Državne klinike za liječenje neplodnosti

KBC ZAGREB - KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE - „PETROVA“

Zavod za humanu reprodukciju i endokrinologiju
Petrova 13, 10000 Zagreb
tel: 01/4604-722, 4604-723

 
SVEUČILIŠNA KLINIKA ZA DIJABETES, ENDOKRINOLOGIJU I BOLESTI METABOLIZMA VUK VRHOVAC - „VV“ (KB Merkur)

Dugi Dol 4a, 10000 Zagreb
tel: 01/2353-800

OPĆA BOLNICA SVETI DUH – „SD“

Ambulanta za humanu reprodukciju
Sveti duh 64, 10000 Zagreb
tel: 01/3712 109


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTARA MILOSRDNICA – „VINOGRADSKA“

Klinika za ženske bolesti i porodništvo
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
tel: 01/3787-370, 3787-361


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Zavod za humanu reprodukciju
Krešimirova 42, 51000 Rijeka
tel: 051/658-254


KLINIČKA BOLNICA OSIJEK

Ambulanta za Humanu reprodukciju
J. Hutlera 4, 31000 Osijek
tel: 031/512-307


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – „FIRULE“

Klinika za ženske bolesti i porođaje
Put Firula bb, 21000 Split
tel. 021/551-422

NOT PUBLISHED
Napisao/la: