Biografije predavačica/a na Konferenciji o sigurnosti djece u prometu

Prim. Zoran Barčot, dr. med., FEBPS - specijalist dječje kirurgije
Voditelj Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Klinike za dječje bolesti Zagreb

Prim. Zoran Barčot, dr.med., F.E.B.P.S., specijalist dječje kirurgije u Klinici za dječje bolesti Zagreb (Klaićeva) od 1998. godine. Voditelj je Objedinjenog hitnog bolničkog prijema KDBZ i liječnik na odjelu traumatologije, opeklina i plastično-rekonstrukcijske kirurgije.
Polja posebnog stručnog interesa su mu: hitna kirurška stanja u djece, opekline i traumatologija dječje dobi, plastična i rekonstrukcijska kirurgija u djece, dermatokirurgija dječje dobi, vaskularne anomalije dječje dobi, primjena lasera te sportska medicina i anti-doping. Osim u Zagrebu, svoja znanja stjecao je u klinikama u SAD i zemljama EU.
Završio je specijalistički poslijediplomski studij "Menadžment u zdravstvu" te je pred obranom doktorske dizertacije na doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član je eminentnih domaćih i međunarodnih kirurških udruga
Organizator velikog broja domaćih i međunarodnih kongresa dječje kirurgije, autor i koautor više objavljenih relevantnih stručnih i znanstvenih radova, te sudionik velikog broja preventivnih akcija za zaštitu zdravlja djece.
Za svoj rad i doprinos razvoju dječje kirurške struke primio je više nagrada i priznanja Hrvatskog liječničkog zbora.
Službeni je liječnik Hrvatskog košarkaškog saveza s tridesetogodišnjim reprezentativnim i klupskim stažem te jedan od osnivača hrvatske anti-doping agencije i bivši član edukacijske komisije svjetske antidoping agencije.

 

Prim. mr. sc. Maja Grba-Bujević dr.med.
Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

Prim. mr. sc. Maja Grba-Bujević dr.med. diplomirala je i magistrirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalist je anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, te hitne medicine.
Radila je u Službi za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Opće bolnice Karlovac, te Domu zdravlja Karlovac, gdje je obavljala poslove predsjednice Stručnog vijeća, pomoćnice ravnatelja i voditeljice Službe za hitnu medicinsku pomoć. Od 2009. godine ravnateljica ja Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
Maja Grba-Bujević ima veliko organizacijsko i predavačko iskustvo. Sudjelovala je u organizaciji brojnih tečajeva i edukacija, te više stručnih kongresa. Autor je tri, te koautor sedam stručnih knjiga iz područja hitne medicine. Za svoj rad i doprinos u zdravstvu dobila je niz nagrada. Dr. Grba-Bujević dragovoljac je domovinskog rata – Hrvatski branitelj. Aktivna je članica Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) i nekoliko profesionalnih udruga.
U slobodno vrijeme bavi se planinarenjem, te volonterskim radom.

 

Mr. sc. Ljiljana Mikuš, prof. psihologije
Pročelnica Sekcije za prometnu psihologiju Hrvatskog psihološkog društva

Mr. sc. Ljiljana Mikuš je nakon završetka studija psihologije, na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu specijalizirala je industrijsku psihologiju. Od 1995. do 2012. godine bila je stalni sudski vještak za psihologiju pri Županijskom sudu u Zagrebu. Objavljivala je stručne radove i održala niz predavanja u cilju razvoja forenzične psihologije u Hrvatskoj (npr. poglavlja u knjizi: "Forenzični intervju s djetetom - Procjena vjerodostojnosti iskaza djeteta, Što ugrožava valjanost procedure intervjuiranja?" te edukacija za državne odvjetnike i suce za provođenje forenzičnog intervjua s djetetom).
Od 2008. godine je prva dopredsjednica Hrvatskog psihološkog društva i pročelnica Sekcije za prometnu psihologiju.
Posljednjih desetak godina područje profesionalnog interesa je prometna psihologija: čimbenici u obuci vozača za sigurnu vožnju, psihosocijalni tretman počinitelja kaznenih djela u prometu, utjecaj umora i psihoaktivnih lijekova na sigurnost prometa, psihološka pomoć žrtvama prometnih nesreća, trauma i stres u vožnji, psihosocijalni čimbenici rizika za vožnju, itd.
Nastoji medijski i stručno promovirati ulogu psihologa u prevenciji prometnih nesreća i oblikovanju sigurnog načina vožnje, s obzirom na to da psiholozi u ovom segmentu nisu dovoljno zastupljeni.

 

Jasmina Pest, mag. soc. rada
Hrvatska komora socijalnih radnika

Jasmina Pest socijalna je radnica u Domu za starije i nemoćne osobe Vinkovci. Ima dugogodišnje iskustvo u radu na poslovima obiteljsko pravne zaštite u centru za socijalnu skrb. Članica je udruge Roda i mama jednog četverogodišnjeg dječaka.

 

Marija Škes, mag. educ. reh.
Voditeljica Odsjeka za zdrave stilove života, Nastavni zavod za javno zdravstvo

Marija Škes je magistra edukacijske rehabilitacije te voditeljica Odsjeka za promicanja zdravih stilova života u Službi za javno zdravstvo Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". Područje rada: Javno zdravstvo - javnozdravstvena edukacija i promicanje zdravlja usmjereno općoj populaciji te rizičnim i vulnerabilnim skupinama stanovništva, prevencija nastanka bolesti, usvajanje zdravih životnih stilova. Javno zdravstvene aktivnosti se provode djelovanjem na rizične čimbenike zdravlja, životne navike te čimbenike socijalnog okoliša. Mjere promicanja zdravlja provodi radom u manjim skupinama (radionice), individualnim savjetovanjem te radom u većim skupinama (predavanja).
Koordinator je programa "Volonteri u parku", modul Zdravlje i okoliš, i članica radne skupine modula Zdravlje i radno mjest0, u sklopu Nacionalnog programa Živjeti zdravo. Članica je Uredničkog odbora e-časopisa "Zdravlje za sve". Predavač na Zdravstvenom veleučilištu - studij radne terapije. Članica radne skupine za provedbu istraživanja Europske zdravstvene ankete u svim zemljama članicama Europske unije (EHIS) – za Grad Zagreb.
Sudjelovala je u radu nekoliko projekata "Navike promijeni - zdravlje pokreni", "Usvoji zdrave navike", "Radimo zdravo". Članica je Hrvatske udruge za ranu intervenciju, aktivno sudjeluje u radu Udruge "Ozana" - udruge sa socijalno-humanitarnim ciljevima i Dnevnog centra za rehabilitaciju i radne aktivnosti, Zagrebačkom sportskom savezu osoba s invaliditetom, surađuje s udrugom Roda i dr. Autorica je poglavlja "Vulnerabilne skupine - Osobe s invaliditetom" i "Socijalni i društveni pokazatelji" u Zdravstveno-statističkom ljetopisu Grada Zagreba od 2009. godine. Voditeljica je Anti-stigma programa "Prihvaćamo različitost" koji je započeo u 2018. godini provedbom senzibilizacijskih edukativnih radionica "Biti drugačiji" u osnovnim školama Grada Zagreba. Program je fokusiran na uklanjanje stereotipa o oštećenju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom kao mogućem uzroku nasilja nad njima, te borba protiv njihova stigmatiziranja i diskriminacije.

 

Ivana Menciger, bacc. med. tech.
Patronažna sestra

Nakon stručnog studija sestrinstva, Ivana Menciger se zapošljava u Općoj bolnici Dubrovnik u službi ginekologije i porodništva gdje radi 3 godine te odatle prelazi u Dom zdravlja Zadarske županije na mjesto patronažne sestre gdje svakodnevno provodi preventivne i edukativne mjere naspram majki i djece, odraslih osoba i kroničnih bolesnika.
Posljednjih nekoliko godina se posebno zanima za najmlađu populaciju i njihovu dobrobit; stoga se dodatno educira u području dojenja, kao i o pravilnoj upotrebi autosjedalica i potrebi za podizanju svijesti o korištenju istih te usvojena znanja primjenjuje u svom poslu. Članica je Hrvatske komore medicinskih sestara i Hrvatske udruge grupa za potporu dojenju. Volonterski sudjeluje u radu udruge Roda čiji je članica i savjetnica za autosjedalice.

 

mr.sc. Miron Huljak, dipl. ing.
Ravnateljstvo policije, MUP

Mr. sc Miron Huljak diplomirao je (1989.) i magistrirao (2012.) na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu.

Od 1992. radi u Ministarstvu unutarnjih poslova:

1992. – 1998. – u Postaji prometne policije Zagreb kao vođa ekipe za obavljanje očevida prometnih nesreća
1998. – 2001. – u Kabinetu ministra na poslovima praćenja podataka o prometnim nesrećama na području cijele države
2001. – danas – u Ravnateljstvu policije, Služba za sigurnost cestovnog prometa (Prometna policija na razini države).

Djelokrug rada je vezan za preventivu u cestovnom prometu, a cijelo to vrijeme aktivno je uključen u provođenje Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske. Jedan je od autora aktualnog Nacionalnog programa za razdoblje od 2011. do 2020. godine.

 

Ivanka Vusić struč. spec. crim.
Policijska službenica za metodologiju i sigurnost u cestovnom prometu PU koprivničko-križevačke

Ivanka Vusić radi kao policijska službenica za metodologiju i sigurnost rada u cestovnom prometu u Odsjeku za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave koprivničko-križevačke. Ima dugogodišnje iskustvo u radu na osmišljavanju i provođenju preventivnih aktivnosti u prometu. Organizira i vodi velik broj radionica i edukacija u dječjim vrtićima, osnovnim školama, gradskim knjižnicama i udrugama, a sve s ciljem povećanja sigurnosti sudionika u prometu. Ujedno je i volonterka, savjetnica za autosjedalice, te autorica slikovnice "Neobična želja" udruge Roda u kojoj se na zanimljiv način djeci i roditeljima govori o važnosti sigurnosnog pojasa i autosjedalica.

 

Marijana Jovanović, dipl. ing. saobraćaja
Predsednica Centra za promociju bezbednosti saobraćaja Novi Sad

Marijana Jovanović je predsjednica Centra za promociju bezbednosti saobraćaja, po struci diplomirani inženjer saobraćaja, instruktorica za autosjedalice i mama dvoje dece. Već dugi niz godina razvija i realizira programe saobraćajne edukacije najugroženijih sudionika u saobraćaju, od koji je jedan i Kancelarija za dečija auto-sedišta, pokrenuta 2016.godine u Novom Sadu.

 

Neda Zubović Mihaljević
BeSafe Hrvatska

Neda Zubović Mihaljević po struci je inženjerka biologije i magistra zaštite okoliša. Od 2009. godine bavi se uvozom i distribucijom autosjedalica HTS BeSafe, edukacijom u području sigurnosti djece u prometu i promocijom skandinavskog principa sigurnosti. Pohađala je veći broj teoretskih i praktičnih edukacija o korištenju autosjedalica (HTS BeSafe), a svoje znanje prenosi izravno kupcima, prodajnom osoblju trgovina i vrtićkim odgojiteljicama putem seminara i konferencija, te općoj javnosti putem edukativnih tekstova i brojnih nastupa u medijima.
Svoje znanje također dijeli i nadograđuje kroz suradnju sa zainteresiranim institucijama kao što su udruge Roda, Sigurna cesta, MUP, HAK i osiguravajuća društva. Neda je također savjetnica za nošenje koja ima završen napredni stupanj tečaja Die Trageschule, a pohađala je i brojne edukacije o porođaju (Paramana doula, PrePOROD), dojenju (Rodine Mliječne konferencije, IBCLC simpoziji), odgoju djece i razvoju inteligencije kod djece (Modus, Mensa, Roda, FamilyLab, Mliječni zub).

 

Mr. sc. Nada Bjelčić
Udruga OKO

Nada Bjelčić je magistrica elektrotehničkih znanosti koja se nakon prijevremenog rođenja trećeg djeteta aktivno uključila u svijet roditelja djece s teškoćama. Jedna je od osnivačica roditeljske udruge OKO čija je predsjednica zadnjih 10 godina.
Autorica je dva priručnika za roditelje, edukativnih letaka, plakata, te je sudjelovala u izradi udžbenika za komunikaciju zdravstvenih djelatnika s roditeljima. Suradnica je na projektu izrade besplatnih aplikacija za komunikaciju ICT AAC, suradnica u projektu DOS (digitalni obrazovni sadržaj), članica Savjetodavnog tijela Pravobraniteljice s invaliditetom, članica Nadzornog odbora Hrvatskog saveza za rijetke bolesti.

Aktivno sudjeluje u mijenjanju zakonskih akata i svijesti okoline o potrebama obitelji djece s teškoćama.

 

Mandica Petričević
Roditelji u akciji – Roda

Mandica Petričević je voditeljica Odjela za katastar nekretnina u privatnoj geodetskoj firmi. Majka je dva dječaka zbog kojih se 2011. godine priključila udruzi RODA, posebno projektu Sigurno u autosjedalici za koji smatra da je od iznimne važnosti kako bi se u prometu maksimalno zaštitili najmlađi članovi obitelji te povećala svijest o važnosti i pravilnom korištenju autosjedalica. Od 2013. godine voditeljica je projekta. Ima dugogodišnje iskustvo u radu i savjetovanju s ljudima kojima je potrebna pomoć.

 

NOT PUBLISHED
Napisao/la: