Odgovor UNHCHR-u o ljudskim pravima u maternalnoj skrbi

U rujnu 2016., Vijeće Ujedinjenih naroda za ljudska prava usvojilo je odluku 33/18 „Preventable maternal mortality and morbidity and human rights" (hrv. Sprječiva smrtnost i morbiditet majki i ljudska prava) (odluka je dostupna na svih šest službenih jezika Ujedinjenih naroda ovdje). Između ostalog, odluka potiče sve zemlje članice na poduzimanje mjera na svim razinama, koristeći sveobuhvatne pristupe s područja ljudskih prava, kako bi se riješili svi temeljni problemi smrtnosti i morbiditeta majki.

Odluka također zahtjeva od Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava, da pripremi izvještaj na temu „korisne prakse i izazovi u provedbi pristupa eliminaciji sprječive smrtnosti i morbiditeta majki iz perspektive ljudskih prava, korištenjem zadanih tehničkih smjernica“. Izvještaj se treba predstaviti na 39. sjednici Vijeća za ljudska prava, planiranoj za rujan 2019.

S ciljem pripreme izvještaja, Ured UNHCHR-a je od Vlade i Organizacija zatražio informacije o tome kako se pristup s područja ljudskih prava koristi u prevenciji smrtnosti i morbiditeta majki, te kako i na koji način se unutar države koriste zadane tehničke smjernice (tehničke smjernice mogu se pronaći ovdje). Roda je sudjelovala u javnim diskusijama, te je poslala svoj izvještaj 1. veljače 2018. godine.

Rodin izvještaj sadrži informacije o problemima ljudskih prava prisutnima u reproduktivnoj zdravstvenoj skrbi u Hrvatskoj, uključujući medicinski potpomognute reproduktivne usluge, njegu rodilja, mogućnost pristupa novorođenčadi nakon poroda te  pristupačnosti primateljstva u Hrvatskoj. Rodin izvještaj možete pronaći ispod teksta.

Odgovor UNHCHR-u o ljudskim pravima u maternalnoj skrbi
Odgovor UNHCHR-u o ljudskim pravima u maternalnoj skrbi

VIDI PREUZMI

774.12 kB 0

Poziv UNHCR-a Vladama i Udrugama
Poziv UNHCR-a Vladama i Udrugama

VIDI PREUZMI

364.32 kB 0

NOT PUBLISHED
Napisao/la: