Rodine savjetnice i savjetnici o autosjedalicama

Rodine savjetnice i savjetnici o autosjedalicama su volonteri koji su sudjelovali u Rodinoj obuci za savjetnike o autosjedalicama i koji sudjeluju u Rodinim aktivnostima usmjerenim na pružanje edukativnih i savjetodavnih usluga članovima zajednice u području sigurnosti djece kao putnika u vozilima. Ove usluge su za krajnje korisnike - roditelje uvijek besplatne.

Rodina obuka za savjetnice o autosjedalicama je dvodnevni tečaj koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela na teme vezane za važnost i pravilno korištenje sigurnosnih pojaseva i dječjih autosjedalica, s fokusom na edukaciju roditelja, prepoznavanje grešaka u korištenju autosjedalica i savjetovanje roditelja u ispravljanju grešaka.

Ova obuka jedinstvena je u Hrvatskoj i regiji, njen sadržaj prati znanstveno prihvaćene najbolje prakse i preporuke te hrvatske i europske regulacije koje se odnose na sigurnost djece kao putnika, a zasnovana je na sličnim programima angažmana društvene zajednice u drugim zemljama.

Roda je od 2005. do danas održala 18 obuka volontera za savjetovanje o autosjedalicama širom Hrvatske. Ti su volonteri tijekom proteklih 12 godina zajedno uložili više od 30.000 volonterskih sati u provedbe aktivnosti Rodina programa Sigurno u autosjedalici. Oni i one su roditelji ili budući roditelji koji žele doprinijeti sigurnosti djece na hrvatskim cestama i pomoći drugim roditeljima educiranim i iskusnim savjetima o pravilnom korištenju autosjedalica i sigurnosnih pojaseva u prijevozu njihovih mališana.

Ako ste zainteresirani za uključivanje u ovu nezamjenjivu ekipu, javite nam se na autosjedalice@roda.hr.

Popis aktivnih Rodinih savjetnica i savjetnika o autosjedalicama nalazi se u Facebook grupi Rodini savjeti o autosjedalicama na poveznici: Popis Rodinih savjetnica o autosjedalicama.

Volonteri koji su kao savjetnici ili na neki drugi način u okviru Rodinih aktivnosti doprinijeli da se broj djece poginule ili teško stradale u svojstvu putnika u Hrvatskoj tijekom proteklog desetljeća smanji za dvije trećine su:

Dubrovnik: Alisa, Mia, Paulina, Suzana, Vedran
Dugo Selo: Lana
Imotski: Julie
Karlovac: Andrea, Elvira
Koprivnica: Ivanka
Krapina: Martina
Križevci: Ozana
Nuštar: Kristina
Osijek: Božana, Ivana, Maja, Planinka, Saša, Tanja
Požega: Gordana
Pula: Daniela, Jasena, Jasna, Jelena, Kristijan, Sonja, Tihana
Rijeka: Ira, Ivana, Lara, Larisa, Nataša, Marija, Sandra, Tamara
Poreč: Tamara
Slatina: Tamara
Split: Irena, Ivana, Kristina, Kristina, Marijana, Nada, Nataša, Sanja, Vanja, Željana, Zrinka
Sv. Ivan Zelina: Emina
Šibenik: Sonja
Varaždin: Antonela, Damjanka, Ines, Karmen, Marijan, Martina, Predrag, Silva, Svetlana, Tanja, Tihana
Vinkovci: Darija, Ivana, Jasmina
Virovitica: Anita, Svetlana
Vukovar: Nataša
Zadar: Fanita, Ivana
Zagreb: Ana, Ana, Ana, Andrea, Andrijana, Barbara, Barbara, Dijana, Ines, Inoslav, Irena, Irena, Irena, Iva, Iva, Ivana, Ivana, Ivana, Ivana, Irena, Jadranka, Jana, Juroslav, Klaudia, Klaudija, Kornelija, Kristina, Kristina, Lea, Maja, Mandica, Marcela, Marina, Mirela, Mirjana, Nataša, Perica, Renata, Sanda, Sandra, Suzana, Tina, Vesna, Virginia, Zlatko, Zoran
Zaprešić: Dejana, Ines, Italina, Palmina.

NOT PUBLISHED
Napisao/la: