Istraživanje Majčinstvo i žene s invaliditetom

Udruga Roditelji u akciji - RODA provodi istraživanje Majčinstvo i žene s invaliditetom u partnerstvu s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, Hrvatskim savezom slijepih i Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Istraživanje se provodi putem dubinskih intervjua, anketnog upitnika i fokus grupa.

Pozivamo sve žene s invaliditetom u reproduktivnoj dobi od 18 do 50 godina da anonimno popune anketni upitnik te da se jave u udrugu Roda ukoliko žele sudjelovati u dubinskom intervjuu ili u fokus grupama (kontakt: ivana.b@roda.hr). Anketni upitnik namijenjen je ženama s invaliditetom u reproduktivnoj dobi bez obzira na to jesu li majke, a na sudjelovanje u dubinskom intervjuu i fokus grupama pozivamo trudnice s invaliditetom i majke s invaliditetom djece predškolskog uzrasta.
Ovim cjelovitim istraživanjem želimo doznati kakva je zdravstvena skrb za trudnice i rodilje s invaliditetom, koji oblik podrške je potreban majkama s invaliditetom te što je potrebno unaprijediti po pitanju njihovih prava.

Cilj ovog istraživanja je utvrditi čimbenike i okolnosti zdravstvene skrbi trudnica i rodilja s invaliditetom te potrebu za podrškom majčinstvu s invaliditetom kako bi se izradile preporuke svima zainteresiranima za unapređenje položaja trudnica, rodilja i majki s invaliditetom.

NOT PUBLISHED
Napisao/la: