Česta pitanja

12-10-2011

»odgovori na često postavljana pitanja«


1. Imam li pravo na godišnji odmor u godini povratka s rodiljnog/roditeljskog dopusta, ako sam u toj godini radila manje od 6 mjeseci?

Da. Svaka od nas ima pravo na svoj godišnji odmor za godinu u kojoj se vraća s rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta. Zakon o radu u čl. 58. st. 2. propisuje da se privremena nesposobnost za rad ne smatra prekidom rada u smislu ostvarivanja prava na godišnji odmor.


2. Ako sam cijelu, ili gotovo cijelu, prošlu godinu provela na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći ili na rodiljnom dopustu, imam li u ovoj godini pravo na prošlogodišnji godišnji odmor, ako se vratim na posao do 30.06. ove godine?

Da, ako ste u prethodnoj godini pravo na godišnji odmor ostvarili, a niste ga mogli koristiti radi korištenja bolovanja ili korištenja prava na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust – ZOR, čl. 63. st. 3.


3. Što se događa s radnim stažom dok smo na rodiljnom dopustu?

Staž teče normalno, čak i u drugi stup će uplaćivati država.


4. Smijem li koristiti 45 dana rodiljnog dopusta prije termina poroda ako prije nisam mirovala?

Prema  Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 68/08, 110/08 i 34/11) zaposlena i samozaposlena žena ima pravo na korištenje rodiljnog dopusta u trajanju od 28 dana prije dana očekivanog poroda, pa do 6 mjeseci života djeteta. Od toga 98 dana u neprekidnom trajanju je obvezni rodiljni dopust.

Iznimno, žena može početi koristiti rodiljni dopust 45 dana prije očekivanog termina poroda, ali samo na preporuku izabranog ginekologa. Pri tome nije uvjet da  je prije bila na bolovanju radi komplikacija u trudnoći, nego se procjenjuje stanje trudnoće i zdravstveno stanje zaposlene ili samozaposlene žene upravo u tom promatranom periodu.

Za trudnice koje se neposredno prije nalaze na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći rodiljni se dopust u pravilu otvara 45 dana prije očekivanog termina poroda.


5. Kad se može otac uključiti u korištenje rodiljnog dopusta?

Otac se u korištenje rodiljnog dopusta može uključiti po isteku obveznog rodiljnog dopusta majke, odnosno 71. dan nakon poroda, ako se roditelji tako suglase. Majka tada svoje pravo prenosi pisanom izjavom na oca, uz njegovu prethodnu suglasnost. Pravo korištenja može se prenijeti u ograničenom ili neograničenom trajanju (odnosno, do isteka rodiljnog dopusta).

Pri tome naglašavamo kako je rodiljni dopust pravo zaposlenog ili samozaposlenog roditelja.


6. Ako otac djeteta koristi barem tri mjeseca roditeljskog dopusta, roditeljski dopust produžuje se za još dva mjeseca. Tko može koristiti taj dodatak i koliko iznosi naknada za vrijeme tog dijela roditeljskog dopusta?

Otac ili majka, kako kojoj obitelji odgovara. Naknada plaće za vrijeme tog produženog dijela roditeljskog dopusta iznosi 1.663,00 kn mjesečno.

Podsjećamo da se roditeljski dopust može korisiti i u dijelovima, sve do osme godine starosti djeteta.


7. Ako je dijete rođeno u Hrvatskoj, otac je stranog državljanstva, kako ide sa utvrđivanjem očinstva, kako dijete može dobiti i njegovo državljanstvo?

Pri prijavi djeteta postupak je uobičajen, osim što se može dobiti i međunarodni rodni list. Hrvatsko državljanstvo i domovnicu dijete dobiva automatski jer je rođeno u Hrvatskoj. Što se tiče državljanstva, različito je od države do države; neke priznaju dvojno državljanstvo, a neke ne. Ponekad se treba odreći jednog državljanstva kako bi se dobilo drugo.


8. Koliko iznose rodiljne naknade i naknade za bolovanje zbog komplikacija u trudnoći?

» za vrijeme bolovanja naknada je limitirana i iznosi do 4.257,28 kuna;

» za vrijeme rodiljnog dopusta (prvih šest mjeseci) nema gornjeg limita pri isplati naknada, minimalna nakada je 1.663,00 kn;

» drugih šest mjeseci (roditeljski dopust): od 1.663,00 do 2.500,00 kuna;

» za roditeljski dopust od jedne do tri godine života djeteta (za roditelje blizanaca, troje i više djece): 1.663,00 kuna za cijelo vrijeme trajanja dopusta;

» nezaposleni roditelji, roditelji van sustava rada – naknada za cijelo vrijeme korištenja iznos 1.663,00 kn


9. Imaju li sve nezaposlene majke pravo na rodiljnu naknadu?

Ne. Nezaposlene majke moraju zadovoljavati određene uvjete kako bi stekle pravo na rodiljnu naknadu. Ukoliko uvjete ispunjavaju, ostvaruju pravo na naknadu od dana rođenja pa do godinu dana starosti djeteta.


10. Nezaposlene majke imaju pravo na priznavanje staža u prvoj godini djetetova života. Da li i tu postoje još neki uvjeti, kao kod stjecanja prava na rodiljnu naknadu?

Ne.

11.  Na temelju čega se izračunava naknada kod bolovanja zbog komplikacija u trudnoći?

Na temelju plaća primljenih u zadnjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je otvoreno bolovanje. Plaća koja se prima u mjesecu u kojem je otvoreno bolovanje (a koja se je najčešće isplaćena za prethodni mjesec) ne ulazi u promatrano razdoblje.


12.  Što je to R-1 obrazac?

To je obrazac na kojem se evidentiraju isplaćene plaće za potrebe izračuna naknade plaće, a službeno se zove Potvrda o plaći. Za obrtnike, taj se obrazac naziva Potvrda o osnovicama osiguranja.


13. Kod izračuna naknade za bolovanje zbog komplikacija u trudnoći često se spominje „stari staž“. Što to konkretno znači?

„Stari staž“ predstavlja uvjet prethodnog staža osiguranja koji mora biti ispunjen kako bi se uopće pristupilo izračunu naknade. U staž osiguranja ubraja se staž ostvaren na temelju radnog odnosa, obavljanja djelatnosti, te primanja naknade plaće po prestanku radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti.

Kako bi se pristupilo izračunu osnovice za naknadu, korisnik mora prije dana početka korištenja prava imati 12 mjeseci neprekinutog staža osiguranja ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine prije početka korištenja prava. U protivnom, isplaćivat će se najmanja zakonom propisana naknada.


14. Vrijedi li uvjet starog staža i kod rodiljnog dopusta?

Da.


15. Primam minimalnu naknadu plaće na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći. Hoće li mi minimalna naknada plaće ostati i na rodiljnom dopustu?

Ne nužno. Ako bi vam novi izračun bio povoljniji (ispunjen uvjet starog staža, isplaćene su plaće nakon otvaranja bolovanja i sl.), prilikom podnošenja doznake za otvaranje rodiljnog dopusta imate pravo zatražiti novi izračun.


16. Otvaram rodiljni dopust, a na R-1 obrascu nemam svih šest isplaćenih plaća, nego samo dvije? Što će biti sa mojom rodiljnom naknadom?

Rodiljna naknada izračunat će se prema tim dvjema isplaćenim plaćama. Za trudnice koje nemaju svih šest isplata plaće, dovoljne su barem dvije isplaćene plaće i prosječna vrijednost njihovog radnog sata izračunat će se prema plaćama iz tog R-1 obrasca.


17. Što ako imam samo jednu isplaćenu plaću na R-1 obrascu?

Rodiljna naknada će biti minimalna, 1.663,00 kn, bez obzira na visinu te isplaćene plaće.


18. Koliko se dobiva od naknade plaće kad si na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći? Je li to 100 % od plaće i postoji li gornja granica u iznosu naknade?

Odgovor je DA: za vrijeme komplikacija dobiva se naknada plaće u 100% iznosu od prosjeka plaće, no taj iznos ne može biti viši od 4.257,28 kuna.

Znači, naknadu u iznosu 100% plaće primat će one korisnice koje su imale prosjek manji od 4.257,28 kn. Korisnice čiji je prosjek viši primat će 4.257,28 kn, bez obzira na visinu prosjeka.


19. Prijava bebe

U prvih mjesec dana, dok se ne dobiju svi dokumenti, otpusno pismo iz rodilišta služi kao djetetov službeni dokument. Prijavu rođenja vrši zdravstvena ustanova u kojoj je dijete rođeno. Obveza roditelja je prijava osobnog imena djeteta. Zakonski rok je 60 dana, ali preporučamo da to obavite i ranije, budući da bi dijete na prvom pregledu trebalo imati zdravstvenu iskaznicu.

Oba roditelja moraju doći u općinu kojoj pripada rodilište. Tamo se dijete uvodi u matičnu knjigu rođenih i dobiva domovnicu i rodni list, te potvrdu o OIB-u. Od dokumenata je potreban vjenčani list roditelja i njihove osobne iskaznice. Ako roditelji nisu vjenčani, umjesto vjenčanog lista, otac potpisuje formular kojim priznaje očinstvo.
Zatim se s tim dokumentima (izvod, domovnica i rodni list) ide na MUP (dovoljno je da ide samo jedan roditelj) gdje se prijavljuje mjesto i adresa prebivališta djeteta. Ukoliko roditelji nisu prijavljeni na istoj adresi, potrebno je da roditelj čije se prebivalište razlikuje od prebivališta djeteta potpiše izjavu da je suglasan da se dijete prijavi na adresi drugog roditelja.

Zatim slijedi prijava na zdravstveno osiguranje i dobivanje zdravstvene iskaznice, koja je potrebna za prvi pregled kod pedijatra. Ukoliko iskaznica nije gotova, umjesto nje vrijedi ovjerena tiskanica o izvršenoj prijavi Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Podsjećamo Vas i na pravo na korištenje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete, kao i na eventualnu mogućnost dobivanja naknade koju pojedine lokalne zajednice isplaćuju iz vlastitih sredstava. Raspitajte se u svom gradu/općini o mogućnostima takvih isplata.

 

20. Imam li pravo na doplatak za djecu?

Ako Vaša ukupna prošlogodišnja primanja po članu obitelji ne prelaze 1.663,00 kn mjesečno, imate pravo na doplatak za djecu. Ako je novorođena beba treća ili četvrta u Vašoj obitelji, imate pravo i na dodatnih 500,00 kn pronatalitetnog dodatka.


21. Mogu li dobiti otkaz dok sam na rodiljnom dopustu?

Ne.

Zakon o radu propisuje u čl. 71 da poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, kao ni u roku od 15 dana od prestanka trudnoće ili korištenja navedenih prava.

No pri tome valja voditi računa o činjenici da istek ugovora o radu na određeno vrijeme nije otkaz, te opisane okolnosti ne sprečavaju prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme istekom vremena na koje je sklopljen.

Ako roditelju ugovor o radu istekne za vrijeme korištenja rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta, dužan je u roku od 30 dana promijeniti osnovu osiguranja u HZZO-u, kako ne bi izbubio pravo na naknadu


Pripremila: Ivana Š.
Objavljeno: 03.03.2007.g.
Ažurirano: 13. prosinca 2011.