Povećanje zapošljivosti zatvorenika i zatvorenica - priručnik

Priručnik za vođenje radionica o mogućnostima uključivanja u tržište rada za zatvorenice i zatvorenike zamišljen je kao pomoć voditeljima radionica za povećanje zapošljivosti zatvorenika. Nastao je u okviru projekta "ma#me – Osnaživanje zatvorenica za roditeljsku ulogu i uključivanje u tržište rada" koji je provodila udruga Roditelji u akciji - Roda u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područnim uredom Požega i s Centrom za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN od veljače 2014. do veljače 2016. godine.

Na temelju iskustava rada u izravnom savjetovanju zatvorenica u Kaznionici i zatvoru u Požegi, sastavljen je ovaj priručnik kao alat za provođenje sličnih radionica, informiranja i educiranja zatvorenika i zatvorenica u drugim zatvorima i kaznionicama.
Za rad sa zatvorskom populacijom potrebno je poznavati specifičnosti te populacije, ali i neka posebna prava, ograničenja ili mogućnosti koje zatvorenici imaju na tržištu rada.
Poglavlje Savjetovanje za uključivanje na tržište rada govori o osnovnim znanjima za traženje posla. U četvrtom je dijelu naveden prijedlog rada sa zatvorenicima – putem radionica za povećanje zapošljivosti. Izravan rad s ljudima zahtijeva mnogo vještine, spretnosti, prilagođavanja različitim karakteristikama i tipovima osoba. U takvu radu vrlo je važno poznavanje osnova komunikacije kao i poznavanja vlastitih reakcija na stres, o čemu će biti riječi u zadnjim poglavljima priručnika. Autorica je tih poglavlja Ljiljana Žanetić. U prilogu ovog priručnika pronaći ćete prijedlog materijala kojima se možete koristiti u radu s korisnicima. Autorica priručnika i voditeljica radionica o zapošljavanju u Kaznionici i zatvoru u Požegi je Anita Savić, viša stručna savjetnica za profesionalno savjetovanje i rehabilitaciju Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Požega

Priručnik za vođenje radionica o mogućnostima uključivanja u tržište rada za zatvorenice i zatvorenike
Priručnik za vođenje radionica o mogućnostima uključivanja u tržište rada za zatvorenice i zatvorenike

VIDI PREUZMI

4.82 MB

NOT PUBLISHED
Napisao/la: