O projektu Budi tata - aktivno sudjeluj u odgoju djece

Ravnopravno sudjelovanje roditelja u obiteljskom životu preduvjet je ravnopravnog društva te je u najboljem interesu djeteta. Kroz projekt osvješćujemo, educiramo i osnažujemo očeve za preuzimanje aktivnije uloge u životu djeteta.

Žene danas još uvijek nose neravnomjeran teret brige za dijete, obitelj, dom i posao, a zabrinjavajuća je i činjenica da podrška cjelokupnog sustava nije takva da žene, ukoliko to žele, imaju ravnopravnu mogućnost uključivanja u obiteljski život i na tržište rada. Ta neravnopravnost šteti i djetetu jer otac je zajedno s majkom djetetu najvažniji učitelj.

Prisutnost oca pospješuje mentalno zdravlje i intelektualni napredak djeteta te emocionalni i socijalni razvoj djeteta. Provođenje vremena s djetetom, pomaganje u svakodnevnim zadacima, promatranje i praćenje djetetovog ponašanja, pružanje emocionalne podrške, ponašanja su očeva koja dovode do dječjeg uspjeha.
Projektom Budi tata - tvoja uloga je važna želimo nastaviti doprinositi kreiranju poticajnog, podržavajućeg okruženja koje će za posljedicu imati povećan broj očeva koji: koriste roditeljski dopust, aktivnije sudjeluju u obiteljskom životu i ranom razvoju djece, te odgoju djece općenito i koji kreiraju novu ulogu oca, primjerenu potrebama i dinamici moderne obitelji u kojoj oba roditelja ravnopravno sudjeluju, usprkos tradicionalnim očekivanjima o raspodjeli uloga.

Partner na projektu Budi tata – aktivno sudjeluj u odgoju djece je udruga Art Studio Pula.

Ciljevi projekta:

  • ravnopravno sudjelovanje oba roditelja u obiteljskom životu
  • poticanje muškaraca i pružanje podrške muškarcima u preuzimanju brige o djeci na sebe
  • informiranje i educiranje muškaraca (i žena) o važnosti i dobrobitima aktivnog uključivanja oca u brigu o djetetu od prvog dana
  • mijenjanje svijesti i stavova javnosti o ulozi muškaraca u obitelji.

Projekt financijski pomaže: Ministarstvo socijalne politike i mladih (40.659,00 Kn)

Aktivnosti projekta:

Planiramo niz aktivnosti čiji će sadržaj pratiti i podupirati rezultate i povratne informacije korisnika iz završenih projekata Budi tata. Kroz kreiranje infografika i web sadržaja koji promoviraju ravnopravnu ulogu očeva u obitelji, pobijaju ukorijenjene stavove i predrasude o očinskoj brizi i sudjelovanjem angažiranih očeva u kreiranju dijela sadržaja, provođenje već postojeće i provjerene radionice za očeve Budi tata te osmišljavanjem i provođenjem kreativne radionice za tate i djecu, motivirat ćemo očeve da se posvete djeci svakodnevno, ohrabriti ih da se odluče na preuzimanje aktivne uloge u životu djeteta i obitelji. Osmišljen je i online kviz koji će na zabavan način educirati tate i ostale zainteresirane o različitim činjenicama o dobrobitima koje očinska pažnja, njega i angažman oko djece donose djeci i obitelji.

Ovaj projekt je četvrti projekt u nizu, namijenjen osnaživanju očeva. Prvi projekt na temu većeg uključivanja očeva u skrb oko djece i prava na korištenje roditeljskog dopusta Budi tata proveden je u partnerstvu s udrugom CESI 2013/2014 uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih. Ciljevi tog projekta bili su informiranje i educiranje roditelja, posebno očeva o njihovim roditeljskim pravima, educiranje i osnaživanje očeva za preuzimanje aktivne i ravnopravne uloge u obitelji te zagovaranje promjena praksi i politika koje će dovesti do ravnopravnog sudjelovanja oba roditelja u odgoju djeteta.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske podržao je i projekt pod nazivom Budi tata – iskoristi pravo na roditeljski dopust koji će se provoditi od rujna 2014. do 30. lipnja 2015. s ciljem unapređenja stanja prava zaposlenih očeva na korištenje roditeljskog dopusta, te uključivanja poslodavaca u promicanje prava zaposlenih očeva na korištenje roditeljskog dopusta i osvješćivanja šire javnosti o pravu zaposlenih očeva na korištenje roditeljskog dopusta.

U periodu od listopada 2014. do rujna 2015. provođen je i projekt Budi tata - tvoja uloga je važna, kojeg je financiralo Ministarstvo socijalne politike i mladih. Cilj ovog projekta bio je promovirati i potaknuti ravnopravno sudjelovanje oba roditelja u obiteljskom životu, poticanje muškaraca i pružanje podrške muškarcima u preuzimanju brige o djeci na sebe, informiranje i educiranje muškaraca (i žena) o važnosti i dobrobitima aktivnog uključivanja oca u brigu o djetetu od prvog dana te mijenjanje svijesti i stavova javnosti o ulozi muškaraca u obitelji.

Kroz sva četiri projekta nastojimo mijenjati duboko ukorijenjene stereotipe o rodnoj podijeljenosti uloga uključivanjem svih važnih dionika, pružiti konkretnu podršku i pomoć obiteljima u kojima roditelji ravnopravno sudjeluju u životu obitelji te potaknuti očeve da preuzmu aktivniju ulogu u životima svoje djece i obitelji.

NOT PUBLISHED
Napisao/la:
Photo: DanielaD Projekt "Budi tata - aktivno sudjeluj u odgoju djece" financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Objavljeni sadržaj i mišljenja odgovornost su udruge Roda i ne izražavaju službene stavove Ministarstva socijalne politike i mladih. Photo: DanielaD Projekt "Budi tata - aktivno sudjeluj u odgoju djece" financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Objavljeni sadržaj i mišljenja odgovornost su udruge Roda i ne izražavaju službene stavove Ministarstva socijalne politike i mladih.