Uspravno dojenje na lijevoj strani, dijete inicira, majka navodi na dojku, uspješan prihvat dojke

12-10-2011

Kada dijete još nije prihvatilo dojku ili je u potpunosti odbija, ova tehnika može pomoći da se dijete dovede u stanje spremnosti za prihvat dojke. Dijete je uz majku, kontakt kožom uz kožu, dok ne pokaže da je spremno prihvatiti dojku. Kada počne tražiti bradavicu, majka mu pomaže, navodi ga k bradavici pridržavajući mu leđa i vrat. Majka pazi da ne drži djetetovu glavu. Djeci je potrebno pridržavati vrat, ali ne i glavu. Pogledajte tekstove  Značaj kontakta kožom na kožu i Što kad dijete ne prihvaća dojku.

Pogledajte film.