Godišnje izvješće o radu Udruge 2005/06

12-10-2011

 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE

2005. – 2006. g.

 

I  Uloga, organizacija i ciljevi

II Osvrt na stanje u društvu

III Plan organizacijskog razvoja

IV Glavne aktivnosti Udruge

 

 1. Medicinski potpomognuta oplodnja
 2. Trudnoća i porod
 3. Dojenje i Monitoring koda
 4. Pravna pitanja
 5. Vrtići iz bajke
 6. Sigurno u autosjedalici
 7. Platnene pelene
 8. Portal i Forum
 9. Rodina rasprodaja
 10. Izdavaštvo
 11. Podružnice
 12. Rodino gnijezdo
 13. 5 želja za 5 godina RODA

 

 

I Uloga, organizacija i ciljevi

Udruga Roditelji u akciji - RODA je nevladina i neprofitna udruga, osnovana 5. rujna 2001.g. kao skupina svih zainteresiranih građana koja se zauzima za dostojanstvenu trudnoću, roditeljstvo i djetinjstvo u Hrvatskoj. Trenutno Udruga broji oko 350 članova.

RODA je aktivna u području zagovaranja prava na adekvatnu rodiljnu naknadu i rodiljni dopust, medicinski potpomognute oplodnje, trudnoće i poboljšanja uvjeta rađanja, promocije, edukacije i savjetovanja o dojenju, poboljšanja uvjeta u predškolskim i školskim ustanovama, edukacije i podrške roditeljima i budućim roditeljima, sigurnosti djece u prometu te zagovaranja prava djeteta i roditelja za vrijeme bolničkog liječenja djeteta. Kroz svoje djelovanje postala je bitan dionik u Republici Hrvatskoj u rješavanju problematike u ovim područjima.

CILJEVI

Ciljevi Udruge su:

 1. zauzimanje za opće dobro i pravo izbora
 2. zalaganje, zaštita i promicanje prava trudnica, rodilja i roditelja, kroz ostvarivanje prava na korištenje adekvatnog rodiljnog dopusta i redovitu isplatu rodiljnih naknada «prema opće prihvaćenim standardima» koji omogućavaju pravo obitelji na dostojan život
 3. zaštita prava i potpora u ostvarivanju prava zaposlenih i nezaposlenih trudnica, rodilja i roditelja prema važećim Zakonima i propisima
 4. sugeriranje i sudjelovanje u provođenju reorganizacije zdravstvene zaštite u segmentu koji se odnosi na zaštitu trudnica, rodilja i djece
 5. zaštita reproduktivnih prava i reproduktivnog zdravlja
 6. angažiranje u pomoći samohranim roditeljima, žrtvama nasilja, roditeljima djece s posebnim potrebama, osobama koje se bore s neplodnošću
 7. sugeriranje i sudjelovanje u reorganizaciji rodilišta te stvaranje i proširivanje mogućnosti za slobodu roditeljskog planiranja porođaja i slobodu izbora procedura i asistencija koje su za pojedinca u porođaju i rodilištu prihvatljive
 8. povećanje broja rodilišta s rooming-inom, rodilišta-prijatelja majki i djece i bolnica-prijatelja djece
 9. postizanje optimalnih uvjeta za boravak djece u predškolskim ustanovama, vrtićima i školama
 10. promocija i zaštita dojenja
 11. edukacija i suradnja u edukaciji trudnica, dojilja i roditelja

 

ORGANIZACIJA

Članovi Udruge podijeljeni su u dvije kategorije: podupiruće i redovne. Podupirući članovi su članovi koji prvenstveno žele poduprijeti rad Udruge dok su redovni članovi oni članovi koji i aktivno djeluju u radu Udruge. Tijela Udruge su Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, Tajnik i Savjet Udruge.

Skupština se sastoji od svih redovnih članova Udruge i najviše je tijelo Udruge. Skupština jednom godišnje bira Upravni odbor koji se sastoji od pet redovnih članova Udruge te među članovima Upravnog odbora Predsjednika Udruge. Članovi Upravnog odbora iz svojeg sastava biraju Tajnika Udruge. Upravni odbor Udruge upravlja radom Udruge.

Predsjednica Udruge tijekom perioda rujan 2005. – rujan 2006. g. Je Renata Jelušić. Članovi Upravnog odbora, uz Renatu Jelušić, izabrani na prošloj skupštini su Ivana Zanze, Perica Matić, Renata Domazet i Ana Duff. Tajnica Udruge je Ivana Zanze. Perica Matić u ožujku 2006.g. dao je ostavku te je na njegovo mjesto, u skladu sa Statutom Udruge, Upravni odbor izabrao Djulijanu Badurina Sertić.

Na prijedlog predsjednice Udruge na sjednici Skupštine u rujnu 2005.g., Skupština je prihvatila broj od devet članova za tijelo Savjeta. Članovi izabrani u Savjet su Emina Anđelković, Mirela Gregoraš, Davorka Malenica Makarović, Vedrana Miholić, Zrinka Radunić, Alica Segedi, Maja Tarle Matić, Valčić i Đulijana Badurina-Sertić. U prosincu 2006.g. Vedrana Valčić istupila je iz Udruge te je Upravni odbor na njeno mjesto postavio Biserku Pribanić koja je na izbornoj skupštini pri izborima za Savjet dobila nadpolovičnu većinu glasova. U travnju 2006. g. Vedrana Miholić istupila je iz Udruge te time iz Savjeta a, kako je već ranije i navedeno, Đulijana Badurina- Sertić je iz Savjeta postavljena u Upravni odbor Udruge.

 

II Osvrt na stanje u društvu

U zemlji u kojoj, zbog ne tako davne prošlosti, velikom dijelu građana nisu zadovoljene ni osnovne egzistencijalne potrebe, vrlo je teško promovirati važnost i hitnost zaštite i ostvarenja prava i potreba djece, roditelja, obitelji i budućih roditelja. Loša ekonomska situacija velikog broja građana (jednim dijelom uzrokovana ratom i rušenjem dijela zemlje, a velikim dijelom nastala uslijed tranzicijskih promjena i uspostave tržišta rada na kakvo se ogromna većina građana nije ni navikla niti ima čime na njemu konkurirati) te tranzicijske i privatizacijske promjene koje su katastrofalno loše vođene i koje su dijelom i dovele do lošeg ekonomskog stanja građana i gospodarstva općenito smanjuju mogućnost pronalaženje izvora financiranja unutar države. Domaći programi financiranja nevladinog sektora, ako i postoje, oskudni su i često usmjereni na pomoć onim segmentima društva koji su spomenutim promjenama najviše pogođeni.

Na žalost, razina svijesti o osobnoj i društvenoj odgovornosti svakog pojedinog člana društva porazno je niska. Živimo u društvu koje, osim što je izrazito tradicionalno (većim dijelom), ne prepoznaje i ne priznaje osnovna dječja prava i potrebe, ne prepoznaje važnost roditeljstva i roditeljske uloge i vrlo često roditeljstvo svodi na puki produžetak vrste. Žene su nedovoljno emancipirane i vrlo često pristaju na nametnute uloge, a i boje se promjena i preuzimanja veće odgovornosti i važnije uloge u društvu.

U kontaktu s pojedincima i stvaranju "mreže" između ljudi sličnih svjetonazora, veliku ulogu danas, a vjerojatno još i veću u budućnosti, igra razvoj i dostupnost tehnologije. Informacije i znanja koja su dostupna ljudima s minimalnim znanjem o novim tehnologijama, neizbježno mijenjaju svijest pojedinca, ukazujući na nepravilnosti u društvu i pružajući uvid u stanje i organizaciju društva širom svijeta, istovremeno osnažujući pojedinca i gradeći mu samopouzdanje i osjećaj da može i mora mijenjati društvo u kojem živi.

Međutim, sve većim ulaganjima u tehnologiju, pojavljuje se institucionalizirana potreba da se ta ulaganja opravdaju pa se tehnologija neselektivno koristi i nameće u sve aspekte ljudskog života i postojanja. Stječe se dojam da je čovjek samo objekt na kojem se demonstriraju dostignuća tehnologije, u svim aspektima ljudskog života, da je ono što je dobivenom tehnološkim procesima i uplitanjem tehnologije u normalan prirodni proces, superiorno onom prirodnom.

Potrebno je osvijestiti u društvu taj sveprisutni trend tehnologiziranja svega što nas okružuje i uložiti svjestan napor da se, gdje je to za čovjeka i društvo bolje, prirodno i opravdano, vratimo prirodi, prirodnim procesima i čovjeku kao subjektu.

Razdoblje pregovora za ulazak u Europsku Uniju (EU), u kojem se zakoni, politike i regulative mijenjaju i usklađuju s onima u EU, rijetka su prilika za nametanje udružnog znanja i specijalizacije u područjima prava i potreba djece, roditelja i obitelji, kao i budućih roditelja. U ovom jedinstvenom razdoblju, moguće je djelovati i na promjenu i poboljšanje postojećih zakona, kao i sudjelovati u kreiranju novih zakona i politika koji reguliraju područja kojima se kao udruga bavimo.

Gledajući trenutak u kojem se nalazimo, okolnosti su takve da nam daju gotovo idealnu priliku "mijenjanja svijeta" – država mora uskladiti i mijenjati zakone kako bi se prilagodila zakonodavstvu EU, zbog kratkih rokova i nužnosti brze prilagodbe, država treba partnere – između ostalog i nas, kao jednog od autoriteta u području prava i potreba djece, roditelja, budućih roditelja i obitelji. Mi smo svjesni onoga što treba nama kao predstavnicima onih koji će ovo društvo nositi u promjenama i imamo informacije kroz suradnju s međunarodnim mrežama i organizacijama da su naši ciljevi ostvarivi, kao i tuđa iskustva (ali i svoje znanje) kako to ostvariti, te sve veću podršku okoline u vidu podizanja svijesti o nužnosti promjene ukorijenjenih stavova zaostalih u prošlom stoljeću. Idealno je vrijeme da se izborimo za priznanje i prihvaćanje prava i potreba djece, roditelja, budućih roditelja i obitelji, sudjelujući u izradi zakonskih okvira i regulativa koje će olakšati i podržati proces tranzicije RH u odgovorno društvo.

 

III Plan organizacijskog razvoja

Već prije nekoliko godina članovi i vodstvo Udruge prepoznali su potrebu za profesionalizacijom Udruge kroz formaliziranje strukture upravljanja i rada te  kroz izradu strateškog i operativnih planova. U proljeće 2006. g. Udruga se uspješno prijavila na natječaj AED-a (Academy for Educational Development) za jačanje kapaciteta udruga i dobila sredstva za niz radionica koji će pomoći u izvođenju ovog procesa. Kroz konzultacije zaključeno je da nam je za jačanje kapaciteta naše udruge potrebno znanje u sljedećim vještinama: strateško planiranje te dugoroèna i kratkoroèna planiranja, ljudski potencijali kroz izradu različitih procedura (opisa poslova, pravilnika o radu, ugovora o volontiranju i sl.), rad s volonterima, upravljanje aktivnostima, prikupljanje sredstava te monitoring i evaluacija.

Prvi korak bilo je Strateško planiranje koje se održalo u Fužinama od 26. do 28. svibnja 2006. godine i koje je omogućilo definiranje strategije Roda i izradu višegodišnjih ciljeva rada. Strateškom planiranju prisustvovalo je 18 članica Udruge i njegov rezultat bio je izrada Strateškog plana za period 2006. – 2009. g. te Operativnog plana za period do kraja 2006. g. Strateški plan biti će predložen Skupštini na usvajanje tijekom sjednice Skupštine koja će se održati 10. rujna 2006. g.

Drugi korak ka jačanju kapaciteta naše Udruge napravljen je kroz radionicu Menagementa nevladinih organizacija u sklopu AED-ovog Programa za jačanje kapaciteta udruga. Radionica se održala 26. lipnja 2006. g na kojoj je prisustvovalo šest članica Udruge.

Sljedeći korak u nizu radionica kroz koje stječemo vještine jačanja našeg kapaciteta održati će se, također zahvaljujući podršci AED-ovog Programa za jačanje kapaciteta udruga, je učenju vještina upravljanja aktivnostima koji će se održati u Zagrebu, 4. i 5. studenog 2006. g.

Radionice iz ostalih identificiranih područja u kojima  su naše potrebe za vještinama najveće održati će se tijekom 2006. i 2007. g.

Uz podršku kroz Program jačanja kapaciteta udruga, RODA se uspješno prijavila i na AED-ov natječaj za mentorsku podršku u provedbi Sustava osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije (SOKNO) te će Udruga pokrenuti taj proces krajem rujna 2006. g.

Također, s ciljem jačanja financijske održivosti Udruge, RODA  će poslati dvije predstavnice na Regionalnu fundraising konferenciju koja će se održati u Sarajevu od 15.-18.09. 2006. Zahvaljujući AED-ovom Programu financijske održivosti, Udruga je dobila financijsku donaciju za pokrivanje dijela troškova prisustvovanja ovoj konferenciji.

 

IV Glavne aktivnosti Udruge

4.1. Medicinski potpomognuta oplodnja (izvijestile KarmenRS i AlicaS)

MPO grupa privremeno je zaustavila aktivnosti oko zalaganja za donošenje novog MPO zakona, jer procjenjujemo kako bi Zakon koji bi donio Sabor u postojećem sazivu samo naškodio pacijentima, te da je problematika medicinski potpomognute oplodnje i pravo na postupak i po pitanju kruga korisnika prava i po pitanju metoda i postupaka kvalitetnije regulirano postojećim Zakonom iz 1978. godine.

Na portalu i u medijima smo upozoravale na na alarmantno stanje-smanjenje broja postupaka za 20% u odnosu na prošlu godinu, zatvaranje centra u Splitu.

Nastavile smo prikupljati sredstva za drugu donaciju odjelima potpomognute oplodnje-bolnici Sveti Duh, prikupile smo svotu za približno polovicu svote potrebne za kupnju IVF inkubatora.

Napravile smo informativni letak za pacijente i buduće pacijente.

Pripremamo novo izdanje brošure "Čudesne bebe", sa "Seronom" dogovaramo donaciju tiskanja.

Na portalu objavljen niz edukativnih tekstova o neplodnosti.

 

4.2 Trudnoća i porod (izvijestile RankaGO i MimiKB)

Edukativna brošura Mitovi o porodu je završena. Tiskano 2.500 primjeraka, troškovi ubačeni u troškove akcije 5 želja za 5 godina Rode. Plan distribucije još nije napravljen, zasad se dijeli na Rodinim prigodnim štandovima.

 • Poslane su reakcije na RTL (u vezi elektivnog carskog reza, te pohvala za objektivan prilog o elektivnom carskom rezu nakon toga), u Večernji list u vezi poroda u kadi, te u Varaždinske vijesti u vezi epiziotomije. Osim toga, u kontaktu smo s novinarkom Jutarnjeg lista Dorom Koretić zainteresiranom za prirodni porod. Surađivali smo s njom za članak o porodu u kadi i van rodilišta.
 • Završen je WHO-ov dokument Smjernice za normalni porod, u tijeku je diskusija o tiskanju i distribuciji (to bi trebala znati Fidji, je li što napravljeno glede plana distribucije)
 • U tijeku je projekt Rodilišta na portalu. Nije obrađeno još nekoliko rodilišta. Također, uvjeti u nekim rodilištima su se promijenili (npr. osječko) pa je pitanje treba li u njima ponoviti anketu.
 • U tijeku je pisanje pisma za financijere plana poroda namijenjenog za distribuciju po ginekološkim ambulantama i slično.
 • Poslana su pisma svim rodilištima u zemlji, s upitom o ispunjavanju bianco izjava o suglasnosti pri dolasku rodilje u rodilište. Odgovorilo je svega nekoliko rodilišta. Namjera je njihove odgovore objaviti na portalu, tako da ih trudnice mogu isprintati i ponijeti sa sobom u rodilište, sa ciljem da lakše izbjegnu potpisivanje bianco izjave. Odgovorna ValentinaZ.
 • U 04/2006 održan Simpozij primalja u Petrovoj bolnici. Budući da rad o Monitoringu koda koji smo slali na lanjski Simpozij nije objavljen, ponovno je poslan isti rad.
  • Idući dugoročni projekt su radionice za trudnice. Zasad nismo počeli raditi na tome. Vodi ih SaradadeviiHJ.
 • MimiKB i RankaGO su službeno razriješene funkcije koordinatorica zdravstva; sada vode Grupu za porode i rodilišta.
 • U vezi rodilišta na portalu, stanje je nepromijenjeno u odnosu na Emilyn izvještaj
 • 06.09.2006. održan stand Trudnoća i porod na akciji 5 želja za 5 godina Rode. Dijeljeni tekstovi sa portala, brošura Mitovi o porodu, WHO smjernice, te izrečena jedna od Rodinih želja: da se usvoji znanstveno utemeljeni postupnik o skrbi za normalne porode. Očekujemo odgovor od perinatalaca.
 • Na sajmu Medicina i tehnika na Zagrebačkom velesajmu 27.05.2006. Roda je održala Tribinu o rezoluciji s XX. Perinatalnih dana iz 2002. Na tribini smo ostvarili kontakt sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova koja je ponudila pomoć u vezi obrane prava žena koja se krše u bolnicama. Dr. Benjak s Rebra ponudila je pomoć u vezi ostvarivanja prava djece/novorođenčadi u bolnicama. Za sada nisu dogovorene konkretne suradnje ali održavamo kontakte.
   

4.3. Dojenje i Monitoring Koda (izvijestile MajaT i IvanaMM)

Na području dojenja radimo na velikim projektima i manjim akcijama.

SOS telefon za dojenje i dalje redovno radi, trenutno s 11 savjetnica, 2 su nas napustile.

S edukacijom je krenula i nova generacija polaznica.

Jednom mjesečno održavaju se radionice "Mala škola dojenja", za trudnice i partnere, u Zagrebu, za što smo dobili i sredstva od Grada Zagreba.

Nekoliko puta smo održali i radionice po Hrvatskoj, za što smo sredstva dobili od Ine.

Dobivenim sredstvima nabavljen je i uredski materijal, kao i stolice i lopte za radionice koje će se sada održavati u Rodinom prostoru. Također je kupljena i literatura od LLL, za savjetnice i za Rodinu biblioteku.

U listopadu 2005. je obilježen i Tjedan dojenja, u više hrvatskih gradova, i cjelotjednim događanjima u Zagrebu.

Ostvarili smo u više navrata i suradnju s medijima i objavljivali članke o dojenju.

U području monitoringa, u 2006 godini aktivnije smo počeli raditi na prijevodima članaka vezanih uz tematiku te njihovim objavama na portalu. Također smo po prvi put popunili SIM formu kojom se službeno vrše prijave kršenja pravilnika referentnom centru u Penangu, Malezija.

Dvije članice bile su u travnju na IBFAN-ovom skupu u Italiji gdje su pokupile dragocjena iskustva i materijale.

Pristupili smo i reorganizaciji monitoring stranica na portalu.

 

4.4 Pravna pitanja (izvijestila IvanaŠ)

Vezano za pravne probleme roditelja, imamo uhodanu komunikaciju sa roditeljima preko maila i preko telefona. Prepoznati smo kao jedini servis ovakve vrste u RH, jer niti jedna državna služba neće pružiti punu suradnju određenom roditelju i pokušati mu odgovoriti na sva njegova pitanja, ili ga barem uputiti na službe koje će mu moći konkretnije pomoći, a da odgovori i savjeti budu u zakonskim okvirima (npr. nedopustivo je savjetovanje da se roditelj fiktivno zaposli, a ako ipak svojevoljno namjerava to napraviti, tada smo obavezni upozoriti ga na sve nama poznate sankcije i za njega i za poslodavca koji na to pristaje).

U 2006.g  reagirali smo pismeno prema medijima i državnim institucijama više puta oko prava roditelja i oko prava djece (kao što  je pitanje prava roditelja na smještaj uz bolesno dijete, što se radi u stvari u suradnji sa aktivnostima u projektu Djeca u zdravstvu).

Najsvježija reakcija bila je na novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno na odredbe po kojima su isplatitelji nakn da za “trudnička” bolovanja postali poslodavci, umjesto dosadašnjeg HZZO-a, što za direktnu posljedicu ima čvrsto obećanje i ministrice Kosor, a sada i ministra Ljubičića da će zakon sigurno biti izmijenjen u spornim odredbama.

Renata Jelušić se dosta bavi/bavila se Savjetom za populacijsku politiku, i nagovijestila je listopad kao vrijeme u kojem bi se trebali vidjeti zaključci Savjeta. To je i vrijeme izglasavanja novog proračuna, pa će biti jako zanimljivo to popratiti i svakako se uključiti u raspravu oko tema koje se tiču obitelji.

Nedostaje nam kvalitetno praćenje weba i papirnatih medija oko tema koja se tiču prava roditelja. Tako nam je promaklo izglasavanje novog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju u srpnju, odnosno krajem lipnja  (drugim riječima, nismo dovoljno brzi i aktualni).

Također, slab je interes među članstvom za ovo područje. Ali to je valjda tako, s tim se treba pomiriti. Nije nam bitan toliko broj članova koji se bavi ovim temama koliko nam ponekad treba više suradnje i aktivnosti.

U području prava roditelja da bude uz dijete u bolnici u ovoj godini rad na projektu “Bolesni a sami” sastojao se od davanja odgovora i savjeta korisnicima na forumu i telefonu udruge.  

 

4.5 Vrtići iz bajke (izvijestila DavorkaMM)

Krajem 2005. godine slali smo pismo medijima „U očekivanju novih standarda ili do kada će  odgovorni poručivati da naša djeca nisu važna“ u kojem smo izrazili naše nezadovoljstvo zbog održavanja statusa quo u području predškolskog odgoja, a za što je po nama odgovorno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta jer su te promjene obećali još krajem 2004.

Ove godine aktivnost ekipe u ovom projektu bila je pretežno vezana za medije. Sudjelovali smo u Hrvatskoj danas i također izrazili nezadovoljstvo postojećim stanjem. Aktualna tema je bila i produljeno radno vrijeme vrtića jer su se u vrtićima radile ankete i bila je najava da će ove jeseni svi vrtići u kojima roditelji pokažu potrebu za tim raditi do navečer. O toj temi smo govorili na Radio Sljemenu i slali smo također pismo na nadležne institucije (Grad Zagreb, Ministarstvo, Školske novine, hrv.psihološko društvo...) u kojem izražavamo naše mišljenje o produljenom radnom vremenu vrtića i kako mislimo da bi ga trebalo organizirati. Organiziramo štand na proslavi 5 za 5 kako bi opet javnost zainteresirali za probleme predškolskog odgoja, želja za boljim vrtićima je jedna od 5 želja Rode. Sudjelovat ćemo u emisiji Maja, tema su vrtići i problemi predškolskog odgoja.

Svjesni smo da je ove godine projekt bio više usmjeren na medije i zato pronalazimo ideje da ga ponovo usmjerimo više aktivistički kroz pritisak nadležnim institucijama.

 

4.6 Sigurno u autosjedalici (izvijestila KristinaS)

Održana su tri tečaja za savjetnike o autosjedalicama (Split, Zagreb i Pula). Održani su besplatni pregledi autosjedalica u Zagrebu (10), Puli (2), Rijeci (2), Splitu (2), Osijeku (1) i Vinkovcima (1). Tijekom ovih pregleda provjereno je više od 330 sjedalica. Od srpnja 2004. kada smo započeli s pregledima, pa do danas održan je ukupno 31 besplatni pregled a pregledano je nešto više od 530 autosjedalica.

U siječnju 2006. g. Udruga je poslala prijedlog promjene teksta za poglavlje o dječjim autosjedalicama u knjižici Moja prva godina koji je uvažen.

S ciljem edukacija roditelja o važnosti korištenja autosjedalica i pružanje informacija o njihovom ispravnom korištenju u siječnju 2006. g. snimljen je video klip u suradnji s T-portalom i TSV Marani o ispravnom postavljanju autosjedalica.

U listopadu 2005. g. Rode su posjetile sjedište i tvornicu autosjedalica Maxi-Cosi.

RODA je sudjelovala u edukativnom događanju pod nazivom Djeca u prometu

U organizaciji PU ZG i HAK Siget u Zagrebu ispred HNK 2. rujna 2006.

U ožujku 2006. surađivali smo s Odjelom za sigurnost cestovnog prometa MUP-a na sajmu automobila na Zagrebačkom velesajmu.

Sudjelovali smo na tečaju pripreme trudnice za porod u rodilištu Sv. Duh, tečaju za trudnice u Karlovcu i tečaju za trudnice u Varaždinu.

Objavljeni su edukativni i informativni tekstovi, Zdrav život, Primaljski vijesnik…

Sudjelovali smo u nizu televizijskih i radio priloga i emisija na temu autosjedalica (HTV, RTL, Nova, Obiteljski radio, Radio Sljeme, Hrvatski radio) te pripremi članaka na ovu temu u javnim tiskovinama u svrhu objava o akcijama te informiranja čitatelja, gledatelja i slušatelja.

Iz sredstava natječaja kojeg je Udruga dobila od INA-e u ovu svrhu, pripremljena je i otisnuta informativna knjižica “Autosjedalica – uvijek i bez iznimke!” u 35.000 primjeraka koja će se distribuirati u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova,  rodilištima, patronažnim službama, jaslicama, vrtićima, tečajevima za trudnice i njihove partnere, te kroz razne akcije Udruge.

 

 4.7 Platnene pelene (izvijestile RenataJ i AnitaJ)

 U siječnju 2006. krenulo se u projekt sa slovenskom udrugom Štorklja, izrade i promocije DVD-a o platnenim pelenama. Projekt financira REC (Regional Enviromental Center for Central Europe) a voditeljica je Anita Jovanov.

22. travnja 2006. je obilježen Dan planeta Zemlje štandovima po nekoliko gradova. Uz to je napravljena anketa o stavovima ljudi o korištenju pelena, prvo na štandovima, a zatim nastavljena na Rodinom web portalu.

U srpnju 2006. je napisan i prijavljen projekt šivanja platnenih pelena i marama na AED-ov natječaj za financijsko održivost udruga. Rezultati još nisu objavljeni.

 

4.8 Portal i Forum (izvijestile JasenaKR i AnitaF)

Osim kontinuiranog edukativnog rada Portala, na kojem su ustaljenim rasporedom objavljivani tekstovi iz područja roditeljstva, neplodnosti, dojenja i monitoringa, zdravlja, poroda i priča s poroda te prava, prema potrebi obnavljale su se i proširivale rubrike servisnog kutka i Rode u akciji, a prigodnim tekstovima popraćene su i sve Rodine akcije. Kronološki, na Portalu su obilježene sljedeće akcije:

Rujan 2005.

 • Odbrojavanje prikupljanja sredstava za izloge budućeg Rodinog prostora, forumsko-portalska akcija "Smajlići svijaju Rodino gnijezdo"
 • Najave Rodinih akcija: 5. Rodine rasprodaje, besplatnih pregleda autosjedalica, male škole dojenja i prve škole dojenja za bake, najava tjedna dojenja
 • Najave ostalih edukativnih događanja: tečaj za trudnice KB Merkur, kreativne radionice, prikupljanje sredstava za DEBRU

Listopad 2005.

 • Najave Rodinih akcija: besplatnih pregleda autosjedalica, male škole dojenja, obilježavanje tjedna dojenja
 • Objava redizajniranih letaka o dojenju
 • Najave ostalih događanja

Studeni 2005.

 • Najave Rodinih akcija: Rodine rasprodaje, besplatnih pregleda autosjedalica, male škole dojenja
 • Objava reakcije na prilog u HRT dnevniku o vezivanju djece u bolnicama, objava reakcije vezane uz neslaganje odlukama ministra Primorca o (ne)odabiru programa spolnog odgoja

Prosinac 2005.

 • Najave Rodinih akcija: Rodine rasprodaje, Šibe za ministre
 • Objave posjeta Maxi Cosiju, Praznika smajlića (što je u stvari bio kraj prikupljanja namjenskih sredstava za Gnijezdo (izlozi)), Rodinog kalendara
 • Objava reakcije na stradanje djece u prometu
 • Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, Međunarodnog dana volontera i prosinačkih blagdana

Siječanj 2006.

 • Najave Rodinih akcija: besplatnih pregleda autosjedalica, male škole dojenja,
 • Objava video-clipa o korištenju autosjedalica, napravljenog u suradnji s T-comom
 • Najave ostalih edukativnih događanja: tečaj za trudnice KB Merkur
 • Preseljenje na novi server (s Promomedije na Iskon)

Veljača 2006.

 • Najave Rodinih akcija: besplatnih pregleda autosjedalica, male škole dojenja, Rodine rasprodaje na novoj lokaciji
 • Objava suradnje Rode i Štorklje na projektu financiranom od REC-a
 • Obilježavanje 15. godina WABA-e
 • Najave ostalih edukativnih događanja: savjetovališne aktivnosti Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom

Ožujak 2006.

 • Najave Rodinih akcija: Rodine rasprodaje, male škole dojenja, besplatnog pregleda autosjedalica
 • Objava promocije Rodinog letka Autosjedalica – uvijek i bez iznimke
 • Objava osnivanja Udruge osoba s problemom neplodnosti BETA, najava koncerta za SMA.T
 • Najave ostalih edukativnih događanja: trudnički tečaj u Karlovcu

Travanj 2006.

 • Najave Rodinih akcija: male škole dojenja, besplatnog pregleda autosjedalica, obilježavanje Dana planete Zemlje kroz promociju platnenih pelena, prosvjeda pred Sv. Duhom "Uz dijete 0-24 sata!"
 • Objava prijevoda WHO-ovog dokumenta Skrb tijekom normalnog porođaja-praktični vodič te reakcije na članak "Radije skupa dadilja nego pretrpane jaslice" iz Novog lista, najava novih standarda dječjeg rasta
 • Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja, Dana planete Zemlje
 • Najave ostalih edukativnih događanja: trudnički tečaj KB Merkur, dječja trka, škola za posvojitelje

Svibanj 2006.

 • Najave Rodinih akcija: besplatnog pregleda autosjedalica, male škole dojenja, manifestacije "Primalju se pamti cijeli život"
 • Objava novih standarda dječjeg rasta SZO, najava edukacije za savjetnike za autosjedalice
 • Obilježavanje tri godine rada Rodinog SOS telefona, Svjetskog dana primalja, Tjedna svjesnosti o celijakiji
 • Najave ostalih događanja: Simpozij Hrvatske udruge primalja, trudnički tečaj Poliklinike Vili, osnivanje Udruge odgajatelja, dani otvorenih vrata Waldorfske škole

Lipanj 2006.

 • Najave Rodinih akcija: Rodine rasprodaje, besplatnih pregleda autosjedalica, male škole dojenja,
 • Objava ankete o pelenama na Portalu, reakcije prema CZSS i njihovo neadekvatno reagiranje u slučaju obiteljskog nasilja, podrške aktivisticama Autonomne ženske kuće
 • Najave ostalih edukativnih događanja: osvrt na promociju knjiga Jespera Juula, Modusovo magično putovanje

Srpanj 2006.

 • Najave Rodinih akcija: besplatnih pregleda autosjedalica, male škole dojenja
 • Najave ostalih edukativnih događanja: trudnički tečaj Poliklinike Vili

Kolovoz 2006.

 • Najave Rodinih akcija: male škola dojenja, besplatnih pregleda autosjedalica, jesenske rasprodaje, najava preseljenja u Gnijezdo
 • Obilježavanje Svjetskog tjedna dojenja (prema običaju dijela svijeta koji ga obilježava ljeti) objavom poziva "Postanite promatrač na jedan dan", 50. godina LLLI
 • Potraga za Edom Maajkom
 • Reakcija na izmjene Zakona o osnovnom zdravstvenom osiguranju

Rujan 2006.

 • Prigodno praćenje Rodinog rođendana, 5 želja za 5 godina Roda, Rodinog preseljenja

Uredništvo portala u fazi je revizije tekstova, zamjene zastarjelih i lekture starih nelektoriranih tekstova koji ostaju na Portalu. U procesu je i ukidanje rubrike Bebe čiji će se tekstovi podijeliti u pripadajuće postojeće rubrike.

Ovo ljeto, GoranaVF je imenovana zamjenicom glavne urednice kako bi se u svakoj situaciji osigurao kontinuitet rada Portala i podijelile obaveze u periodu koji slijedi na Portalu.

Na Rodinom forumu tijekom prošle godine nešto je bolje bilo sudjelovanje aktivnih Rodinih članova.  Još uvijek bi to moglo biti puno bolje, no zahvaljujući upućivanju članova na teme na forumu, članstvo je bilo nešto aktivnije u raspravama.

Par stvari su obilježile prošlu godinu na forumu:

 • Uslijed nezadovoljstva forumaša sa situacijom na Sv. Duhu (nemogućnosti majke da doji dijete koje ima žuticu), iskristalizirala se ideja da se napravi protest pred tom bolnicom. Akciju je preuzela Roda na sebe i odrađena je uz podršku članstva foruma pod nazivom "24 sata".
 • Citirali su se postovi s foruma u pojedinim medijima, npr. slučaj kad je članica foruma vidjela dijete zatvoreno u autu (u Rijeci).
 • Stvorila se kritična masa roditelja na forumu koji nisu zadovoljni načinom na koji se odvija cijepljenje u Hr. te su se nazvali "Vakcinacijski osviješteno virtualno pleme". Uslijed svojeg nezadovoljstva došli su do toga da bi se mogli organizirati i raditi na tome da se podigne svijest roditelja o važnosti prijavljivanja bilo koje nuspojave cijepljenja nadležnim institucijama.
 • Ove godine se puno više članova foruma odlučilo postati aktivnim članovima Rode.
 • Imali smo dosta ispomoći od strane članova foruma koji nisu članovi Udruge u organiziranju Rasprodaja.
 • Počeli smo više promicati ideju odgovornog roditeljstva.
 • Otvorili smo novi podforum "Druge udruge i pojednici u akciji" - potičući time pojedince na veću društvenu odgovornost.
   

4.9       Rodina rasprodaja (izvijestila IvaK)

 

Od rujna 2005. g. do kolovoza 2006. g. RODA je održala u Zagrebu četiri rasprodaje dječje rabljene opreme u svrhu prikupljanja financijskih sredstava za rad Udruge.

Rasprodaje su bile vrlo dobro posjećene te su prikupljena sredstva u iznosu od preko 120.000 kuna. U provedbi akcije sudjelovao je veliki broj članova i članica Udruge te volonteri koji nisu članovi ali su velikom većinom korisnici Rodinog foruma.

Zbog otežanih uvjeta u pripremi za rasprodaju do kojih je dolazilo na starom mjestu održavanja, u Tvornici, u veljači 2006.g. donešena je odluka o promjeni lokacije održavanja te je sklopljen ugovor sa Studentskim centrom, gdje su se održale sljedece dvije rasprodaje.

Za potrebe održavanja UO je odobrio trošak za nabavu novih štendera (dosadašnji su bili posuđivani) koji su uvelike olakšali organizaciju.

 

4.10     Izdavaštvo (izvijestila RenataD)

Tijekom perioda izvješća Udruga je otisnula:

2500 brošura o porodu

2500 letaka Ne po guzi

5000 letaka o neplodnosti

1500 kalendara za 2007. g.

 

4.11 Rad prodružnica u periodu od rujna 2005. do rujna 2006.

4.11.1 Splitska podružnica (izvijestila ZrinkaR)

2005.

8. 10. tradicionalno obilježen tjedan dojenja, štandom u Marmtontovoj ulici u Splitu

13.-15.10. Sudjelovanje na 2. nacionalnu konferenciju o volonterstvu koja će se održati u hotelu Medena kod Trogira (Zrinka Radunic)

29. 10. održan tečaj za savjetnice i prvi pregled autosjedalica u Splitu

6.11. sudjelovanje na lokalnoj tv K5 s temom tjedan dojenja (Zrinka Radunic i Ivana Mandic Mihaljevic)

15.11. na poziv Udruga DOMINE i Vladin ured za ravnopravnost spolova  sudjelovali na okruglom stolu «Učinkovitost institucionalnih mehanizama za provođenje načela ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou» (Zrinka Radunic)

17.11. prisustvovali na promociji knjige: priručnik za roditelje "Biti djetetu blizu", autora Igora Longa, psihologa i Instruktora Instituta Williama Glassera, u izdanju Lige za borbu protiv narkomanije (Zrinka Radunic)

28.11. Na poziv Udruge Domine pridružili se u obilježavanju ovogodišnjih «16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja protiv žena» sudjelovanje na okruglom stolu pod nazivom «Prostitucija – nasilje protiv žena» (Zrinka Radunic)

4.12. Organizirale slanje stvari iz Zagreba nakon rasprodaje i podijelili u dječji dom Maestral (Željana Aljinovic Barac)

5.12 Sudjelovale na proslavi Međunarodnog dana volontera donirajući rodine majice, čestitke, letke i sadnice maslina za lutriju

16.12. sudjelovali u emisiji lokalne tv jadran, predstavili Udrugu i najavili božićnu prodaju čestitki (Zrinka Radunic)

21.12 Članice podružnice organizirale xmas party i druženje za sebe i svoje obitelji

2006.

14.3. pozvane na osnivačku skupštinu Foruma organizacija civilnog društva Splitsko-dalmatinske županije (Zrinka Radunic)

21.3. pozvani na prikazivanje dokumentarnog filma «VIDI MENE!», redateljice Vanje Juranić, koji je nastao u produkciji CESI i 4 Film. Prisustvovali projekciji i bili jako sretni zbog Rode koja je u filmu (Zrinka Radunic)

26.3. lokalna tv- stv, sudjelovanje u emisiji sa udrugom Zeleni dalmacije u povodu Dana planete Zemlje (Zrinka Radunic, Sanja Pinjušic, Kristina Korun Curic)

27.3. na lokalnoj K5, u povodu Dana planete Zemlje pričali o platnenim pelenama sa Udrugom Zeleni Dalmacije (Zrinka Radunic, Sanja Pinjušic)

28.3. TV Jadran, sa Zelenim Dalmacije u povodu Dana Planeta Zemlje sudjelovali u emisiji i pričali o platnenim pelenama (Kristina Korun Curic)

22.4. Sa udrugom zeleni Dalmacije obilježili Dan planete Zemlje prigodnim štandom ispred HNK u Splitu

5.5. na poziv Udruge  «Domine» sudjelovali u Antikorupcijskoj informacijskoj kampanji koja se tijekom proteklih mjesec dana provodi diljem Hrvatske, došli kao podrška dijeljenju plavih kuverti (Zrinka Radunic)

18. 19. i 20. 5. sudjelovali na 9. danima volonterskog rada, sa štandom, skupa sa drugim Udrugama, te sudjelovali na Strikomanovoj milenijskoj fotografiji volontera

26.27.i 28.5. naša članica Ivana Mandić Mihaljević sudjelovala na radionici o strateškom planiranju u Fužinama

27.6. Naša članica dr Irena Zakarija Grković nam je održala prezentaciju kako je bilo u Maastrichtu na  konferenciji o dojenju, prenijela nam novosti o dojenju i teme koje su tamo obrađivane

26.8. održan pregled autosjedalica u Splitu

Aktivnosti koje su u tijeku i/ili u planu do kraja tekuće godine: distribucija letaka AS, sudjelovanje na tečajevima u klubu trudnica s AS, tjedan dojenja, 'mali' pregledi autosjedalica, 5 godina Rode, prijedlog za INICIJATIVU ZA OSNIVANJE FORUMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE, praćenje tema podružnice na vanjskom forumu i novo članstvo, skladištenje i podjela letaka, praćenje lokalnih natječaja, Dan volontera (5. prosinca), Božićni štand s prodajom čestitki

4.11.2 Zadarska podružnica (izvijestila IvanaŠ)

U Zadru je jos uvijek najveci problem nedostatka kapaciteta za provodenje vecih akcija i aktivnosti. IvanaŠ jedina je aktivna clanica u Zadru i ogranicena je u mogucnostima zbog nedostatka drugih clanova za pomoc u organiziranju akcija i aktivnosti.

U rodilištu se nastavljaju dijeliti leci o dojenju. Otisnuto ih je dovoljno za distribuciju u posljednje dvije godine. Planira se u listopadu tražiti ponovno Grad da plati novo tiskanje.

4.11.3 Istarska podružnica (izvijestila JasnaT)

1. listopad 2005. – obilježen je Svjetski tjedan dojenja s temom «Dojenje i dohrana - s ljubavlju i za zdravlje» štandom na Gradskoj tržnici

22. travanj 2006. - standom povodom Dana planete zemlje i akcijom «Platnene pelene – jer Zemlja nije za jednokratnu upotrebu» skrenuta je pozornost javnosti na ozbiljan problem današnje uobičajene upotrebe jednokratnih pelena.

03. lipanj 2006. - Edukacija za savjetnike i besplatan pregled autosjedalica u Puli - Edukaciji je prisustvovalo 12 zainteresiranih buducih savjetnika. Nakon edukacije održan je pregled na parkiralištu ispred Mercatora u Puli. Uspješno je pregledana 25 sjedalica.

29. srpanj 2006. - Besplatan pregled autosjedalica u Puli - Pregled je održan u subotu, 29.7. od 9 do 12 sati na parkiralištu Mercatora (preko puta dječjeg igrališta). Pregledano je 15 autosjedalica.

9. kolovoz 2006. – održana je Mala škola dojenja u Puli – škola je održana u prostorima Gradske knjižnice i čitaonice, održale su je dvije savjetnice iz Zagreba a prisustvovalo joj je 15-ak trudnica i partnera

Ostvaren je i kontakt s patronažnom službom te je dogovoreno (i realizirano) kratko izlaganje o važnosti autosjedalica na njihovim tečajevima za trudnice.

Održan je i kontinuitet u mjesečnim sastancima članova s područja podružnice (prva nedjelja u mjesecu).

Ostvaren je i kontinuitet u održavanju besplatnih pregleda autosjedalica u suradnji s članovima Primorsko-goranske podružnice (Riječke podružnice) po principu "jedan mjesec u Puli, idući mjesec u Rijeci".

4.11.4 Varaždinsko-Čakovečka podružnica (izvijestila TanjaO)

 

Rujan 2005. - U Čakovcu je održana Mala škola dojenja (EminaA i RenataJ)

Listopad 2005. – Obilježen je Tjedan dojenja na Trgu Republike u Čakovcu

Studeni 2005. - U Varaždinu je obavljen prvi besplatni pregled autosjedalica

Studeni 2005. - U Varaždinu je održana Mala škola dojenja

Travanj 2006. - U Čakovcu je obilježen Dan planete Zemlje promocijom platnenih pelena

Kolovoz 2006. - AnaD održala u Varaždinu predavanje o važnosti korištenja autosjedalicama na trudničkom tečaju.

U planu za listopad 2006. - Obilježavanje Tjedna dojenja

4.11.5 Riječka podružnica (izvijestila SonjaP)

Ovu godinu obilježio je rast broja članova Udruge u našoj podružnici. Podružnica broji 12 članica, od toga 2 redovne (SonjaPH, voditeljica podružnice, i SabinaZS) i 10 podupirućih (Zvjezdana, Eva, Larisa, Nataša, Ivana, Sanja, Sandra, Natalija, Marina i Neli). Većina novopridošlih članica u Rodu se uključila tijekom ove godine.

Podružnica je djelovala na sljedećim interesnim poljima:

1. DOJENJE

- novcem dobivenim od Grada Rijeke (20.000kn) tiskane su brošure za dojenje (7 naslova), broshure su podjeljene diljem RH, a najveći dio njih podjeljen je na području Grada Rijeke. Uspostavljena je suradnja sa svim pedijatrijskim i ginekološkim ordinacijama, KBC-om Rijeka (Dječja bolnica i Ginekologija). Letci se dijele na tečaju za trudnice u organizaciji KBC-a i na tečaju kojeg organiziraju patronaže pri Domu zdravlja Rijeka.

- promocija letaka i Mala škola dojenja održani su u tijeku TD 2005. godine, na taj su način članice Udruge obilježile TD 2005.

- 27.06.2006. održana je u Rijeci druga Mala škola dojenja

- dvije članice (Sabina i Natalija) su u Rodinoj edukaciji za savjetnice za dojenje

2. AUTOSJEDALICE

- članice podružnice redovito sudjeluju na pregledima AS u Puli i Rijeci

- tri p. članice podružnice (Larisa, Nataša i Natalija) u lipnju 2006. završile su edukaciju za savjetnice za AS

- prvi pregled AS u Rijeci organiziran je 2.07.2006., kada je pregledano ukupno 17 AS

- medijski su pregled popratili: Primorski radio i SvVid radio (uživo javljanje - Sabina i Sonja

telefonski)

- drugi pregled organiziran je 3.09.2006. u suradnji s AK RI i ukupno je pregledano 19 AS

- medijski su preglede popratili: Novi List, Radio RI, TV RI i Kanal RI

- u Žmigavcu je izašao članak o važnosti AS

3. UPRAVLJANJE

- SonjaPH sudjelovala je u strateškom planiranju u Fužinama

- u lipnju je Zvjezdana (p. čl. podružnice) održala konzultacije o buđetiranju za Udrugu RODA

- 1 članica bila je prisutna na skupštini udruge u rujnu 4. 5 za 5

- Sabina i Sonja aktivno su sudjelovale u pripremi 5. želje

- Sonja je bila na štandu za vrtiće iz bajke

4.11.6 Slavonska podružnica (izvijestila IvanaK)

23.listopada 2005. – održan je pregled autosjedalica u Vinkovcima

23.listopada 2005. – održana je radionica Mala škola dojenja u Vinkovcima

26. ožujka 2006. - održan je pregled autosjedalica u Osijeku

21.travnja 2006. – održana je radionica Mala škola dojenja u Osijeku

22.travnja 2006. - održana akcija promocije platnenih pelena na štandu povodom Dana planete zemlje

 

4.12 Rodino gnijezdo (izvijestila MirelaBl)

Iako smo prostor na korištenje dobili u rujnu 2004., tek se u siječnju 2006. ozbiljnije pristupilo radovima. Naime, toliko vremena je trebalo da se pronađu izvođači spremni donirati materijal i radne sate za obnovu.

Nije bilo problema sa pronalaženjem tvrtki koje bi posao obavile, ali su problemi nastali sa stanarima i pronalaženjem termina koji bi odgovarao svima koji su se u radovima trebali uskladiti.

Listopad, 2005. Zahvaljujući donacijama korisnika Portala i forumašima, te 50 postotnoj donaciji tvrtke Hain-Istra, konačno smo kupili stolariju.

Studeni, 2005. Nije se radilo ništa

Prosinac 2005. Raščišćavanje prostora i početak uvođenja vodovodnih instalacija

Siječanj, 2006. Postavljanje stolarije, izrada špaleta i parapetnih zidova. Konačno dobivamo svoju bravu i svoj ključ!

Veljača, 2006. Izrada AB podne ploče i cementne glazure. Postavljanje metalne konstrukcije za galeriju.

Ožujak, 2006. Ništa

Travanj, 2006. Postavljanje knaufa na zidove i strop te postavljanje elektro-instalacija.

Svibanj, 2006. Postavljanje zidova kupaonice i gletanje zidova od knauf ploča.

Lipanj, 2006. Dovršavanje zidarskih radova i postavljanju vodovodnih instalacija.

Srpanj, 2006. Keramičarski radovi: uređenje ulaznog prostora i kupaonice.

Kolovoz, 2006. Postavljanje parketa, podaščavanje galerije, izrada stubišta, postava rasvjetnih tijela… i ostali završni radovi.

Rujan, 2006. 5. rujna smo konačno otvorili naše Gnijezdo. Neka nam je uspješan rad u njemu!

 

4.13  5 želja za 5 godina RODA (izvijestila MirelaBl)

Nakon što je na Strateškom planiranju predloženo da se petogodišnjica osnutka i djelovanja Udruge obilježi predavanjem 5 želja za pet godina... mislim da nitko nije ni slutio kolike razmjere će ta proslava poprimiti.

U cijeloj organizaciji smo imali veliku sreću da ni u jednom trenutku nismo naišle na odbijanje, iako je realnih problema bilo dosta. Najviše zbog vremenskog tjesnaca nastalog uslijed godišnjih odmora.

Međutim, radna grupa, uz nesebičnu pomoć ostalih članica (pogotovo novopristupljenih), uspjela je organizirati proslavu na nivou grada, a po sadržaju, usudila bih se reći, i šire. Dobili smo pokroviteljstva Ministarstva obitelji, MUP-a i Ministarstva obrazovanja te Zdravstvenog povjerenstva.

Medijski su nas "pokrile" sve važnije TV kuće, radio-stanice, te dnevni tisak, uspjeli smo svima prezentirati svojih pet želja i mislim da je akcija i više nego uspjela.