Na što su Rode ponosne u ovoj izbjegličkoj krizi

IYCE-E - skraćenica za "Infant and Young Child Feeding in Emergences", koristi se u tekstu zbog uvriježenosti umjesto "Prehrana dojenčadi i male djece u kriznim situacijama".
MBC - skraćenica za "Mother Baby Centre", Centar za majku i dijete, zaštićeno mjesto s liječnikom pedijatrom, savjetnicom za dojenje i ostalim suradnicima čija je pomoć usmjerena na trudnice, roditelje i malu djecu.

Iako je takozvana balkanska ruta zatvorena, izbjeglice i migranti i dalje pokušavaju domoći se željenih odredišta diljem Europe, a situacija u Turskoj (turska spremnost na daljnju suradnju s EU-om u pristupnim pregovorima u vidu zadržavanja pristiglih izbjeglica unutar granica Turske) svakog trenutka može eskalirati i ponovno aktivirati balkansku rutu. Stoga, Roda i UNICEF žele istaknuti koja iskustva, skupljena u ovoj krizi iza nas, valja sljedeći put pokušati ponoviti.

Ponosne smo na sljedeće:

  • Suradnja koja je vladala među različitim organizacijama koje su radile u MBC-ovima, UNICEF, MAGNA, RODA, Save the Children i drugi. Raspodjela poslova se među nekima preklapala, a među nekima nadopunjavala i s vremenom se raspodjela uloga sve bolje definirala.
  • Uspješno usvojeni protokoli i pravilnici za IYCF-E koje su te organizacije slijedile u kampu.
  • Odvojenost prostora za dojenje i prostora za hranjenje nadomjescima. Od Opatovca, preko sektora u Slavonskom Brodu, do jedinstvenog MBC-a na kraju krize – u svim postavama su dojilje imale svoj prostor bez prisutnosti nadomjestaka. Jedna IYCF-E osoba je odlučivala jesu li nadomjesci potrebni, a u drugom prostoru i ponekad od drugog osoblja su one majke koje ne doje mogle dobiti sigurno pripremljenu formulu.
  • Prevoditelji. Kako su većinom i sami bili istih nacionalnosti kao i ljudi u tranzitu, imali su posebno razumijevanje za njih. Ogroman trud i angažman prevoditelja, iskustvo i znanje o podršci koje su gradili svakim danom provedenim u prihvatnim centrima, bili su primijećeni od svih koji su s njima radili. Često su oni sami bili IYCF-E osoblje za procjenu stanja pojedine djece i uspješno ih upućivali po pomoć.
  • Kontinuitet skrbi 24 sata. Bio je ostvaren od osnutka MBC-a u Opatovcu, do kraja rada centra u Slavonskom Brodu.
  • Efikasan proces trijaže i podrške ostvaren u zadnjim mjesecima u Slavonskom Brodu. Podrška koncentrirana na jednom mjestu kroz koje su prolazili svi migranti odmah nakon registracije, objedinjene sve organizacije za liječničku i IYCF-E podršku u jednom objektu (šatoru). Odvojene funkcije IYCF-E osoblja od pomagačica, a dio osoblja izmješten u veliki distribucijski šator, čime se aktivnost traženja i podjele odjeće za djecu u većoj mjeri maknula iz MBC-a tj. od savjetnica za dojenje. Dobro organizirana piramida osoblja i aktivnosti za koje su zaduženi. Takav je proces trijaže i raspodjele poslova preporučljiv i za bilo koju drugu postavu prolaska migranata kroz prihvatno tranzitni centar.
  • Edukacije o dojenju, IYCF-E i o uvažavanju kulturoloških razlika. Bile su provedene za zaposlene savjetnice o dojenju i za druge dionike.
  • Volontiranje stručnjakinja za prehranu djece. Od početka rada MBC-a u Opatovcu, vikendom se timu podrške pridružilo barem nekoliko educiranih savjetnica za dojenje. One su osim izravne podrške majkama igrale veliku ulogu u obučavanju drugog osoblja u MBC-u kroz praksu, uočavanju problema u procesu podrške, prijedlozima i suradnji s UNICEF-om u osmišljavanju protokola, organizaciji rada MBC-a te u edukaciji i superviziji zaposlenih savjetnica za dojenje.

Osim toga, smatramo da su uslijed niza okolnosti nenamjerno na površinu isplivale propuštene prilike. Zato i njih ovim putem želimo istaknuti.

Brža reakcija u označavanju usluga za obitelji, ujednačena po cijeloj ruti

Migranti uglavnom nisu znali kakve usluge mogu dobiti u MBC-u, niti za postojanje MBC-a. U Slavonskom Brodu bio je osmišljen i izvješen plakat s oznakom MBC-a na arapskom i farsi jeziku na nekoliko mjesta u kampu. No bilo bi puno učinkovitije da je takva oznaka bila ujednačena u drugim prihvatno tranzitnim centrima.

Bolja podrška za trudnice

Pred kraj rada prihvatno tranzitnog centra u Slavonskom Brodu radilo se izradi letka za trudnice s ključnim porukama o prehrani trudnica i s osnovnim uputama o dojenju nakon poroda i u prvih 6 mjeseci života djeteta. Ideja letka je da se već u trudnoći pripremi ženu na bolju praksu s dojenjem i olakša njoj i djetetu prehranu u odredišnoj zemlji. Letak je bio pripremljen na engleskom, ali se prije zatvaranja kampa nije stigao prevesti na arapski i farsi. Također se radilo na pripremi dodatnih paketića s hranom zbog povećanih nutritivnih zahtijeva tijekom trudnoće, ali nisu nađeni izvori hrane za njih prije zatvaranja kampa.

Dojilje, tj. dojenje djeteta od druge žene ako ga majka ne doji

Preporučuje se u međunarodnim smjernicama kao prvi izbor za prehranu nakon mlijeka vlastite majke. No u situaciji brzog tranzita je vrlo ograničeno moguć, jer bi obitelji djeteta i dojilje morale putovati zajedno, a problem je održati na okupu čak i jednu obitelj. Eventualno se može preporučiti ako su dijete i dojilja iz iste šire obitelji koja putuje zajedno. Postojao je jedan primjer dojenja od dojilje u Opatovcu, radilo se o djetetu bez majke, vrlo malom nedonoščetu koje je došlo u lošem stanju. Obitelj je bila zadržana u kampu nekoliko dana, a dojila ga je žena koja je bila uključena u pomoć migrantima, samo tih nekoliko dana. Drugih primjera dojilja nije bilo.

Roda i UNICEF sva će iskustva prikupljena u ovoj izbjegličkoj krizi sabrati i objediniti u priručnik, koji će te uskoro moći pronaći na Rodinim stranicama.

 

NOT PUBLISHED
Napisao/la: