Održana radionica o podršci ženama s invaliditetom

U subotu, 7. svibnja u prostorijama udruge Roda održana je informativno edukativna radionica namijenjena asistenticama žena s invaliditetom, tumačiteljicama hrvatskoga znakovnog jezika i pratiteljicama slijepih i slabovidnih žena te drugim ženama koje pružaju neformalnu podršku ženama s invaliditetom.

Cilj nam je bio upoznati asistentice žena s invaliditetom, tumačiteljice hrvatskoga znakovnog jezika i pratiteljice slijepih i slabovidnih žena te druge žene koje pružaju neformalnu podršku ženama s invaliditetom s podrškom koju udruga Roda može pružiti ženama s invaliditetom za vrijeme trudnoće, porođaja i majčinstva.

Trenutno Rodina podrška obuhvaća pravnu pomoć, edukaciju i savjetovanje o trudnoći i porođaju, pripremu za dojenje i podršku prilikom uspostave dojenja, savjete o sigurnom prijevozu djece u autosjedalicama te savjete i podršku za korištenje različitih nosiljki za nošenje djece.

Na ovoj informativno - edukativnoj radionici prisustvovalo je 7 sudionica iz Zagreba, Koprivnice i Osijeka koje su se, iako imaju bogato iskustva u radu sa ženama s invaliditetom, složile s nama da su trudnice i majke s invaliditetom u našem društvu nevidljive i da je potrebno premostiti još puno barijera kako bi one dobile potrebnu podršku u koju se mora uključiti cijelo društvo. Ovom, ali i drugim aktivnostima projekta Psihosocijalna podrška ženama s invaliditetom, Roda daje svoj nesebični doprinos u uklanjanju tih barijera.

Na radionici smo prvi puta predstavile prilagođene edukativne materijale za trudnice i majke s invaliditetom: Rodin DVD o dojenju „Mliječna staza – put do uspješnog dojenja" na hrvatskom znakovnom jeziku za gluhe trudnice i majke te dva zvučna CD-a „Trudnoća i porod" i „Iz Rodina kljuna" za slijepe majke. Koliko na je poznato, ovo su prvi takvi materijali na temu majčinstva i roditeljstva u Hrvatskoj.

 

NOT PUBLISHED
Napisao/la: