Korištenje prava na stanku za dojenje djeteta - rezultati istraživanja

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i udruga Roda provele su zajedničko istraživanje na temu Korištenje prava na stanku za dojenje djeteta. S obzirom na to da raniji podaci govore da se pravo na stanku za dojenje djeteta koristi u relativno malom obimu, specifični cilj istraživanja bio je prikupiti iskustva žena (zaposlenica-majki) koje koriste ili su koristile pravo na stanku za dojenje djeteta, kao i žena koje nisu koristile to pravo, a sve kako bi se prikupili podaci i saznanja o mogućim problemima i poteškoćama u korištenju navedenog prava.

Istraživanje je provedeno tako da je anketni upitnik postavljen na društvenim mrežama i web-stranicama udruge Roda i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u razdoblju 22.1.-11.2.2016. godine. U istraživanju je sudjelovalo 1.227 ispitanica/žena koje su anonimno popunile anketni upitnik. Ponuđeni anketni upitnik je sadržavao 25 pitanja koja su se odnosila na poznavanje zakonskih jamstava vezanih uz pravo korištenja stanke za dojenje djeteta, izravna iskustva, prepreke i poteškoće u korištenju, podrška zaposlenika/ca i poslodavca, financijska isplativost i dr.

Zaključci istraživanja i preporuke koje proizlaze iz njega su sljedeći:

  1. Postoji potreba daljnjeg osvješćivanja žena u pogledu zakonskih jamstava koja štite njihove interese na tržištu rada za vrijeme trudnoće i majčinstva.
  2. Potrebno je potpuno informiranje žena o korištenja prava na stanku za dojenje djeteta.
  3. Potrebno je aktivno provoditi kampanje radi stvaranja pozitivne klime i javnog mišljenja, uključujući poslodavce o korištenju stanke za dojenje djeteta.
  4. Potrebno je osigurati puni iznos plaće za vrijeme korištenja prava na stanku za dojenje djeteta.

Više o ovom istraživanju pročitajte u nastavku.

 

Korištenje prava na stanku za dojenje djeteta
Korištenje prava na stanku za dojenje djeteta

VIDI PREUZMI

624.97 kB 30

NOT PUBLISHED
Napisao/la: