Što je Innocenti deklaracija?

12-10-2011

Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF su prije 16 godina pokrenuli organiziranu akciju s ciljem provođenja globalne strategije za prehranu dojenčadi i male djece kroz povratak k dojenju.

U tu svrhu su donešene inicijative koje imaju za cilj zaštitu, unaprijeđivanje i potporu dojenju (Deklaracija Innocenti, Bolnice – prijatelji djece, Bolnice – prijatelji majke).

Innocenti deklaracija polazi od uvjerenja da bi majka trebala isključivo dojiti najmanje šest mjeseci, te nastaviti dojiti uz dodavanje drugih oblika hrane onoliko dugo dok to ona i njezino dijete žele. Na taj način još više dolaze do izražaja značajne prednosti koje dojenje donosi kako djetetu, tako i majci, a posredno i za cijeloj obitelji te društvu u cjelini.

Najvažniji ciljevi Deklaracije su:

  • uspostava "kulture dojenja" i otpor "kulturi hranjenja bočicom", pri čemu se zagovara angažman i pokretanje svih društvenih struktura,
  • rad na povjerenju žena u njihovu vlastitu sposobnost da doje, otklanjanje utjecaja i pritiska koji utječu na stavove žena prema dojenju,
  • otklanjanje svih prepreka za dojenje u sustavu zdravstva, na radnom mjestu i u neposrednoj okolini,
  • pritisak na vlade zemalja da razvijaju "politiku potpore dojenju", te nadgledavaju ostvarivanje ciljeva,
  • obavezati zdravstveno osoblje na edukaciju koja će im omogućiti da potporu dojenju ostvare u praktičnom radu s majkama.

Postavljeni su i praktični ciljevi za sve Vlade koje bi trebale:

  1. imenovati priznatog koordinatora za politiku dojenja i oformiti nacionalni odbor za dojenje koji bi se sastojao od predstavnika odgovarajućih ministarstava, nevladinih organizacija i udruga koje okupljaju stručnjake s područja medicine,
  2. postići da se u svim rađaonicama slijedi "Deset koraka do uspješnog dojenja",
  3. tražiti da se snažnim mjerama ostvare načela i ciljevi Međunarodnog pravilnika o prodaji dječje hrane,
  4. postaviti nova načela za zakone koji i ženama koje rade omogućuju dojenje; k tome se treba pobrinuti i za praktičnu primjenu tih zakona.

 

Pripremila: GoranaVF

Objavljeno: 10. kolovoza 2006.