Poslan zahtjev za informacijama o provedenom inspekcijskom nadzoru

Na sastanku održanog u Ministarstvu zdravlja u svibnju prošle godine, dobile smo informaciju o tome da možemo očekivati potpuni nalaz inspekcijskog nadzora u rodilištima iz 2015. godine najkasnije do kraja rujna 2015. Od rujna je prošlo pet mjeseci, i nalaz inspekcijskog nadzora i dalje nije dostupan. Stoga, Roda je danas poslala niži zahtjev za informacijama o provedenom inspekcijskom nadzoru u Ministarstvo zdravlja.

Predmet: Zahtjev za informacijama o provedenom inspekcijskom nadzoru

Poštovani, poštovane

udruga Roda je krajem 2014. godine organizirala akciju „Prekinimo šutnju“ kojom smo putem društvenih mreža pozvale žene da s nama i sa drugim ženama podijele svoje iskustvo nasilja koje su doživjele u hrvatskim rodilištima. Na ovu temu održano je nekoliko sastanaka u Ministarstvu zdravlja tijekom prošle godine, a s konačnim ciljem iskorjenjivanja slučajeva nasilja nad rodiljama, te osiguranja nove i ujednačene razine kvalitete usluga u svim hrvatskim rodilištima. Na održanim sastancima zajednički je donesen plan da će:

- Ministarstvo izvršiti inspekcijski nadzor u svim rodilištima kako bi se preispitale prakse koje se u pojedinim rodilištima provode i utvrdile neželjene prakse,

- Ministarstvo zdravlja koordinirati izradu programa za ujednačavanje i poboljšanje praksi u rodilištima, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, stručnim komorama, UNICEF-om i nevladinim udrugama (uključujući Rodu),

- Ministarstvo zdravlja poduzeti sve potrebne korake kako bi se zakoni izmijenili u korist osamostaljivanja rada primalja,

- se izraditi edukativni materijali o trudnoći i porodu koji će biti dostupni svim trudnicama u Hrvatskoj,

- se organizirati edukacija s ciljem jačanja komunikacijskih vještina osoblja u rodilištima

Ministarstvo je obećalo da će po provođenju inspekcijskog nadzora u rodilištima, udruzi Roda, ali i javnosti, dostaviti izvješće o provedenom, do kraja rujna prošle godine.

Do danas, unatoč upitima, Roda, kao inicijatorica akcije „Prekinimo šutnju“, nije zaprimila nikakvo izvješće o eventualno provedenim nadzorima, niti ikakvu daljnju informaciju na ovu temu.

Slijedom gore navedenog, a sukladno čl. 10 te čl. 20 Zakona o pravu na pristup informacijama, tražimo da javno objavite izvješće o dosad provedenim aktivnostima, s navođenjem rezultata inspekcije (statistički podaci), odnosno da udruzi Roda u zakonskom roku od 15 dana od podnošenja ovog zahtjeva dostavite zatraženo očitovanje o provedenim aktivnostima, vezano na gore navedeno.


U Zagrebu 8. veljače 2016.
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ksaver 200 a, 10000 ZAGREB
n/r SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Vesna Sokol, načelnica
n/p Ministra zdravlja
doc. dr. sc. Daria Nakića

 

S poštovanjem,
Roditelji u akciji - RODA
Ivana Zanze, izvršna direktorica

NOT PUBLISHED
Napisao/la: