Sisanje naprazno

12-10-2011

Dijete staro osam tjedana gotovo da ne siše iako se povremeno može zamijetiti da vilica miruje. Dijete koje siše samo na ovaj način može satima biti na dojci, a da ne dobije dovoljno mlijeka.

Pauze koje vilica čini kad su djetetova usta maksimalno otvorena pokazuju da se usta pune mlijekom – što je pauza duža, to dijete više pije.

Kod ovog djeteta vrlo se rijetko zamjećuje pauza. Dijete koje siše na ovaj način može satima ostati na dojci, a da ne pojede dovoljno. Ovdje se nešto mora učiniti, pa ako bolji hvat bradavice ili kompresije ne pomognu, gotovo sigurno treba uvesti dohranu. Najbolji način za to je koristiti set za relaktaciju. Zašto?

  1. Djeca sisajući uče sisati.
  2. Majke dojeći uče dojiti.
  3. Dijete nastavlja sisati te tako i dalje dobiva mlijeko iz dojke čime se povećava proizvodnja mlijeka.
  4. Dijete vjerojatno neće odbijati dojku.
  5. Dojenje je mnogo više od majčina mlijeka, i uz sav njegov značaj.

Pogledajte film.

Pogledajte film o korištenju seta za relaktaciju.