Individualno financijsko savjetovanje zatvorenica

U sklopu projekta MAME - Osnaživanje zatvorenica za roditeljsku ulogu i uključivanje na tržište rada osmišljena je i aktivnost individualnog financijskog savjetovanja i pružanja pomoći u kreiranju osobnog financijskog plana upravljanja novčanim sredstvima i imovinom po izlasku iz zatvora.

Cilj je ove aktivnosti bio pomoći odabranim zatvorenicama u kreiranju strategije za početak (financijski) samostalnog života nakon odsluživanja kazne, uzimajući u obzir njihove individualne životne i financijske okolnosti.Kandidatkinje za provođenje ove aktivnosti birane su prema stupnju motivacije za sudjelovanje.

Uvodna radionica održana je u siječnju 2016. godine, a aktivnost je trajala tijekom siječnja i veljače. Na uvodnoj radionici, koja je trajala 2 sata, od prijavljene 21 zatvorenice, radionici je prisustvovalo njih 17.
U daljnji program individualnog financijskog savjetovanja, uključilo se 13 zatvorenica.

Individualno financijsko savjetovanje za svaku uključenu zatvorenicu obuhvatilo je dva sata individualnog rada tijekom kojeg se financijska savjetnica upoznala s konkretnim financijskim stanjem svake od zatvorenica i na temelju kojih je identificirala kritične točke financijskih okolnosti, predložila konkretne mjere upravljanja osobnim financijama i nekretninama, te u suradnji sa svakom zatvorenicom uključenom u ovu aktivnost i na temelju pripremljenih analiza i planova - bilanca stanja, izradu osobnog financijskog plana.

Zatvorenice obuhvaćene ovom aktivnošću bile su različite prema više kriterija:

  • dobi - od 27 do 57 godina,
  • obrazovanju - od nezavršene osnovne škole do visokoobrazovanih, s dodatnim certifikatima i ovlaštenjima,
  • radnom iskustvu - od nepostojanja bilo kakvog radnog iskustva, do 20-tak godina radnog staža, odnosno do vodećih pozicija u raznim trgovačkim društvima i institucijama prije odsluženja kazne,
  • broju maloljetne djece - od jednog do četvero, uz naprimjer još dvoje punoljetnih i četvero unučadi,
  • stambenom pitanju – kod nekih neriješeno, neke stambeno situirane,
  • predznanju o financijama, planiranju i upravljanju osobnim financijama – od apsolutno nikakvog pa do žena kojima su financije struka; pa je stoga i pristup svakoj od njih bio drugačiji.

Bez obzira na razlike među njima, opći je dojam svih sudionica da će im naučeno pomoći u resocijalizaciji po odsluženju kazne i njihova ocjena provedene aktivnosti je vrlo visoka.

Polaznice individualnih radionica bile su izuzetno otvorene, spremne na suradnju, željne dodatnih znanja i motivirane; aktivno su sudjelovale u programu te se samostalno pripremale između susreta, analizirajući vlastitu poziciju prema objašnjenim kriterijima i dobivenim uputama, te su na zadnji susret dolazile s nizom konkretnih pitanja.

Pravi uspjeh i konkretni rezultati ove aktivnosti bit će mjerljivi tek po njihovom izlasku sudionica iz kaznionice. Svaka od sudionica ove aktivnosti, po izlasku iz zatvora, imat će priliku u telefonskoj konzultaciji s financijskom savjetnicom reevaluirati učinkovitost planiranih koraka.

 

NOT PUBLISHED
Napisao/la: