Uspavanke

12-10-2011

USPAVANKA

Tiha pjesmo, išarana
paunovim sjajnim krilom,
paučinom izatkana,
opsivena žutom svilom,
tiša nego voda plava,
uspavaj mi malog mrava!

On je danas, pjesmo vita,
kotrljao zrnce žita.

Mala pjesmo, ispunjena
slavujevim toplim dahom,
na usnama zatvorena,
obasuta cvjetnim prahom,
zažubori poput vrela,
nek´ umorna zaspi pčela.

Ona je sred cvjetne paše
sakupljala med u čaše.

Laka pjesmo , uhvaćena
na plamenu plavog svoda,
tračkom sunca pozlaćena,
od srninnog meka hoda,
kao dašak vjetra laka,
uspavaj mi mog dječaka.

On je danas, kao lane,
pretrčao tri poljane.


USPAVANKA

Buji, paji, čedo materino,
uspavaj se u šimšir-besici.
Besa ti je na moru kovana,
kovale je do tri kujunđije.
Jedan kuje, drugi pozlaćuje,
treći meće od zlata jabuku.
San u besu, a nesan pod besu,
Nesanka ti voda odnijela.


USPAVANKA

Spavaj, spavaj dušo mila
ti si danas vrijedna bila,
spavaj, spavaj luče moje
umorne su oči tvoje.
Trebalo je cvjeće brati
malu macu okupati
zeki trave načupati
i kokama hrane dati.

Spavaj, spavaj dušo mila
ti si danas vrijedna bila,
spavaj, spavaj luče moje
umorne su ruke tvoje.


TIHA, TIHA PJESMA
(G.Vitez)                 

Tiho kos u grmu spava,
A još tiše raste trava.

Tiho tamni bor šumori,
A još tiše trešnja zori.

Tih je zeko ispod granja
A još tiše bilje sanja.

Raznobojne snove sniva
Cvijeće, šuma, polja, njiva.

Svud su snovi razasuti:
Jaglac sanja san svoj žuti,

Modro sanja šumarica,
Ljubičasto ljubičica,

Nebo plavo-potočnica,
Bijelu iskru tratinčica,

A duboko sanja noć
Ti još dublje...Laku noć!


USPAVANKA DO 9
(G.Vitez)

Jedan, dva - mjesec na dnu rijeke sja.
Tri, četri - zaspali su svi leptiri.
Pet, šest - zec donio važnu vijest
Sedam, osam - nek se svlači ko je pospan.
Devet - hej pospanci svi u krevet.
Devet zvijezda crvenkastih,
Devet zvijezda zelenkastih,
Devet zvijezda bjeličastih,
Devet zvijezda ljubičastih.
Samo jedna plava,
Al i njoj se spava.
Klonula joj glava.
Na plav jastuk neba,
Jer spavati treba.


JEDNE NOĆI

Kad su već sva djeca snivala...
Kad je već svaka klupa počivala....
Kad su mjesec sakrili oblaci...
I kad su u parku ušutjeli koraci....
Na jednu ljuljačku vjetar skoči...
I na njoj se ljuljao cijele noći...


Uspavanka

Nina – nana, nina-nana
Savija se nježna grana,
Pod njom mali zeko spava,
Osuta mu snijegom glava.

Sniva sunce i leptire,
Zelen pašnjak i pastire.
Nina nana, nina-nana,
Naš će sinak jednog dana

Poigrat se sa leptirom,
Milovat ga polagacko,
Da ne slomi nježno krilo...
Spavaj, spavaj
Čedo milo.

Nina –nana, nina-nana
Ispod bijelih snježnih grana
Spava zečić u šumarku.

Sitan snježak
Nad njim snježi
Dok moj sinak
U sumraku na perini mekoj leži

I u toploj svojoj zipki
Svu noć sniva
Snježak sipki...
Nina-nana,nina-nana...


LAKU NOĆ

Laku noć, vam svu noć
Sada snovi će doć
I lagani san jer
Nestat će dan

Laku noć snivaj sne
Slušaj pjesmice te
Snivaj san,
Laku noć, sada sanje će doć

Snivaj spavaj, daj spi
Dok majka ti bdi
Čuj ptičice poj
Ti dječače moj

Laku noć snivaj sne
Slušaj pjesmice te
Snivaj san laku noć
Sada sanje će doć.