Prijava djeteta nakon rođenja

Nakon rođenja djeteta roditelji se susreću sa šumom birokracije vezano za prijavu rođenja i ostvarivanje svih zajamčenih prava. U ovom tekstu pronaći ćete na jednom mjestu informacije o tome kome, kada, kako prijaviti dijete i koja prava ostvarujete činjenicom da ste postali roditelj.

1.Matični ured

Prva stanica koju morate obići jest matični ured kako biste dijete upisali u maticu rođenih, odredili mu ime te kako bi mu se dodijelio OIB. Dakle, za matični ured potrebni su vam sljedeći dokumenti:

– otpusno pismo iz rodilišta, nije neophodno
– izvod iz matice vjenčanih, na uvid
– osobne iskaznice oba roditelja, na uvid
– obrazac Zahtjev za izdavanje isprava iz matice rođenih i knjige državljana – nalazi se u matičnom uredu, ali se može i isprintati
– biljezi 20kn rodni list + 20kn izvadak iz matice rođenih + 20kn domovnica
– novac u gotovini - 4kn rodni list + 5kn izvadak iz matice rođenih + 5kn domovnica

Kao što smo na početku rekli, dijete se prijavljuje u maticu rođenih u matičnom uredu u općini kojoj pripada rodilište u kojem je rođeno. Ako je ono rođeno u bolnici, onda ga u roku od 15 dana od rođenja prijavljuje bolnica. No, ako je dijete rođeno van zdravstvene ustanove, prijavljuje ga otac djeteta; osoba u čijem je stanu dijete rođeno; majka kada za to bude sposobna; babica ili liječnik koji je sudjelovao na porodu ili pak osoba koja je saznala za rođenje djeteta. Kao i u slučaju da je dijete rođeno u bolnici, rok za prijavu je 15 dana od rođenja djeteta.

Osobno ime rođena djeteta određuje se također u matičnom uredu, u roku od 30 dana od rođenja, a za to je potrebno prisustvo oba roditelja (osobno i sporazumno). Katkad to nije moguće, pa je prisutan jedan roditelj, ali u tom je slučaju onda potrebna sporazumna izjava o osobnom imenu djeteta. Ukoliko pak jedan od roditelja nije živ, proglašen je umrlim, prebivalište mu nije poznato, lišen je roditeljske skrbi ili poslovne sposobnosti, osobno ime određuje drugi roditelj. Ako se osobno ime sastoji od više riječi, može se izjavom odrediti s kojim će se riječima služiti u pravnom prometu.

Prezime djeteta uglavnom je uvjetovano zajedničkim prezimenom roditelja, no u slučaju da su ona različita, roditelji imaju pravo odlučiti da dijete nosi prezime jednog od njih ili prezime oba roditelja.

Treća stvar koju ćete morati u matičnom uredu obaviti je određivanje OIB-a, a to se obavlja po upisu djeteta u maticu rođenih, po službenoj dužnosti. Od dokumenta potrebna vam je potvrda o određenom OIB-u, odmah po određivanju.

2. MUP

Sljedeća prijava u šumi birokracije je ona na MUP. Tamo će se odrediti djetetov MBG, prijaviti njegovo/njezino prebivalište i dobiti uvjerenje o prebivalištu za roditelje. Za to su vam potrebni ovi dokumenti:

– rodni list djeteta ili izvod iz matice rođenih djeteta, na uvid + kopija
– domovnica djeteta, na uvid + kopija
– osobne iskaznice oba roditelja, na uvid

Ako roditelji nisu prijavljeni na istoj adresi, dovoljno je da roditelj na čijoj adresi neće biti prijavljeno dijete potpiše izjavu da je suglasan da dijete bude prijavljeno na adresu drugog roditelja. Tu izjavu službenica na šalteru dopiše na obrazac za prijavu prebivališta (ne treba dodatno potpisivati). Dakle, na MUP treba ići roditelj na čijoj adresi neće biti prijavljena beba.

Na MUP-u trebate dobiti 7 papira sveukupno, a to su:

– uvjerenje o MBG-u djeteta
– potvrda o prijavi prebivališta za dijete
– 3 uvjerenja o prebivalištu (po 1 za dijete, majku i oca) za Gradski ured za zdravstvo (svrha „novčana naknada")
– 2 uvjerenja o prebivalištu (po 1 za dijete i roditelja na čiju adresu se dijete prijavljuje) za HZZO (svrha „oprema za novorođenče")

3. Gradski ured za zdravstvo (navedeno se odnosi na Grad Zagreb, provjeriti lokalno ima li sličnih povlastica)

Ako živite u Zagrebu, znajte da imate pravo na podnošenje zahtjeva za isplatu pomoći za opremu novorođenčeta. Naime, roditelj djeteta rođenog nakon 31.03.2009. godine, koji je državljanin RH, s prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje 5 godina neposredno prije rođenja toga djeteta i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti može koristiti ovu povlasticu. Uvjet je da drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Gradu Zagrebu u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti. I posvojitelj malodobnog djeteta, koji ispunjavaju uvjete, može podnijeti zahtjev u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Visina pomoći ovisi o broju malodobne djece roditelja zahtjeva koja s njim žive, te roditelja kojima su djeca dodijeljena na brigu i skrb, temeljem pravomoćne presude o razvodu braka. U praksi to izgleda ovako:

-za 1. dijete roditelja podnositelja zahtjeva: 1.800,00 kn; isplata u 2 jednaka obroka, tijekom jedne godine
-za 2. dijete roditelja podnositelja zahtjeva: 3.600,00 kn; isplata u 4 jednaka obroka, tijekom dvije godine
-za 3. i svako sljedeće dijete roditelja podnositelja zahtjeva: 54.000,00 kn; u jednakim godišnjim obrocima tijekom 6 kalendarskih godina

Kako biste ostvarili ovu povlasticu potrebni su vam sljedeći dokumenti:

– osobna iskaznica roditelja koji podnosi zahtjev, na uvid + kopija
– uvjerenje o prebivalištu za majku, original ili kopija
– uvjerenje o prebivalištu za oca, original ili kopija
– uvjerenje o prebivalištu za dijete, original ili kopija
- uvjerenje o prebivalištu za svu djecu s kojom roditelj - podnositelj zahtjeva živi - kao dokaz o broju malodobne djece koja žive s roditeljem (original ili kopije)
– rodni list novorođenog djeteta, na uvid + kopija
– uvjerenje o MBG-u djeteta, na uvid
– kopija kartice računa na koji će se isplatiti pomoć
– MBG oca, za popunjavanje obrasca (dokument nije potreban)
– MBG majke, za popunjavanje obrasca (dokument nije potreban)
– kartica tekućeg računa roditelja u čije ime se podnosi zahtjev, na uvid
– biljezi 20kn (za upravnu pristojbu)
– bilo koji dokument koji referent zaključi da je potreban

Obrazac formulara možete pronaći ovdje.

Zahtjev se podnosi Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Vodnikova 14, Zagreb.

4. Područni ured/ispostava HZZO (ili tvrtka roditelja)

Sljedeće što morate uraditi je prijaviti dijete na zdravstveno osiguranje, a to se obavlja u područnim uredima ili ispostavama HZZO-a. Za to su vam potrebni ovi dokumenti:

- rodni list djeteta, na uvid + kopija
- uvjerenje o MBG-u djeteta, na uvid + kopija
- potvrda o prebivalištu djeteta, na uvid+kopija
- ukoliko se dijete osigurava preko roditelja – uvjerenje o prebivalištu roditelja na uvid
- obrazac zahtjeva T2

Važno je naglasiti da ako se dijete osigurava preko roditelja, potrebno je obrazac zahtjeva ovjeriti u tvrtki roditelja. Potvrđena kopija ispunjenog obrasca zahtjeva služi kao zdravstvena iskaznica za dijete dok se ne dobije prava iskaznica.

5.Područni ured/ispostava HZZO

Kao novopečeni roditelj, imate pravo na isplatu jednokratne pomoći za opremu novorođenčeta, a zahtjev podnosite područnom uredu/ispostavi HZZO-a. Za to su vam potrebni sljedeći dokumenti:

- rodni list djeteta ili izvod iz matice rođenih, na uvid + kopija
- domovnica djeteta, na uvid + kopija
- Kopija obrasca T2 (dobiven kod prijave djeteta na zdravstveno osiguranje) – na uvid
- uvjerenje o prebivalištu djeteta, na uvid + kopija
- uvjerenje o prebivalištu roditelja na kojeg se prijavljuje dijete, na uvid + kopija

6. Porezna uprava

Premda nije obavezno, svoje novorođenče možete upisati na poreznu karticu. Valja istaknuti kako roditelj koji prima rodiljnu ili roditeljsku naknadu nema pravo na porezne olakšice, pa dijete na poreznu karticu upisuje drugi roditelj.
Olakšice se mogu obračunati u godišnjoj prijavi poreza na dohodak (za to je potrebno priložiti rodni list djeteta).
Ako je s poslodavcem dogovorena neto plaća, onda se ne isplati upisivati dijete na poreznu karticu, jer se osobni odbitak računa iz bruto dohotka, pa ostaje poslodavcu. U tom slučaju treba ili prijaviti dijete na drugog roditelja ili uračunati olakšice u godišnjoj prijavi poreza na dohodak.

Ako se odlučite za ovaj korak, trebaju vam ovi dokumenti:

– porezna kartica roditelja, original – uzeti kod poslodavca i vratiti mu nakon upisa promjene
– osobna iskaznica roditelja, na uvid
– rodni list djeteta, na uvid + kopija

 

NOT PUBLISHED
Napisao/la: