Tražimo Suradnicu/ika na EU projektima (stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa)

Roda se već 15 godina zalaže za zaštitu i promicanje ljudskih prava svih građana i građanki, specifičnih prava skupina kojima se Roda bavi u svojim aktivnostima (djeca, roditelji, budući roditelji) i prava obitelji u svim pojavnim oblicima. Kroz naše projekte pružamo usluge roditeljima u različitim segmentima roditeljstva. Svojim djelovanjem postali smo prepoznati u javnosti u područjima ostvarivanja prava na adekvatan roditeljski dopust, medicinski potpomognute oplodnje, trudnoće i poboljšanja uvjeta rađanja, promociji, edukaciji i savjetovanju o dojenju, edukaciji i podršci roditeljima i budućim roditeljima te sigurnosti djece u prometu.

Pozivamo sve one koje i koji se prepoznaju u uvjetima natječaja, koji dijele naš entuzijazam i vjeru da mali ljudi mogu mijenjati svijet, da se prijave na ovaj oglas.

Vrsta posla: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (provjerite zadovoljavate li uvjete)
Mjesto rada: Zagreb, ured udruge RODA (Žerjavićeva 10)
Vrijeme: 40 sati tjedno, od ponedjeljka do petka, 8-16 ili 9-17
Očekivani početak rada: između 1. srpnja i 15. kolovoza 2018.
Očekivani završetak rada: 12 mjeseci od početka osposobljavanja


Opis posla stručne suradnice/ika na EU projektima udruge Roda uključuje sljedeće poslove koje će kandidat/kinja obavljati uz pomoć i praćenje mentorice:

 • sudjelovanje u procesu planiranja, osmišljavanja sadržaja za potrebe projekata na društvenim medijima,
 • sudjelovanje u procesima kreiranja sadržaja za potrebe projekta za Rodin web portal,
 • sudjelovanje u procesima planiranja i provođenja planova vidljivosti aktivnih projekata i izvještavanje donatora o njima

Navedeni poslovi obavljat će se na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Za ovo radno mjesto potrebne su sljedeće kvalifikacije, stavovi, znanja i vještine:

 • Mag. novinarstva, politologije, ekonomije, sociologije ili antropologije
 • Odlično poznavanje hrvatskog standardnog jezika
 • Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (razina B2)
 • Odlična informatička pismenost, samostalni rad u standardnim aplikacijama (Office paket, administriranje društvenih mreža, internetske aplikacije)
 • Poznavanje društvenih mreža i komunikacije na njima
 • Odlične komunikacijske vještine
 • Sposobnost primjene novih znanja i vještina
 • Učinkovito upravljanje vremenom
 • Sklonost timskom radu i fleksibilnost
 • Osobna odgovornost, organiziranost i proaktivnost
 • Kritičko razmišljanje, orijentiranost ka učenju i usavršavanju

Napomena: uvjet mjere zapošljavanja bez zasnivanje radnog odnosa je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

 

Od kandidata i kandidatkinja se očekuje prihvaćanje Rodina etičkog kodeksa te visok stupanj radne etike. Prednost imaju kandidati i kandidatkinje s visokom razinom motivacije za rad u civilnom društvu, te oni s iskustvom u radu ili volontiranju u nekoj od organizacija civilnog društva.

Način prijave:
mailom, na adresu: osposobljavanje@roda.hr
U nazivu maila napišite svoje ime i prezime, Stručna suradnica/ik na EU projektima
Prijave su otvorene od 25. svibnja 2018.

Prijavi obavezno priložiti:

 1. Životopis (Europass) na hrvatskom jeziku
 2. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 3. Dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva
 4. Uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 5. Motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku (od 300 do 500 riječi) u kojem treba obrazložiti svoju motivaciju te približiti kompetenciju kroz praktične primjere/iskustvo

Molimo da pošaljete sve tražene podatke jer nepotpune prijave i prijave pristigle nakon navedenog roka nećemo razmatrati. Također nećemo razmatrati prijave kandidata i kandidatkinja koji ne ispunjavaju uvjete za zapošljavanje uz mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Na razgovor za posao pozvat ćemo samo odabrane kandidate i kandidatkinje. Razgovori su mogući i prije navedenog roka završetka natječaja. Prilikom razgovora bit će organizirano testiranje koje može uključivati provjeru računalnih vještina, test ili razgovor na engleskom jeziku, provjeru pravopisa i pisane komunikacije, provjeru poznavanja društvenih mreža.

 

NOT PUBLISHED
Napisao/la: