Sport i djeca s posebnim potrebama

12-10-2011

Mogu li se djeca sa posebnim potrebama baviti sportom? Koje predostrožnosti poduzeti prije nego što se započne sa aktivnostima? Koji su to korisni učinci koje djeca mogu imati od sporta? Sva ova pitanja su važna pa se o njima, i još mnogima, razmišlja kada se govori o sudjelovanju djece sa posebnim potrebama u organiziranim sportovima. U današnjem društvu, djeca sa posebnim potrebama su više uočljiva nego prije 50 godina. Do ove promjene je došlo zbog toga što su se ljudi navikli vidjeti djecu sa posebnim potrebama u javnosti. Danas djeca sa posebnim potrebama aktivno sudjeluju u brojnim aktivnostima diljem svijeta i to u javnim školama i raznim rekreacijskom programima. Upravo to sudjelovanje ukazuje na njihovu želju i pokazuje da i oni mogu biti aktivni sudionici, unatoč njihovim ograničenjima.

Prilikom sudjelovanja u sportskim aktivnostima, potrebno je poduzeti mjere opreza kako bi sport bio siguran za djecu. Ovo se ne odnosi samo na djecu sa posebnim potrebama, već i na svu tjelesno sposobnu djecu. Pod mjerama opreza misli se na okruženje (sportski tereni, igrališta, dvorane...), opremu i poznavanje pravila. Kod djece sa posebnim potrebama, od ključne je važnosti za sportsku uspješnost, znati koji je stupanj njihove onesposobljenosti.

Korisnost bavljenja sportom za djecu sa posebnim potrebama je vrlo slična onoj za tjelesno sposobnu djecu. Ti korisni učinci nisu samo ograničeni na tjelesno zdravlje, već podrazumijevaju i psihičko zdravlje, uključujući kognitivni, društveni, afektivni i moralni razvoj djece. Mogućnost sudjelovanja u nekoj aktivnosti, dopušta djetetu da se dobro i pozitivno osjeća - ona daje osjećaj zadovoljstva. Osim toga, uspješno savladavanje određene vještine može kod djece dovesti do poboljšanja načina na koji razmišlja o sebi, samopoštovanja i vjere u sebe.

Postoje brojne organizacije koje su osnovane kako bi osobe sa posebnim potrebama mogle učestvovati u sportskim aktivnostima. Neke od tih organizacija su Posebna Olimpijada, Međunarodna sportska organizacija za osobe sa posebnim potrebama , Međunarodni sportski odbor za gluhe osobe i Međunarodni odbor za olimpijadu za osobe sa posebnim potrebama. Ovaj spisak predstavlja jedan mali broj organizacija koje su dostupne osobama sa posebnim potrebama. Detaljniji spisak sa adresama i telefonskim brojevima možete pronaći u svom mjestu ili putem interneta.

Sudjelovanje u sportu može pomoći u razvoju djece sa posebnim potrebama. Kroz njihovo sudjelovanje u sportu, djeca se mogu razvijati ne samo tjelesno već i mentalno. Ovo je od iznimne važnosti za dječji razvoj i odrastanje te može imati brojne pozitivne pomake kasnije u životu.

Školski sportovi bi trebali biti zabavni i atraktivni za svu djecu, neovisno o razini njihovih vještina. Tjelesna izobrazba i sport igraju važnu ulogu u školskom životu – oni poboljšavaju zdravlje i razvijaju društvene vještine.

Svi bi učenici trebali imati pristup tjelesnoj izobrazbi i invaliditet ne bi trebao biti preprekom njihova sudjelovanja u sportskim programima. Djeci sa tjelesnim invaliditetom i poteškoćama u učenju trebalo bi omogućiti pristup tjelesnom obrazovanju i sportskim aktivnostima ne samo u posebnim školama, već i u normalnim redovnim školama. Ovo znači da bi trebalo osigurati podršku učitelja i, kada je to potrebno, kupovinu posebne opreme za tjelovježbu i sportske aktivnosti.

Škole i mjesne obrazovne vlasti bi trebali tretirati učenike sa posebnim potrebama na pošten način. U Americi je protuzakonita diskriminacija djece zbog njihove invalidnosti od strane škola.

Škole i mjesne obrazovne vlasti bi trebale prilagoditi svoju politiku i procedure koje stavljaju u nepovoljan položaj učenike sa posebnim potrebama.

 

"Djeca sa posebnim potrebama imaju jednaka prava na uzbuđujuću i briljantnu budućnost. Stoga se moramo pobrinuti da uklonimo prepreke… bilo da one potječu od slabog pristupa ustanovama, lošeg obrazovanja, pomanjkanja prijevoznih sredstava, nedostatka financijskih sredstava… ili nedostupnosti opreme kao što su dječja invalidska kolica. Samo tada će prava djece sa posebnim potrebama na jednake mogućnosti, postati stvarnost.” – Nelson Mandela, govor prilikom otvaranja prvog godišnjeg Južnoafričkog juniorskog kampa za sportove u invalidskim kolicima u Johannesburgu, prosinac 1995. godine.

 

 

Prevela i pripremila: JasminaF

 

Izvori: kidshealth.org

 

Objavljeno: 12. srpnja, 2006.