Na što su RODE ponosne

12-10-2011

13.12.2003.

 

Rad na području prava:

 

 • Iako se rodiljne naknade još nisu vratile na razinu iz 2000. godine, nismo prestali tražiti povećanje. Održali smo šest prosvjeda na Markovu trgu, posjetili zastupnike i predsjednika RH, nadležna ministarstva, održali i sudjelovali na nekoliko tribina i okruglih stolova, sudjelovali u radu saborskih odbora, napisali desetak tiskovnih materijala i održavali tiskovne konferencije. Nije skromno reći da upravo zbog našeg inzistiranja ovaj problem nije zaboravljen.
 • U studenom ove godine ravnateljica Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži rekla je da su upravo na naše prijedloge i zbog našeg inzistiranja napravili niz prijedloga za olakšavanje i usklađivanje majčinstva i prava na rad. Među njima se nalaze zahtjevi za prilagođavanje uvjeta rada i pravo na rad kod kuće, prilagođavanje korištenja porodnog dopusta od strane oca, i sl.
 • Na našem smo prvom prosvjedu, na Markovu trgu, izmedu ostalog, tražili da se i majkama studenticama i ostalima nezaposlenima regulira porodiljna naknada. Ti zahtjevi su sedam mjeseci kasnije i ispunjeni.
 • Pritiskom na HZZO izrađen je naputak područnim službama da otac može početi koristiti porodni dopust bilo kada u drugoj polovici prve godine, a ne samo s točno šest mjeseci, kao što je dotad bilo definirano.
 • HZZO je javno obećao da će naše zahtjeve za isplaćivanjem porodiljnih naknada majkama na račun izabrane banke ispuniti u roku od nekoliko mjeseci.
 • Naše članice neumorno su odgovarale na stotine pravnih i pitanja iz domene izračuna porodiljnih naknada, a uspostavljena je i suradnja s HZZO-om i HZMO-om u svrhu dobivanja točnih odgovora.
 • U suradnji s Interational Women Club-om održali smo i tribinu na temu "Prava djeteta i roditelja prilikom bolničkog smještaja".

Rad na području uvjeta rađanja:

 

 • Prva akcija koju smo proveli na ovom području bila je dvomjesečno volontiranje u bolnici Sestara milosrdnica. Prva smo udruga koja je uspjela volontirati unutar zidova bolnice i baš iz razloga bolničke rigidnosti, akcija je naprasno prekinuta.
 • Prije godinu dana održali smo peticiju "Moje tijelo, moj porod, moj izbor" koja je polučila izniman medijski odjek. Skupljeno je 8000 potpisa. Iako je nakratko izgledalo da smo produbili jaz s liječnicima, ova akcija dovela je do iznimno dobre suradnje s Hrvatskim društvom za perinatalnu medicinu. Trenutno zajednička radna skupina izrađuje zajednički plan porođaja i preporuke za vođenje normalnog porođaja. Osim ove suradnje, peticija je donijela još jedan veliki rezultat: podizanje svijesti rodilja i očeva o njihovoj važnosti u procesu rađanja te svijest liječnika o tome da pacijent uvijek mora biti na prvom mjestu i da je njegovo pravo na izbor neporecivo. U mjesecima nakon peticije dobili smo i još dva priznanja:
  • Ministarstvo zdravstva nas je na vlastitu inicijativu imenovalo u komisiju za očuvanje zdravlja žena
  • postali smo dijelom svih konferencija vezanih uz ovu problematiku.
  Upravo na posljednjim Perinatalnim danima usvojena je rezolucija koja propagira sve ono što smo tražili našom peticijom. Rezoluciju su donijeli hrvatski perinatolozi.
 • Neposredno nakon peticije nekolicina hrvatskih rodilišta počela je promptno uvoditi promjene koje vode humanizaciji rađanja.
 • Također smo uspostavili suradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, koja nam je dala prava na prijevod njihova postupnika za vođenje porođaja, te sa Svjetskom udrugom ginekologa FIGO koja je dala svoje pozitivno mišljenje o našoj peticiji. Unutar zemlje, osim suradnje s Udrugom perinatologa, izuzetno uspješno surađujemo i s Udrugom primalja.

 

Rad na području edukacije i podrške:

 

 • Udruga je izdala niz materijala koji se besplatno dijele pri raznim akcijama ili u domovima zdravlja, ginekološkim ordinacijama, i sl. To su brošure "Što budući roditelji trebaju znati" i "Čudesne bebe" o problemu neplodnosti, zatim leci "Obratite pažnju", niz letaka o dojenju i sl.
 • U travnju ove godine pokrenut je besplatni SOS telefon za dojenje na kojem mjesečno savjetujemo dvjestotinjak žena. U programu imamo osam educiranih savjetnica, a još 40-tak prolazi kroz stručnu i komunikacijsku edukaciju. Projekt su podržali Ministarstvo zdravstva i DZZOMM, a financira ga AED.
 • Prošle godine prvi je put, zahvaljujući Rodi, javno obilježen Svjetskih tjedan dojenja u Zagrebu, a ove godine ta se manifestacija održala u Splitu.
 • Projekt, koji se brine o nadgledanju kršenja Međunarodnog pravilnika o reklamiranju zamjenskog mlijeka, prati već neko vrijeme kršenja u Hrvatskoj i o tome obavještava medije te uspješno surađuje s Ministarstvom zdravstva. Zahvaljujući ovom projektu, postali smo dio međunarodne mreže IBFAN. U ovim akcijama imamo veliku potporu Hrvatskog pedijatrijskog društva i Hrvatske udruge za promociju dojenja.
 • Pokrenuli smo zajedno s DZZOMM-om projekt pod nazivom "Mobilni timovi" koji za cilj ima omogućavanje jednako kvalitetne edukacije svim trudnicama u Hrvatskoj neovisno o mjestu stanovanja. Projekt je došao do stupnja kada je niz stručnjaka, koje smo zamolili za pomoć, pripremio materijale za edukaciju. Slijede konzultacije s DZZOMM-om o nastavku. Pilot ovog projekta trebala bi biti Rijeka i riječko rodilište koje se, uz nekolicinu ostalih rodilišta, pokazalo pionirom humanizacije porođaja u Hrvatskoj i s kojim odlično surađujemo.
 • Rodin portal mjesto je na kojem je moguće naći izuzetno kvalitetne edukativne sadržaje i dnevno ga posjećuje gotovo 2000 posjetitelja.
 • Udruga je ove godine pokrenula projekt JATO, grupe za podršku:
  • Grupa za podršku osobama s problemom neplodnosti
  • Grupa za podršku u žalovanju osobama koje su izgubile dijete.
 • Također smo imenovani u Povjerenstvo Ministarstva zdravstva za ocjenjivanje sadržaja poklon-kutije "Sretna beba".

 

Vedrana Miholić