Stanka za dojenje

Jedno od prava koje ima zaposlena majka koja doji, a vratila se na posao prije navršene djetetove prve godine života, jest - stanka za dojenje. Ovu stanku majka može koristiti dva puta dnevno po sat vremena, ili jednokratno u trajanju od dva sata, najdulje do navršene prve godine djeteta.

Stanka se može koristiti i u slučaju kad otac istovremeno koristi pravo na rodiljni ili roditeljski dopust.

Kako ostvariti ovo pravo

Kako bi koristila ovo pravo, majka mora o svojoj namjeri obavijestiti poslodavca 30 dana prije početka korištenja prava. Pravo na stanku za dojenje ostvaruje se podnošenjem zahtjeva područnom uredu HZZO-a. Ta dva sata u radnom danu ne padaju na teret poslodavca, već HZZO-a, koji naknadu računa prema proračunskoj osnovici, odnosno za žene koje zarađuju manji iznos od proračunske osnovice u visini njihove plaće.

Majke čija plaća iznosi više od proračunske osnovice, korištenjem ovog prava nažalost će imati smanjenu plaću u odnosu na onu koju bi primale da ne koriste stanku, jer će im se 10 radnih sati tjedno, obračunavati po nižoj osnovici.

Ostaje nada da će zakonodavac ipak uvidjeti da je potrebno osigurati puni iznos plaće za vrijeme korištenja prava na stanku za dojenje djeteta.

NOT PUBLISHED
Napisao/la: