Neprekinuta veza – povezujuće roditeljstvo iza rešetaka

Najsigurnije mjesto za odrastanje djeteta je funkcionalna obitelj u kojoj dijete uči vještine potrebne za samostalan život, a neke od tih vještina uključuju emocionalnu zrelost, samopoštovanje, rješavanje problema, asertivno ponašanje i empatiju.

No u obiteljima u kojima je jedan od roditelja na odsluženju kazne u zatvoru ili kaznionici pojavljuje se rizik od raspadanja obitelji zbog čega dijete gubi sigurnost, odlazi u drugi grad i drugu obitelj zbog udomljavanja. U takvim za dijete teškim životnim okolnostima slabi veza i povezanost s obitelji, a dijete gubi bazu u kojoj najlakše i najbrže uči potrebne vještine.

Djeca, čiji su roditelji u zatvoru, odjednom su izloženi prilikama u kojima se teško snalaze i ne razumiju ih. Na sustavu je odgovornost da bira rješenja primjerena situaciji, a koja su za dijete najpovoljnija i predstavljaju najmanju moguću štetu. Održavanje kontakta djeteta s majkom/ocem u zatvoru ili kaznionici, poticanje roditelja na povezujuće roditeljstvo, jačanje roditeljskih kompetencija dugoročno umanjuju štetu i povećavaju djetetove šanse za kasniji uspjeh u životu, i u emocionalnom (odnosi s drugim ljudima) i u intelektualnom smislu (učenje, posao).

Povezujuće roditeljstvo je stil roditeljstva zasnovan na nježnim metodama odgoja, punim razumijevanja za dječje potrebe, koji stvara čvrste emotivne veze između djeteta i roditelja.

Odgovaranje roditelja na sve vrste djetetovih potreba rezultira čvrstom povezanošću roditelja i djeteta što pomaže djetetu u razvoju sigurnih, suosjećajnih, smirenih i trajnih odnosa s drugim ljudima. Prakse povezujućeg roditeljstva sažete su u „osam ideala": 1. priprema za porod, 2. emotivna pristupačnost, 3. dojenje, 4. nošenje djeteta, 5. zajedničko spavanje, 6. izbjegavanje produženog odvajanja od djeteta, 7. pozitivna disciplina, 8. ravnoteža obiteljskog života.

Na žalost, u okolnostima u kojima dijete može ostvariti kontakt s roditeljem koji je na odsluženju kazne, nije moguće prakticirati sve ove elemente povezujućeg roditeljstva, ali jest moguće ostvariti neke čime se značajno doprinosi dobrobiti djeteta. Zato nastojimo kroz ovaj projekt razviti model koji će pomoći ostvarenju nekih od spomenutih praksi povezujućeg roditeljstva (one na koje ćemo djelovati, otisnute su tamnijom bojom).

Projekt financira: Ministarstvo pravosuđa

Trajanje projekta: siječanj 2017. – prosinac 2017.

Opći cilj: Očuvanje bliske veze između majke i djeteta

Specifični ciljevi:

  1. Pružanje podrške zatvorenicama u povezujućem roditeljstvu
  2. Jačanje roditeljskih kompetencija
  3. Osnaživanje zatvorenica u majčinstvu
  4. Jačanje svijesti osoblja zatvorskog sustava o važnosti povezujućeg roditeljstva
  5. Podizanje svijesti javnosti o važnosti održavanja obiteljskih veza zatvorenica/ka i njihove djece

Aktivnosti projekta su:

Najzastupljeniji tip aktivnosti su one kroz koje se majkama zatvorenicama pruža podrška u roditeljstvu: podrška trudnicama i majkama tijekom trudnoće i babinja koja uključuje podršku oko pripreme za porod, podršku dojenju i nošenju djeteta u nosiljkama koju će primalje pružati volonterski; psihosocijalna podrška majkama zatvorenicama putem grupa podrške radioničkog tipa koje će im pružati psihologinja.

Dodatni tipovi aktivnosti obuhvaćaju radionice u kojima majke zatvorenice imaju aktivnu ulogu (kuharske i kazališno-glazbene radionice), promotivne aktivnosti kojima će se podići svijest javnosti te edukacija majki, primalja i osoblja kaznionice koja je sastavni dio većine aktivnosti.

 

NOT PUBLISHED
Napisao/la: