Želim sponzorirati konferenciju!

25-02-2013

 

Udruga RODA postala je svojim djelovanjem važan dionik u područjima ostvarivanja prava na adekvatnu rodiljnu naknadu i prava na rodiljni dopust, medicinski potpomognute oplodnje, trudnoće i poboljšanja uvjeta rađanja, promocije, edukacije i savjetovanja o dojenju, edukacije i podrške roditeljima i budućim roditeljima, sigurnosti djece u prometu te zagovaranja prava djeteta i roditelja za vrijeme bolničkog liječenja djeteta.

Pratite li naš rad, nastojanja i potignuća u područjima kojima se bavimo? Dijelite li naše vrijednosti i ciljeve, važno vam je da se dogode promjene kroz dostupniju edukaciju, podršku, poboljšanje uvjeta rađanja, povećanje prava trudnica, roditelja i djece.
Cijenite pripadnice i pripadnike zajedničkih ciljanih skupina i želite sebe i svoje proizvode/usluge predstaviti na Rodinom događanju...

... postanite naš partner - sponzorirajte konferenciju prePOROD 2013.

 

Sve informacije o onome što nudimo u pojedinim sponzorskim paketima, možete saznati u ovom dokumentu.
Pridružite nam se u mijenjanju svijeta!