te podržava rad drugih institucija čija misija uključuje dobrobit djece. Osim toga, Zaklada brine da javnost zna potrebe djece i ona predstavlja učinkovitu platformu Vlade RH u svakodnevnom poboljšanju njihovih uvjeta rasta i razvoja.

Novčane potpore uz pomoć kojih Zaklada ostvaruje svoje ciljeve, uređene su Pravilnikom o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora koji je na snazi u trenutku primitka zahtjeva za dodjelu potpore. Potpore se dodjeljuju kako bi se financirale konkretne potreba djece u obitelji podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore, bilo da su te potrebe materijalne prirode (kao što su školske knjige, hrana, zdravstvena pomagala, lijekovi, dodaci prehrani, računala, sportska oprema, glazbeni instrumenti i sl.) ili se pak radi o intelektualnim, sportskim, umjetničkim i drugim sličnim aktivnostima djece. Prosječno vrijeme rješavanja zahtjeva za dodjelu potpore iznosi tri do četiri mjeseca od predaje zahtjeva Zakladi.

Prijavitelji pritom trebaju biti svjesni da zahtjevi s neprihvatljivom namjenom, kao što je na primjer popravak krova na kući, plaćanje režija za stan i sl., neće biti odobreni, već će se u razmatranje i obradu uzeti samo oni zahtjevi za dodjelu potpore koji se odnose na zadovoljenje neposrednih potreba djeteta ili djece u obitelji podnositelja zahtjeva. Istovremeno, zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom, a koji nakon upućenog pisanog poziva Zaklade za dopunu dokumentacije nisu dopunjeni, neće se dalje razmatrati, nego će biti odbijeni i zaključeni po osnovi nepotpune dokumentacije.

Postoji 11 različitih novčanih potpora koje Zaklada Hrvatska za djecu dodjeljuje. To su:

 1. Novčana potpora u slučaju višestrukog poroda (za djecu rođenu iz višeplodnih trudnoća – dvojke, trojke, četvorke, petorke);
 2. Novčane potpore za nabavku učila, opreme, literature, instrumenata ili drugih pomagala neophodnih za obrazovanje djeteta te novčane potpore za nabavku opreme i potrepština neophodnih za rast i razvoj djeteta;
 3. Novčane potpore za nabavku učila, opreme, literature, instrumenata ili drugih pomagala neophodnih za razvoj darovitosti djeteta;
 4. Novčane potpore za naknadu dijela troškova osiguranja ili nabavke posebno prilagođenog ortopedskog ili rehabilitacijskog pomagala;
 5. Novčane potpore za naknadu troškova ili dijela troškova specijalističkog obrazovanja i usavršavanja darovite djece;
 6. Novčane potpore za naknadu troškova ili dijela troškova putovanja ili boravka izvan mjesta prebivališta kada je to neophodno potrebno radi školovanja ili natjecanja djeteta u znanju, športu, umjetnosti;
 7. Potpore u slučaju teške kronične bolesti djeteta ili više djece iz obitelji;
 8. Novčane potpore za pokriće troškova ili dijela troškova nabavke lijekova u slučaju teške kronične bolesti djeteta;
 9. Potpore za liječenje ili medicinsku rehabilitaciju djeteta ili za osiguranje roditeljske skrbi i brige o bolesnom djetetu koje je na liječenju ili rehabilitaciji izvan stalnog mjesta prebivališta;
 10. Potpore za djecu koja izlaze iz sustava skrbi;
 11. Druge potpore u slučaju posebno teških životnih okolnosti obitelji ili djeteta iz te obitelji (čl. 10.; ukoliko potrebe djece nisu pokrivene nekom ranije navedenom potporom).

S ciljem poboljšanja korisničkog iskustva fizičkih osoba – korisnika potpora, u Zakladi pripremaju elektroničku aplikaciju za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora, koja bi trebala biti u funkciji i dostupna za korištenje na internetskim stranicama Zaklade od 1. rujna 2017. godine. Na isti datum će ujedno biti dostupna i elektronička aplikacija za online provjeru statusa predmeta po svakom predanom, a nerealiziranom zahtjevu za dodjelu potpore.

NOT PUBLISHED
Napisao/la: