Terapija visokom dozom progesterona smanjuje rizik prijevremenog poroda

12-10-2011

Znanstvenici su na 27. sastanku Društva za trudničko-fetalnu medicinu (SMFM - Society for Maternal-Fetal Medicine) objavili da terapija visokom dozom progesterona pomaže ženama s visokorizičnom trudnoćom da smanje rizik prijevremenog porođaja. Prijevremeni porođaj može izazvati ozbiljne posljedice na razvoj djeteta, uključujući cerebralnu paralizu, mentalnu retardaciju, plućne bolesti, sljepoću i gubitak sluha.

U ovom je istraživanju 45 žena koje su imale prijevremeni porod (prije 37.tjedna trudnoće) nasumično su podijeljene u terapijsku i promatračku skupinu. Terapijska grupa dobivala je dva puta tjedno po 341 miligram progesterona do 36. tjedna trudnoće. Injekcije su spriječile kontinuirano skraćivanje cerviksa, što je jedan od čimbenika u prijevremenom porodu.

"Naš cilj je bio odrediti je li viša doza alpha-hydroxy- progesterona caproate (17P), koji se uobičajeno koristio za sprječavanje prijevremenog poroda kod žena koje su već imale prijevremeni porod, može utjecati na promjene vrata maternice i povećati efikasnost prevencije kod žena u prvoj trudnoći", rekao je Fabio Facchinetti (Universita di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italija), vodeći autor istraživanja i član SMFM. "Otkrili smo da je 22% žena u terapijskoj grupi imalo prijevremeni porod, a u grupi koju smo samo promatrali 54%. Vjerujemo da je to rezultat smanjenog skraćivanja vrata maternice i spriječene lokalne upale." U nevezanom istraživanju, slična terapija sa 17P smanjila je rizik prijevremenog poroda za 85%", rekao je.

"Istraživanje dr. Facchinettija je jako važno za identificiranje novih tehnika održavanja trudnoće do što veće zrelosti", rekla je Diane Ashton (zamjenica medicinskog direktora March of Dimes). "Izgleda da ova jednostavna terapija može pomoći pri sprječavanju prijevremenog poroda koji može imati poguban efekt po dijete. "

Istraživanje "Terapija Alpha Hydroxy-Progesterone Caproate (17P) smanjuje skraćivanje cerviksa i sprječava sekreciju Interleukin-1" prvo je koje obraća pozornost na vezu između progesterona, promjena na vratu maternice i prijevremenog poroda. To je četvrti član SMFM koji je dobio nagradu od March of Dimes za pronalazak alata u borbi protiv prijevremenog poroda.

March of Dimes radi na poboljšanju zdravlja djece sprječavajući probleme kod poroda, prijevremene porode i smrt djece. Za više informacija posjetite marchofdimes.com ili nacersano.org na španjolskom jeziku.

Društvo za trudničko-fetalnu medicinu je neprofitna organizacija za porodničare/ginekologe posvećene smanjivanju komplikacija visokorizičnih trudnoća educiranjem svojih članova o najnovijim istraživanjima o trudnoći i terapijskim metodama. Za više informacija, posjetite http://www.smfm.org/.

DRUGI TEKST

http://www.medicalnewstoday.com/medicalnews.php?newsid=62586

Rizik prijevremenog poroda smanjen terapijom visokom dozom progesterona

March of Dimes provodi višegodišnju kampanju vrijednu višemilijunske iznose kojoj je cilj istraživanjem i podizanjem svijesti smanjiti rastući broj prijevremenih poroda.

Društvo za trudničko-fetalnu medicinu (utemeljeno 1977.g.) je neprofitna organizacija koja okuplja porodničare/ginekologe koji imaju dodatnu formalnu edukaciju i treninge iz trudničko-fetalne medicine. Društvo je posvećeno smanjivanju komplikacija visokorizičnih trudnoća kontinuiranim educiranjem svojih 2000 članova o najnovijim istraživanjima trudnoće i terapijskim metodama. Služi i kao odvjetnik za poboljšanje javnih procedura, proširujući područja istraživanja i prilike za razvoj trudničko-fetalne medicine. Društvo je domaćin godišnjih znanstvenih skupova u kojima se otkrivaju i diskutiraju nove ideje i istraživanja u području trudničko-fetalne medicine. Za više informacija, posjetite, http://www.smfm.org/.

March of Dimes je nacionalna volonterska zdravstvena agencija čija je misija poboljšanje zdravlja djece sprječavanjem problema kod poroda, prijevremenih poroda i smrti djece. Utemeljen 1938.g. March of Dimes osniva programe za istraživanje, društveni rad, edukaciju i propagandu. Za više informacija posjetite njihovu web stranicu http://www.marchofdimes.com/ ili njihovu stranicu na španjolskom jeziku http://www.nacersano.org/.

Contact: Elizabeth Lynch
March of Dimes Foundation