Splitsko rodilište - Rodina reakcija

12-10-2011

13.01.2004.

 

Budući da su nas mame koje su rodile u splitskom rodilištu upozorile na otpuštanje rodilja treći dan nakon poroda, bez obzira ostaje li beba na primjer radi fiziološke žutice još koji dan, RODA se uključila u rješavanje ovog važnog problema.

Iako priča nije još završena, pogledajte kako se do sada razvijala.

 

Ovdje možete vidjeti članak u Slobodnoj Dalmaciji na osnovi našega otvorenog pisma:

 

Mame ponovo sa svojim bebama

Poštovani,

Javljamo se povodom članka "Tek rođeno, a već siroče" objavljenog u Slobodnoj Dalmaciji od 08. siječnja 2004., gdje navodite da se babinjače u splitskom rodilištu otpuštaju treći dan nakon porođaja, iako im djeca moraju biti zadržana radi liječničke njege.

Do otpusta majki čija djeca ostaju na bolničkom liječenju došlo je zbog pogrešnog tumačenja Zakona o zdravstvu čl. 46 od strane splitskog rodilišta. U članku 46. se kaže: "Pravo na smještaj uz dijete koje se nalazi na bolničkom liječenju u smislu članka 42., 44., i 45. ovog Pravilnika može, iznimno, ostvariti osigurana osoba – majka djeteta pod uvjetom da dijete nije starije od 6 mjeseci, da postoji potreba dojenja djeteta što utvrđuje izabrani doktor majke na prijedlog izabranog doktora djeteta, odnosno odjelnog doktora zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi, te da je mjesto prebivališta, odnosno boravišta majke udaljeno od mjesta zdravstvene ustanove više od 25 kilometara."

Međutim, sporni članak ne odnosi se na bolničko liječenje novorođenčadi, što nam je potvrdila i direktorica HZZO-a gđa Ljubica Đukanović: "...Smisao odredbi članka 46. Pravilnika nije bio sužavanje prava, već naprotiv navedenim člankom utvrđeno je pravo majke, iznimno, na smještaj uz dijete za vrijeme njegovog bolničkog liječenja na koje je upućeno od strane svog izabranog doktora, a koje do tada nije bilo utvrđeno kao standard prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja i majka nije mogla uz dijete boraviti u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi na teret sredstava Zavoda. Iznimka je bila samo u slučaju liječenja u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju i to kada se provodio program «mama-dijete» za izobrazbu roditelja, te ako je postojala potreba dojenja.


Slijedom navedenoga, odredbe članka 46. Pravilnika ne odnose se na "produženi" boravak u bolnici žena nakon poroda...
... Odredbe članka 46. Pravilnika, ne mogu biti opravdanje za otpuštanje majki iz bolnice trećeg dana nakon poroda. Isto tako, ni jednim općim aktom Zavoda nije utvrđen broj dana koje žena može boraviti u bolnici poslije poroda. Dužina boravka rodilje i djeteta u rodilištu ovisi o zdravstvenom stanju majke i djeteta."

Udruga RODA posredovala je između HZZO-a i splitskog rodilišta u sređivanju ove za majke i djecu nepovoljne situacije i prema neslužbenim informacijama, odnedavno mame mogu ponovo ostajati uz svoje dijete.

Međutim, ostaje pitanje gore navedenog članka za kojega smatramo da je diskriminirajući pa i protuustavan. Kosi se i s Poveljom o pravima djece u bolnici gdje se kaže:
"Hospitalizirana djeca imaju pravo da su uz njih njihovi roditelji, kad god je to u interesu djece. Zato je potrebno osigurati roditeljima mogućnost zajedničkog bivanja s djetetom u bolnici, pomagati im i poticati ih da ostanu kod djece kako bi mogli sudjelovati u njezi djeteta, moraju biti odgovarajuće informirani o djelatnosti dječjeg odjela, a zdravstveni radnici moraju poticati brigu za njihovu djecu."

S obzirom da cijeli niz studija pokazuje da je neodvajanje roditelja od djeteta u najranijoj dobi, odnosno od njegovog rođenja do godinu dana starosti, od neprocjenjive važnosti za djetetov psihički i fizički razvoj, da je na XX. Perinatalnim danima u Zagrebu, održanim u studenom 2003., usvojena rezolucija u kojoj se govori, između ostalog:

"Novorođenče se ne smije odvajati od roditelja protiv njihove volje. To je naročito važno za vrijeme boravka novorođenčeta u bolnici. Rana uspostava kontakta roditelja sa zdravim a naročito bolesnim djetetom uz uvođenje prema obitelji usmjerene skrbi najvažnije su zadaće zdravstvenoga sustava u slijedećem razdoblju"
te: "Zdravstveni djelatnici ne bi smjeli prihvatiti nedostatak sredstava kao izgovor nepoštovanja gore proklamiranih prava majki i novorođenčadi",

smatramo da je rješavanje ovoga problema od izuzetne važnosti.

Stoga se Udruga RODA zauzima za to da se u svim rodilištima omogući rooming-in i da u svim bolnicama u kojima se liječe djeca postoji mogućnost da jedan roditelj bude stalno s njima, što je bilo istaknuto i na okruglom stolu na temu "Uloga roditelja u bolničkom liječenju djece", koji smo organizirali u svibnju 2003.


Molimo Vas, pozivajući se na članak 39. Zakona o javnom informiranju, da ovaj tekst objavite u cijelosti.

 

U ime Udruge Roda,

Zrinka Radunić i Ivana Mandić Mihaljević

 

Ako želite nešto više saznati o bolničkom zbrinjavanju djece i o pravima djece možete na ovom linku vidjeti Program «Dječji bolnički odjeli – prijatelji djece» dr. Josipa Grgurića