Rodiljni i roditeljski dopust

12-10-2011

Rodiljni i roditeljski dopust novi su termini koje nam donosi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, a na snazi je od 1. siječnja ove godine. Radi se zapravo o otprije poznatim pravima, odnosno o vremenu koje zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo provesti izvan rada, a obuhvaća vrijeme završetka trudnoće, poroda i brige o djetetu. Tako rodiljni dopust vremenski odgovara nekadašnjem obveznom rodiljnom dopustu, a roditeljski dopust dodatnom rodiljnom dopustu.

Rodiljni dopust započinje 28 dana prije termina poroda što ga je odredio nadležni liječnik, a iznimno 45 dana prije termina poroda (samo uz preporuku liječnika ginekologa), i traje do 6 mjeseci starosti djeteta.

Od početka korištenja pa do 42 dana nakon poroda, rodiljni dopust obavezno koristi majka, u neprekinutom trajanju. Od 43. dana života djeteta, roditelji se mogu dogovoriti o tome tko će nastaviti koristiti rodiljni dopust, budući da ga otac može koristiti pod istim uvjetima kao i majka.

Pravo na rodiljni dopust ostvaruje se na temelju:

a)      Izvješća o bolovanju što ga izdaje izabrani doktor obiteljske/opće medicine, sukladno prijedlogu izabranog doktora ginekologa, za radoblje od 28 ili 45 dana prije predviđenog termina poroda pa do 42 dana nakon poroda;

b)      Rješenja područnog ureda HZZO-a donešenog na osnovu podnešenog zahtjeva korisnika – za rodiljni dopust od 43. dana života djeteta, pa do navršenih 6 mjeseci (ili 9 mjeseci ako se koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena);

c)       Iznimno, ako se korisnica rodiljnog dopusta o tome pisano suglasila, pravo na rodiljni dopust u cijelosti (do navršenih 6 mjeseci života djeteta) ostvaruje se temeljem izvješća o bolovanju – izjavu možete pogledati na stranicama HZZO-a - izjava majke

d)      Ukoliko je dijete prerano rođeno, pravo na produljenje rodiljnog dopusta ostvaruje se na temelju nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva i rješenja područnog ureda HZZO-a.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na rodiljni dopust je:

  • Izvješće o bolovanju;
  • Potvrda o plaći koju izdaje poslodavac;
  • Osobna iskaznica;
  • Zdravstvena iskaznica;
  • Iskaznica tekućeg računa na koji se žele primati uplate.

S tim dokumentima trudnica se javlja u područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Kod ispunjavanja Izjave, koja služi umjesto rješenja HZZO-a za korištenje rodiljnog dopusta u cijelosti, trudnica se obavezuje dostaviti područnom uredu HZZO-a rodni list djeteta ili otpusno pismo iz rodilišta u roku od 30 dana od rođenja djeteta, radi točnog određivanja trajanja rodiljnog dopusta. Ukoliko je dijete prerano rođeno, (u razdoblju od 24. do 38. tjedna trudnoće), rodiljni dopust produžuje se za toliko koliko je dijete rođeno ranije. Rješenje o produljenju rodiljnog dopusta donijet će pravna služba HZZO-a na temelju zahtjeva korisnika podnešenog najmanje 30 dana prije isteka rodiljnog dopusta.

Ukoliko se roditelji sporazume da rodiljni dopust koristi otac, tada su oboje dužni otići u područni ured HZZO-a najmanje 30 dana prije početka očevog korištenja dopusta i ondje zajedno potpisati Izjavu roditelja, kojom određuju kada će otac početi sa korištenjem rodiljnog dopusta. Otac tada treba priložiti Potvrdu o plaći radi određivanja visine naknade.

Izjavu roditelja o prijenosu prava možete pronaći na stranicama HZZO-a - izjava roditelja

Po isteku rodiljnog dopusta roditelji mogu koristiti roditeljski dopust.

Roditeljski dopust, (ranije „dodatni rodiljni dopust“), osobno je pravo oba zaposlena ili samozaposlena roditelja. Koristi se od navršenih 6 mjeseci života djeteta i traje 6 mjeseci (180 dana) za prvo i drugo dijete, odnosno 30 mjeseci (900 dana) za blizance, te treće i svako sljedeće dijete.

U pravilu ga koriste oba roditelja u jednakom trajanju (svaki po 3, odnosno 15 mjeseci), ali ako se roditelji tako sporazume može ga koristiti i samo jedan roditelj. Pisanom izjavom danom u područnom uredu HZZO-a drugi roditelj se tada odriče svog prava.

Velika novost u odnosu na dosadašnji način korištenja je mogućnost korištenja roditeljskog dopusta u dijelovima. Može ga se koristiti sve do 8. godine života djeteta, a pojedini dio mora trajati najmanje 30 dana i u jednoj godini može se koristiti najviše dvaput.

Ukoliko otac koristi najmanje 3 mjeseca (90 dana) roditeljskog dopusta, njegovo trajanje produžuje se za 2 mjeseca.

Pravo na roditeljski dopust može se koristiti i kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena (rad 4 sata dnevno) u dvostrukom trajanju neiskorištenog roditeljskog dopusta.

O svakoj promjeni u korištenju prava (promjena korisnika, prestanak dijela korištenja, nastavak korištenja) korisnici su dužni obavijestiti HZZO najmanje 30 dana unaprijed, kao i svog poslodavca.

Napominjemo da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje traži suglasnost poslodavca čak i kod nastavnog korištenja roditeljskog na rodiljni dopust, bez promjene u osobi korisnika. Budući da Zakon predviđa i mogućnost da poslodavac ne prihvati obavijest o namjeri korištenja prava za razdoblje od najviše 30 dana, ovim vas putem želimo upozoriti da je poželjno poslodavca obavijestiti čim ranije.

 

O visini naknada plaće za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta možete pročitati ovdje.