Djeca čiji su roditelji u zatvoru

U sklopu projekta  MA#ME - Osnaživanje zatvorenica za roditeljsku ulogu i uključivanje na tržište rada nastala je infografika (možete je preuzeti u prilogu) koja prikazuje dio okolnosti vezanih uz odrastanje djeteta bez zatvorenog roditelja te rezultat aktivnosti koja se odvijala u sklopu projekta - sufinanciranje posjeta djece majci u zatvoru.

Djeca čiji su roditelji u zatvoru
PREUZMI

1.51 MB 0

Children with parents serving prison sentences
Children with parents serving prison sentences

VIDI PREUZMI

1.29 MB 0

NOT PUBLISHED
Napisao/la: