rodina događanja

Podrška dojenju i prehrani male djece u kriznim situacijama - predstavljanje priručnika

U utorak, 14. ožujka 2017. godine u 11 sati, u prostoru udruge Roditelji u akciji – Roda, u Žerjavićevoj 10, u Zagrebu, Roda i Ured UNICEF-a u Hrvatskoj predstavit će priručnik 

Podrška dojenju i prehrani male djece u kriznim situacijama - Iskustva stečena tijekom migrantsko-izbjegličke krize u Hrvatskoj 2015./2016. godine.

Priručnik će predstaviti Valentina Otmačić, predstojnica Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj, Irena Zakarija-Grković, predsjednica Hrvatske udruge savjetnica za dojenje i koordinatorica Inicijative svjetskih trendova u dojenju za Hrvatsku (ISTD) i Renata Jelušić iz udruge Roda, autorica priručnika. Na predstavljaju će govoriti i savjetnice za dojenje koje su razvijale podršku majkama izbjeglicama na terenu.
Istoga dana u 18 sati, održat će se besplatna projekcija filma „Tigrovi" režisera Danisa Tanovića u Blitz Cinestaru u Avenue Mallu.

Izbjeglička i migrantska kriza donijela je brojne izazove u pružanju humanitarne pomoći. Kratko vrijeme boravka korisnika, želja korisnika da se čim prije nastavi putovanje, unatoč zabrinjavajućim zdravstvenim i drugim stanjima, posebice najranjivijih među njima, a to su žene i djeca. Jedan od izazova je svakako bila i prehrana najmlađe djece te podrška majkama u dojenju. U skladu s Ključnim smjernicama za skrb o djeci u humanitarnim aktivnostima, UNICEF u Hrvatskoj podržao je prihvat izbjeglica i migranata koji je organizirala Vlada Republike Hrvatske u područjima zdravlja, prehrane, higijene i zaštite djece.

Udruga Roda je, kao implementacijski partner UNICEF-a, od studenoga 2015. godine do veljače 2017. godine pružala direktnu podršku u dojenju majkama izbjeglicama i tražiteljicama međunarodne zaštite u prihvatno-tranzitnom centru u Opatovcu i Slavonskom Brodu, te kasnije u Prihvatnim centrima za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini.

Ovaj priručnik predstavlja iskustva u razvoju Centra za majku i dijete, ali donosi i preporuke za krizni plan sa smjernicama za državne institucije i preporuke za organizacije koje se bave potporom prehrani dojenčadi i male djece u kriznim situacijama, a kako bi se osiguralo brzo djelovanje u drugoj sličnoj situaciji: optimalna prehrana male djece u situaciji krize mora biti prioritet jer dojenje spašava živote djece.

Nakon predstavljanja priručnika, organizirana je zakuska koju priprema kooperacija Okus doma.

Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate ovaj događaj!

Objavljeno:
Napisao/la: