Izmjene Zakona o sigurnosti prometa vezane uz autosjedalice

Izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa koje usklađuju obavezu korištenja autosjedalica s Europskom direktivom 2014/37/EU

Od 5. kolovoza 2014. na snazi su izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa koje usklađuju Zakon sa Europskom direktivom 2014/37/EU. Ovom direktivom se propisuje obaveza osiguravanja sigurnosti djece kao putnika u vozilima putem korištenja sigurnosnih sistema vezanja, posebice dječjih autosjedalica, pomoćnih postolja i sigurnosnih pojaseva.

Podsjećamo, u srpnju je RODA reagirala na izmjene Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i posebno, na amandman koji je uputila Vlada Republike Hrvatske na članak 4. Konačnog prijedloga Zakona.

U tekstu koji slijedi opisujemo nove zakonske obaveze roditelja i drugih vozača u prijevozu djece, s posebnim naglaskom na promjene u odnosu na stari zakon.

Svi putnici u vozilu koje je opremljeno sigurnosnim pojasevima moraju biti vezani, a u vozilima bez ugrađenih pojaseva ne smiju se prevoziti djeca do tri godine starosti

Kao i do sada, u vozilu se smije prevoziti samo onoliko osoba koliko ima ugrađenih sjedala, odnosno koliko je upisano u prometnoj dozvoli. Također, vozač i svi putnici (uključujući i one na stražnjem sjedalu) moraju se vezati tijekom vožnje na sjedalima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi, i to na način koji je odredio proizvođač sigurnosnog pojasa.

Po novom zakonu, u vozilima u kojima nisu ugrađeni sigurnosni pojasevi ne smiju se prevoziti djeca do tri godine starosti, a djeca stara tri godine i više, a niža od 150 cm ne smiju se smjestiti na prednje sjedalo.

Djeca do 150 cm visine moraju biti vezana u autosjedalici ili pomoćnom postolju

Novim Zakonom prihvaća se i potvrđuje da sva djeca do 150 cm visine moraju biti zaštićena primjerenim sistemom vezanja, koji uključuje vezanje u dječjoj autosjedalici ili pomoćnom postolju na način koji to propisuje proizvođač autosjedalice odnosno postolja. Taj način uključuje osiguravanje da autosjedalica odnosno postolje odgovaraju težini i visini djeteta, da je autosjedalica/postolje ispravno pričvršćeno za vozilo i da je dijete pravilno vezano.

Dob djeteta nije adekvatan uvjet za postizanje sigurnosti djeteta u vozilu već djetetov stupanj fizičkog razvoja

Dosadašnji zakon, kojim se propisivalo obavezno korištenje dječjih autosjedalica/postolja do 12 godina starosti, nije vodio računa o tome da neka djeca koja su prešla ovu dobnu granicu još uvijek trebaju koristiti autosjedalicu/postolje ako nisu dostigla visinu od 150 cm, koja je minimalna za sigurno korištenje sigurnosnog pojasa kod većine automobila. Također, djeca koja su dostigla 150 cm, a nemaju još 12 godina, po novom zakonu smiju se vezati bez autosjedalice ili pomoćnog postolja, direktno sigurnosnim pojasom.

Djeca koja nisu vezana u autosjedalici ili postolju ali su dovoljno visoka za sigurnosni pojas moraju se vezati na stražnjem sjedištu

Iznimno se novim Zakonom, a u skladu s Direktivom, dopušta da se djeca koja su visine između 135 cm i 150 cm vežu direktno sigurnosnim pojasom u automobilima kod kojih je dizajn pojasa i sjedala na kojem dijete sjedi dozvoljava njegovo ispravno korištenje bez korištenja autosjedalice/postolja.

Ovo se u pravilu može provjeriti sljedećim testom u pet točaka:

  1. Kada dijete sjedne na sjedalo, sa stražnjicom uz naslon sjedala,
  2. djetetove noge moraju biti savijene u koljenima preko ruba sjedala,
  3. donji dio pojasa mora ležati nisko preko zdjelice i ne doticati trbuh, a
  4. gornji dio pojasa mora ležati preko sredine prsnog koša i ramena.

Dijete mora biti psihički i fizički spremno da u ovoj poziciji ostane tokom cijele vožnje.
Kod velike većine automobila, djeca niža od 150 cm preniska su da bi zadovoljila sve ove uvjete. Ona djeca koja se mogu ispravno vezati direktno sigurnosnim pojasom, a visine su između 135 cm i 150 cm, po prijedlogu izmjene Zakona smiju se tako vezati, ali samo na stražnjem sjedalu.

Vezanje djeteta na prednjem sjedalu u autosjedalici koja se postavlja suprotno smjeru vožnje je zabranjeno ako je sjedalo opremljeno zračnim jastukom koji nije deaktiviran

Novim Zakonom također se i dalje potvrđuje da je za djecu koja su vezana u autosjedalici koja se postavlja suprotno smjeru vožnje izuzetno opasno vezanje na prednjem sjedalu kada je ono opremljeno prednjim zračnim jastukom. Stoga je takvo vezanje djece ovim Zakona i dalje zabranjeno.

Novi Zakon proširuje ovu obavezu bez obzira na dob djeteta koje se prevozi u takvoj vrsti autosjedalice, za razliku od ograničenja od dvije godine starosti u prošlom zakonu, u skladu sa činjenicom da su djeca, na osnovu novih saznanja i napredovanja tehnologije i dizajna autosjedalica, u vozilu najbolje zaštićena kada se voze u autosjedalici koja se postavlja suprotno smjeru vožnje što dulje. Zbog dinamike sustava prednjeg zračnog jastuka, položaja ovih autosjedalica na sjedalu, udarca zračnog jastuka o autosjedalicu u slučaju njegovog aktiviranja i sile koja se prenosi na dijete u tom slučaju prepoznato je da je takva kombinacija izuzetno opasna za dijete i zabranjuje se prijedlogom izmjene Zakona bez dobnog ograničenja.

Također je novi Zakon usklađen s Direktivom obavezom da zračni jastuk bude deaktiviran, a ne samo isključen, kako je stajalo u prošlom Zakonu.

Iako je zakonom dopušteno prevoženje djece vezane u autosjedalici ili pomoćnom postolju na prednjem sjedalu vozila, sigurna zona za svu djecu je stražnje sjedalo

Uz uglavnom pozitivne promjene Zakona u odnosu na sigurnost djece kao putnika u vozilima, jedna je izmjena s kojom se nikako ne slažemo - novim Zakonom se uklanja zabrana prijevoza djece do 12 godina starosti na prednjem sjedalu.

Prošli zakon dozvoljavao je ovu mogućnost samo za djecu do dvije godine starosti vezanu u autosjedalice koje se postavljaju suprotno smjeru vožnje na sjedalima na kojima je zračni jastuk isključen. Ova zadnja odredba još uvijek stoji, kako je opisano u prethodnom dijelu teksta, sa uklonjenom gornjom dobnom granicom. Međutim, novim Zakonom, osim u prethodno navedenom slučaju, djeca koja su vezana u autosjedalici ili pomoćnom postolju koje se postavlja u smjeru vožnje, smiju se vezati na prednjem sjedalu ukoliko su vezana na ispravan način, kako to propisuje proizvođač autosjedalice/postolja.

Ova opcija u skladu je sa EU Direktivom međutim, važno je za naglasiti da se ta opcija, u skladu sa preporukama zasnovanim na brojnim studijama o stradavanju i načinu stradavanja djece kao putnika u vozilima, treba koristiti samo u iznimnim slučajevima kada nije moguće zbog broja djece i stražnjih sjedala na kojima se djeca mogu pravilno vezati, svu djecu vezati na stražnjim sjedalima.

U tom slučaju kada ne postoji opcija da se sva djeca vežu na stražnje sjedalo, dijete koje se veže na prednjem sjedalu treba biti dijete koje je najstarije jer je fizički razvijenije od ostale djece putnika i time pod najmanjim rizikom ozbiljne povrede u slučaju sudara, a koji je povećan na prednjim sjedalima u usporedbi sa stražnjim. Samo prednje sjedalo u tom slučaju mora biti pomaknuto što više prema nazad i što dalje od prednjeg stakla i zračnog jastuka koji, u svojem aktiviranju i napuhavanju pod brzinom do 300 km/h u jednoj dvadesetinki sekunde može imati kobne posljedice po dijete. Također je u ovom slučaju od još veće važnosti da je autosjedalica/postolje čvrsto i ispravno postavljeno za sjedalo, a dijete čvrsto i ispravno vezano kako bi se što više smanjila udaljenost pokreta prema naprijed (do kojeg u svakom slučaju dolazi) u slučaju sudara i mogućnosti da dijete udari o zračni jastuk u periodu njegovog aktiviranja ili o prednje staklo ili instrumentalnu ploču.

Bitno je još jednom napomenuti da se djeca ispod 150 cm visine po zakonu ne smiju prevoziti na prednjem sjedalu ako nisu pravilno vezana u autosjedalici ili pomoćnom postolju.

Na kraju, valja naglasiti i da zakoni pružaju tek minimalne okvire zaštite iz područja koja uređuju. Na nama roditeljima je odgovornost da se informiramo i educiramo i odaberemo optimalnu zaštitu po mjeri svakog djeteta posebno.

 

NOT PUBLISHED
Napisao/la:
Photo: DepositPhoto.com Photo: DepositPhoto.com