Pravila o donacijama

Hvala Vam što ste donacijom odlučili pomoći Udruzi u ostvarivanju ciljeva i vizije!

 

Za Vašu donaciju, mi Vam jamčimo:

  • Da će biti namjenski utrošena u skladu s ciljevima Udruge
  • Da će Vaše ime biti istaknuto na Web stranici donatora Udruge te u svim drugim popisima donatora nekih projekata i Udruge. Ništa osim Vašeg imena, grada i države stanovanja/poslovanja neće biti javno (npr. kućna adresa ili adresa, itd). Želite li ostati anonimni, molimo da nas kontaktirate na mail roda@roda.hr

U ime Rode obvezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših donatora i korisnika usluga. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o donatorima i korisnicima usluga te po potrebi informiramo ih o načinu njihova korištenja. Redovito Vam dajemo mogućnost izbora o upotrebi Vaših podataka, uključujući mogućnost odluke želite li ili ne ukloniti Vaše ime s lista koje se koriste za donacijske kampanje.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su isključivo članovima i djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi članovi i djelatnici Rode odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Primijetite li bilo kakvu pogrešku u Vašoj donaciji (npr. pogrešno utipkan ili naveden iznos), kontaktirajte nas na e-mail roda@roda.hr. Vaše donacije možemo promijeniti i/il otkazati kontaktirate li nas unutar 30 dana od dana donacije.

Udruga RODA neće primiti donaciju od proizvođača i distributera proizvoda iz djelokruga Međunarodnog pravilnika o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko. Takve donacije, ako ih bude, bit će vraćene Donatoru.

 

Naši podaci su:
Web: www.roda.hr
Opći kontakt: roda@roda.hr
Kontakt za donacije roda@roda.hr
Adresa: Udruga "RODA"
Čanićeva 14
HR – 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 61 77 500+385 1 61 77 500
Matični broj: 1586807
Kontakt osoba: Ivana Zanze