Doplatak za pomoć i njegu po Zakonu o socijalnoj skrbi

12-10-2011

Osnovica za ostvarivanje prava na pomoć za uzdržavanje i druga prava po osnovi socijalne skrbi, utvrđena je u iznosu od 400,00 kuna odlukom Vlade Republike Hrvatske (NN 21/01).

 

Doplatak za pomoć i njegu može se odobriti osobi:

 • kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili zbog starosti prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe, jer sama ne može udovoljavati osnovnim životnim potrebama,
 • ako doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti po drugoj osnovi,
 • ako prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 200% osnovice koju određuje Vlada Republike Hrvatske (800,00 kn), odnosno ako prihod samca ne prelazi iznos od 250% navedene osnovice (1.000,00 kn) u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

Doplatak za pomoć i njegu pod navedenim uvjetima odobrit će se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili tjelesnog oštećenja, prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, iako je prihod po članu obitelji, odnosno prihod samca, veći od navedenog prihoda ima:

 • teže tjelesno ili mentalno oštećena osoba,
 • teže psihički bolesna osoba,
 • osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju,
 • slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, iako je prihod po članu obitelji, odnosno prihod samca, veći od navedenog prihoda ima:

 • osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti ako nema teže tjelesno ili mentalno oštećenje ili težu psihičku bolest ili teže trajne promjene u zdravstvenom stanju,
 • slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad.

Doplatak za pomoć i njegu odobrava se u punom ili u smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Prijeka potreba stalne pomoći i njege druge osobe u punom opsegu postoji kada osoba zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može sama udovoljiti osnovnim životnim zahtjevima jer se ne može, ni uz pomoć ortopedskih pomagala samostalno kretati u stanu i izvan stana, uzimati hranu, oblačiti se i svlačiti, održavati osobnu higijenu, kao ni obavljati druge osnovne fiziološke potrebe.

Prijeka potreba stalne pomoći i njege druge osobe u smanjenom opsegu postoji kada osoba zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može potpuno udovoljiti osnovnim životnim zahtjevima, jer se ne može samostalno kretati izvan stana radi nabave osnovnih životnih potrepština i korištenja zdravstvene zaštite.

Prijeka potreba privremene pomoći i njege u punom ili smanjenom opsegu postoji i kada osoba zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili tjelesnog oštećenja ne može udovoljiti osnovnim životnim zahtjevima.

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

 • u punom iznosu 100% osnovice (400,00 kn),
 • u smanjenom iznosu 70% osnovice (280,00 kn).

Korisnik kojemu je osiguran stalni ili tjedni smještaj sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ne može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu nema dijete čiji roditelj koristi rodiljni dopust ili dopust do sedme godine života djeteta radi njege toga djeteta.

Osoba čiji je roditelj ostvario pravo na rad s polovicom punog radnog vremena po posebnim propisima može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu.

 

Pripremila: Ivana Š.

Izvor: Zakon o socijalnoj skrbi

Objavljeno: 16.07.2005.g.