Razvoj IYCF-E podrške u prihvatnom centru u Slavonskom Brodu

IYCE-E - skraćenica za „Infant and Young Child Feeding in Emergences", koristi se u tekstu zbog uvriježenosti umjesto "Prehrana dojenčadi i male djece u kriznim situacijama"
MBC - skraćenica za „Mother Baby Centre", Centar za majku i dijete, zaštićeno mjesto s liječnikom pedijatrom, savjetnicom za dojenje i ostalim suradnicima čija je pomoć usmjerena na trudnice, roditelje i malu djecu

Prihvatno tranzitni centar u Slavonskom Brodu započeo je s radom u studenom 2015. godine. Bio je podijeljen u 6 sektora i to većeg kapaciteta nego onaj u Opatovcu. Usprkos kapacitetu smještaja, ljudi su brže prolazili zbog transporta vlakom. Zato su se migranti i izbjeglice tamo prosječno zadržavali 3 sata. Migranti ovdje ni u kojem slučaju nisu smjeli prelaziti iz sektora u sektor, a također policijske snage nisu odobrile da se obitelji s malom djecom odvajaju od drugih i smještaju u određeni sektor gdje se nalazi u Centru za majku i dijete (Mother Baby Center, MBC).

Od UNICEF-a je prije otvaranja Centra bilo zatraženo da u svakom sektoru uspostavi MBC, no za to nije bilo kapaciteta. U IYCF-E se ovdje aktivno uključila i međunarodna organizacija Save the Children. Ove dvije svjetske organizacije zajedno su uspostavile 3 MBC prostora, UNICEF u prvom i trećem, a Save the Children u četvrtom sektoru. Svaka od te dvije organizacije imala je po jedan IYCF-E tim kojeg je po potrebi selila ovisno o tome koji sektor je bio napunjen. MAGNA je imala jedan liječnički tim kojeg je također selila po sektorima.

Rad u prihvatnom centru od studenog do prosinca 2015. godine bio je tako organiziran da se po dolasku vlaka punio jedan sektor. Suradnici i prevoditelji su tijekom toga stajali na ulazu ili prolazili po šatorima, uočavali majke s dojenčadi i malom djecom te ih nakon kratke procjene po potrebi pozvali u MBC. Tu je pružana podrška prehrani dojenčadi i male djece slična kao i u Opatovcu.

Kako su to bili hladni mjeseci, djeca su dolazila promrzla, mokra i prljava, suradnice u MBC-u reagirale su instinktivno ljudski - velik naglasak u pomoći stavljao se na traženje čiste, suhe i tople odjeće i obuće za djecu, jer bi se inače djeca razboljela od hladnoće. No to je bilo ponekad otežano, jer za djecu do 2 godine uvijek je u MBC-u postojala donirana odjeća u koju ih se presvuklo, mlađu nakon prematanja pelena i pranja, a veću su djecu presvlačile majke ili samo uzele odjeću za njih. Veliki hangar Crvenog križa u koji su dolazile sve donacije odjeće i obuće nalazio se udaljeno od svih sektora, kao i skladište u kojem su bile UNICEF-ove stvari.

Zbog takve organizacije rada, u kojoj su se rasipali IYCF-E ljudski resursi, UNICEF i Roda ubrzo su nakon početka rada prihvatno tranzitnog centra u Slavonskom Brodu pokrenuli projekt jačanja kapaciteta i poboljšanja IYCF-E podrške. Od prosinca 2015. su angažirane asistentice koje su bile plaćene putem javnih radova i radile su u dvije dnevne smjene. Osim IYCF-E podrške, asistentice su se bavile svim aktivnostima koje su bile potrebne za pomoć majkama i maloj djeci.

Također su u projektu bile zaposlene žene s predznanjem o prehrani djece ili psihološkoj pomoći, koje su tijekom prosinca 2015. prošle niz edukacija. Po dvije su savjetnice radile u smjenama tijekom 24 sata, 7 dana u tjednu, a vikendima su njihove smjene bile nadopunjene volonterkama iz Rode i IBCLC savjetnicama.

UNICEF i Roda nisu se bavili pripremom i hranjenjem adaptiranim mlijekom, a djeca koja su prema procjeni IYCF-E savjetnica trebala adaptirano mlijeko i dalje su bila upućivana u kontejner MAGNE. Save the children imao je obučene savjetnice i za savjetovanje o dojenju i za pripremu adaptiranog mlijeka.

Prosječno vrijeme boravka u MBC-u bilo je uglavnom manje od 30 minuta. U svim zonama, trudnice, majke i djeca mogle su sjesti, predahnuti i odmoriti se barem to kratko vrijeme. Prostor za dojenje bio je tih i intiman, odvojen u stražnjem dijelu šatora.

Na razvoju i provođenju IYCF-E programa, osim volonterki udruge Roda, sudjelovalo je u svojstvu zapooslenica, tijekom cijelog razdoblja provođenja:

  • Koordinatorica i asistentica koordinatorici, koje su prošle obuku za IYCF-E podršku i osnovnu podršku dojenju, 
  • 7 zaposlenih educiranih savjetnica za dojenje, uz volonterke stručnjakinje za dojenje koje su nadopunjavale smjene vikendima i vršile superviziju rada savjetnica,
  • 5 zaposlenih asistentica koje su se brinule o odjeći i higijeni,
  • 10 asistentica koje su bile angažirane preko javnih radova, od kojih je dio pomagao u MBC-u, a dio u distribucijskom šatoru.

UNICEF-ove savjetnice pokrivale su 24-satnu podršku, podijeljene u dvije 12-satne smjene. Za IYCF-E su u dnevnoj smjeni radile 1 savjetnica i 2 asistentice, u noćnoj 2 savjetnice. Paralelno s time Save the children imao je uvijek po jednu savjetnicu za dojenje i pripremu nadomjestaka u smjeni.

NOT PUBLISHED
Napisao/la: