Rodini projekti i programi usmjereni podršci djece zatvorenika

Udruga Roda potpisala je s Ministarstvom pravosuđa ugovore o financiranju projekata i programa usmjerenih podršci djece zatvorenika.

Projekt Neprekinuta veza - povezujuće roditeljstvo iza rešetaka i program Rešetke nisu prepreke - razvoj društvenog poduzetništva u kaznionicama odabrani su na Natječaju za financiranje projekata/programa udruga usmjerenih pružanju potpore provođenja pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora/odgojne mjere.

Roda kao partnerica sudjeluje i u projektu kojem je nositelj Hrvatsko čitateljsko društvo - Čitateljski program za zatvorenike i djecu.

Ovi projekti i programi nastavak su aktivnosti u prepoznavanju potreba i prava djece čiji su roditelji u zatvorima koje je udruga Roda pokrenula u veljači 2014. godine u projektu MA#ME.

Projekt Neprekinuta veza - povezujuće roditeljstvo iza rešetaka provodit će se tijekom 2017. godine sa zatvorenicama, trudnicama i majkama u Kaznionici u zatvoru u Požegi kojima se pruža podrška u povezujućem roditeljstvu, psihosocijalna podrška i jačaju se njihove roditeljske kompetencije. Ciljana skupina projekta su majke djece od rođenja do 14 godina, a projekt se realizira u suradnji s Hrvatskom komorom primalja.

Najsigurnije mjesto za odrastanje djeteta je funkcionalna obitelj u kojoj dijete uči vještine potrebne za samostalan život, a neke od tih vještina uključuju emocionalnu zrelost, samopoštovanje, rješavanje problema, asertivno ponašanje i empatiju. U obitelji koje su zbog nekog faktora manje ili nisu uopće funkcionalne, dijete gubi "kompas" i s teškoćom uči ove neophodne vještine. U obiteljima u kojima je jedan od roditelja na odsluženju kazne u zatvoru ili kaznionici pojavljuje se rizik od raspadanja obitelji zbog čega dijete gubi sigurnost, odlazi u drugi grad i drugu obitelj zbog udomljavanja. U takvim, za dijete teškim životnim okolnostima, gubitak slabi vezu i povezanost s obitelji, a dijete gubi bazu u kojoj najlakše i najbrže uči potrebne vještine. Djeca, čiji su roditelji u zatvoru odjednom su izloženi prilikama u kojima se teško snalaze i ne razumiju ih: odrasli počinju interpretirati stvarnost umjesto njih, a njihovim životima zavlada neistina, šutnja, sram, stigma, strah, nesigurnost, neizvjesnost, nepovjerenje i ostale negativne emocije zbog kojih djeca roditelja koji su na odsluženju kazne ne ostvaruju svoje pune potencijale. Baš naprotiv, njihove unutarnje borbe u kojima su često osamljeni mogu u iznimno teškim (izvan) obiteljskim prilikama dovesti do toga da se kriminalno ponašanje njihovih roditelja perpetuira jer ponekad djeca takve obrasce ponašanja doživljavaju kao sigurno jer jedino o njima znaju. U situacijama u kojima je roditelj, ponekad ne sluteći moguće posljedice svog ponašanja za dijete, doveo dijete u povećani rizik, odgovornost je sustava da bira rješenja primjerena situaciji, a koja su za dijete najpovoljnija i predstavljaju najmanju moguću štetu. Održavanje kontakta djeteta s majkom/ocem u zatvoru ili kaznionici, poticanje roditelja na povezujuće roditeljstvo, jačanje roditeljskih kompetencija dugoročno umanjuju štetu i povećavaju djetetove šanse za kasniji uspjeh u životu, i u emocionalnom (odnosi s drugim ljudima) i u intelektualnom smislu (učenje, posao). Povezujuće roditeljstvo je stil roditeljstva zasnovan na nježnim metodama odgoja, punim razumijevanja za dječje potrebe, koji stvara čvrste emotivne veze između djeteta i roditelja. Odgovaranje roditelja na sve vrste djetetovih potreba rezultiraju čvrstom povezanošću roditelja i djeteta što pomaže djetetu u razvoju sigurnih, suosjećajnih, smirenih i trajnih odnosa s drugim ljudima. Prakse povezujućeg roditeljstva sažete su u "osam ideala": 1. priprema za porod, 2. emotivna pristupačnost, 3. dojenje, 4. nošenje djeteta, 5. zajedničko spavanje, 6. izbjegavanje produženog odvajanja od djeteta, 7. pozitivna disciplina, 8. ravnoteža obiteljskog života. Na žalost, u okolnostima u kojima dijete može ostvariti kontakt s roditeljem koji je na odsluženju kazne, nije moguće prakticirati sve ove elemente povezujućeg roditeljstva ali jest moguće ostvariti neke, čime se značajno doprinosi dobrobiti djeteta. Kroz ovaj projekt razvit će se model koji će pomoći ostvarenju nekih od navedenih osam praksi povezujućeg roditeljstva.
Ministarstvo pravosuđa financira projekt s ukupno 127.500,00 kuna.

Program Rešetke nisu prepreke ima za cilj osigurati održivi model financiranja putovanja djece u posjet roditeljima u zatvorima, dizajniranjem proizvoda koji se izrađuju u kaznionicama i jačanjem njihovih potencijala zapošljivosti. Nastavak je to aktivnosti koje je Roda započela 2015. godine, kada je za tu inovaciju dobila nagradu za najbolju društvenu inovaciju u Hrvatskoj i ušla u polufinale nagrade za najbolju europsku društvenu inovaciju.
Program će se tijekom tri godine, od 2017. do 2019. godine realizirati u Kaznionici u Lepoglavi, Kaznionici u Glini i Kaznionici i zatvoru u Požegi.

Ciljevi ovog programa su:

  1. razvijanje društvenog poduzetništva u kaznionicama kao vida etičnog, odgovornog, održivog modela rada koji će povećati mogućnosti zapošljavanja zatvorenica i zatvorenika po izlasku iz zatvora kroz razvoj novih vještina i znanja, poboljšati mentalno zdravlje zatvorenica i zatvorenika što će utjecati i na njihove socijalne vještine, osigurati im produktivno i ispunjeno vrijeme dok su u zatvoru, kod njih razviti jak osjećaj postignuća, ponosa i samopouzdanja i doprinijeti njihovom optimističnijem pogledu na život nakon izlaska iz zatvora, koji je nerijetko i izazovniji od boravka u zatvoru;
  2. jačanje kapaciteta zatvorskog osoblja za motivaciju zaposlenika i zatvorenika i učinkovitu organizaciju podrške i posla i
  3. kreiranje održivog modela financiranja susreta djece s roditeljima u zatvorima čime ćemo postići povećanje broja susreta djece i roditelja u zatvorima, što bi smanjilo stres, osjećaj ljutnje, straha, stida kod djece, jačat će se roditeljske kompetencije zatvorenica/ka, i doprinijeti održanju obitelji.

Ministarstvo pravosuđa financira program s ukupno 127.500,00 kuna.

Tijekom provedbe Čitateljskog programa za zatvorenike i djecu tijekom 2015. i 2016. godine, Roda je ostvarila iznimnu suradnju s Hrvatskim čitateljskim društvom, nacionalnom udrugom koja se bavi promicanjem čitanja i pismenosti. Aktivnosti poticanja čitanja među djecom, te čitanje naglas, zadnjih godina su u fokusu djelovanja Hrvatskog čitateljskog društva, pa je i Čitateljski program za zatvorenike i djecu postao dio njihove nacionalne kampanje "Čitaj mi".
Čitateljski program za zatvorenike i djecu je vrlo poticajan način jačanja ili ponovnog uspostavljanja narušenih veza s očevima, osobito u djetetovoj ranoj dobi.
S jedne strane, on je prilika za osnaživanje roditeljskih kompetencija očeva, koji će na taj način moći naučiti i doživjeti koliko su njihova slika i glas djetetu važni. On je i prilika da – premda su u zatvoru – učine nešto za svoje dijete i budu na poseban način i dalje prisutni u djetetovom životu.
S druge strane, djetetu to pruža mogućnost osvješćivanja očeva lika i glasa, produljenje kontakta s njim, makar i virtualnog, koji omogućuje da "budu s tatom" kad god požele, odnosno kad god mogu poslušati snimku, da se u različitim prilikama mogu podsjetiti da otac misli na njih i da ih voli. Sigurnost u roditeljsku naklonost osnažuje djetetovo samopoimanje i svijest o vlastitome identitetu. Osim toga, čitanje djetetu u obitelji i inače se smatra snažnim razvojnim poticajem koji podupire razvoj djetetovih čitateljskih vještina, a koje su temelj pismenosti i daljnjeg obrazovanja.

Provedbom ovih projekata i programa očekujemo da će se u cijelom društvu podići razina svijesti o problemima, potrebama i pravima djece čiji su roditelji u zatvorima, kao i o potrebi zajednice da se angažira u programima resocijalizacije zatvorenika, posebno onih čije obitelji s malom djecom trpe zbog postupaka koje su napravili.

Svoje programe i projekte koje će provoditi u kaznionicama i zatvorima, Roda je, uz sve druge odabrane udruge, imala priliku predstaviti pomoćniku ministra pravosuđa i upraviteljima kaznionica, zatvora odnosno odgojnih zavoda Uprave za zatvorski sustav u četvrtak 2. veljače 2017.

NOT PUBLISHED
Napisao/la: