rodina događanja

Natječaj za izradu filmova #Pravilo 6 – Siguran zagrljaj

HAK organizira nagradni natječaj u svrhu promoviranja sigurnosti u prometu i primjene #Pravila 6 Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) i Michelina i poticanja audiovizualnog stvaralaštva djece i mladih.

Prijaviti se mogu djeca i mladi do 24 godine. Prijavitelj može biti pojedinac ili grupa te može prijaviti samo jedan rad u pojedinoj kategoriji.
Filmovi mogu biti bilo kojeg filmskog roda, vrste i žanra, u trajanju do jedne minute. HAK za potrebe izrade filmova stavlja na raspolaganje vizuale koje će koristiti u kampanji.

Nakon provedbe natječaja, HAK stječe pravo iskorištavanja nagrađenog filma isključivo u obrazovne i informativne svrhe, o čemu se autor nagrađenog filma obvezuje s HAK-om zaključiti poseban ugovor.

Više informacija o samom natječaju i načinu prijavljivanja možete pronaći na ovoj poveznici.

Objavljeno:
Napisao/la: