Nedopustivo gaženje neovisnosti rada institucije koja nadzire prava djece

Vladajući ruše pravobraniteljicu za djecu poznatu po neovisnom, stručnom i kvalitetnom radu zbog "ideoloških razmimoilaženja"

Napad na neovisnu instituciju koja štiti djecu i to onu najranjiviju, još je jedan dokaz u nizu da ova vlada ne mari za djecu ni za njihovu dobrobit, već djecu koristi isključivo za dobivanje političkih bodova i to samo kad njima odgovara, ne kad djeci doista treba.

U akciji "smicanja" pravobraniteljica neusvajanjem njihovih izvješća, danas su saborski zastupnici sa 64 glasa protiv i uz podršku devet suzdržanih, odlučili kazniti autonomiju rada Pravobraniteljice za djecu i njezin predan i stručan pristup problemima i potrebama djece. Šteta koja je danas učinjena ovoj instituciji, a koja se gradila godinama kroz kvalitetan, profesionalan i uključujući rad i suradnju te kroz podršku brojnim obiteljima i djeci, dugoročna je. Ovo je samo jedan od primjera koji pokazuju kako je sadašnjoj vlasti cilj uništavanje institucija koje neovisno rade svoj posao ne bi li u njih instalirali politički podobne osobe koje će te institucije voditi u interesu vladajućih, a ne u interesu skupina zbog kojih postoje.
No, prava ugroženih skupina, prava svih građana i građanki, važnija su od interesa vladajućih i to je poruka koju moraju čuti.

Roda ima bogato iskustvo suradnje s Uredom pravobraniteljice za djecu te odgovorno tvrdimo da je taj ured kvalitetno i sustavno radio posao unutar svojih zakonskih ovlasti, uzimajući u obzir najbolji interes djece u Republici Hrvatskoj. No, to vladajućima, naravno, nije važno.

Nakon zaustavljanja Cjelovite kurikularne reforme, ovakav napad na neovisnu instituciju koja štiti djecu i to onu najranjiviju, još je jedan dokaz u nizu da ova vlada ne mari za djecu ni za njihovu dobrobit, već djecu koristi isključivo za dobivanje političkih bodova i to samo kad njima odgovara, ne kad djeci doista treba.

Konkretno, neusvajanje izvješća Pravobraniteljice za djecu problematično je na više razina:

  • Usmjereno je protiv Pravobraniteljice osobno koja predano, profesionalno i kvalitetno radi svoj posao, a koja pritom cilja na sve najvažnije probleme djece, ne odustaje od dosegnute ili međunarodnim ugovorima zajamčene razine zaštite ljudskih/dječjih prava, te se vodi temeljnim načelima Konvencije o pravima djeteta, a to su nediskriminacija, najbolji interes djeteta, pravo na život i razvoj, te sudjelovanje djece. Njezin rad to nedvojbeno pokazuje.
  • Usmjereno je protiv same institucije koja kvalitetno, učinkovito i uključujuće radi svoj posao. To je bio i zaključak Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora, koji je kod glasanja za izvješće naglasio kako je Ured pravobraniteljice radio odličan posao, u skladu sa zakonskim ovlastima i stoga je većina nazočnih članova Odbora prije 20 dana dala punu podršku Pravobraniteljici u daljnjem radu.
  • Usmjereno je rušenju neovisnosti demokratskih institucija općenito. Saborski zastupnici vladajuće većine odlučili su ne usvojiti izvješće, i to ne na temelju evaluacije njenoga rada, niti zbog neslaganja s preporukama koje je iznijela u područjima obrazovanja, zdravlja, sigurnosti djece, pravosuđa, zaštite marginaliziranih skupina djece, zaštite od diskriminacije i drugog, već zbog, kako su i sami u raspravama naglasili, ideoloških razmimoilaženja! Pritom su pogazili zajamčenu slobodu koju Odbor za ljudska prava djeteta UN-a jamči nacionalnim institucijama za ljudska prava kako bi mogle neovisno pratiti pridržava li se država međunarodno preuzetih obaveza u ostvarivanju prava djeteta. Nužno je da te institucije ostanu potpuno slobodne u određivanju vlastitih prioriteta i utvrđivanja vlastite aktivnosti te da se na njih ne delegiraju obveze vlasti.

Ovaj rušilački čin rezultat je rada zastupnika i zastupnica koji ne razumiju ulogu Ureda pravobraniteljice, ne poštuju pravo na neovisan rad institucije, ne shvaćaju odgovornost zastupničkog posla i ne slijede etičke principe u svom političkom djelovanju.

Odluka o neusvajanju izvješća pravobraniteljice za djecu direktno vodi, prema članku 25. Zakona o pravobraniteljici za djecu, do njenog raspuštanja. U ovom političkom trenutku smatramo da ovi saborski zastupnici imaju moralni mandat raspustiti samo - sebe.

NOT PUBLISHED
Napisao/la: