Međunarodni tjedan dojenja 2010.

12-10-2011

1.-7. kolovoza 2010.

SAMO 10 KORAKA DO USPJEŠNE PODRŠKE DOJENJU

 

 

RAZLOZI

 • Zdravstvene ustanove igraju ključnu ulogu u podršci dojenju.
 • "Deset koraka prema uspješnom dojenju" smjernice su koje omogućuju ženama da uspješno doje te olakšavaju obuku zdravstvenih djelatnika za podršku dojenju.
 • Međunarodni tjedan dojenja ove godine obilježava 20. godišnjicu donošenja Innocenti deklaracije koja poziva na primjenu "Deset koraka" u svim rodilištima u svijetu.
 • U tih dvadeset godina više od 20.000 rodilišta, odnosno 28 % svih rodilišta u svijetu, u cijelosti je prihvatilo "Deset koraka" i zaslužilo naslov Rodilište-prijatelj djece.
 • U tom su razdoblju znatno povećane stope dojenja.
 • Međutim, smanjenje sredstva za provođenje programa Rodilišta-prijatelja djece u svijetu, nedovoljna obuka i propusti u primjeni "Deset koraka" u ovlaštenim rodilištima pridonose stagnaciji ili smanjenju stope dojenja u mnogim dijelovima svijeta.

CILJEVI MEĐUNARODNOG TJEDNA DOJENJA 2010.

 • Povećanje svijesti o doprinosu "Deset koraka" povećanim stopama dojenja.
 • Oživljavanje aktivnosti u zdravstvenim sustavima, kao i u zdravstvenim ustanovama i zajednicama usmjerenih na podršku ženama koje žele dojiti.
 • Informiranje ljudi u svim dijelovima svijeta o tome da su zaštita, promicanje i podrška dojenju pravo majke, pravo djeteta i ljudsko pravo.
 • Omogućavanje ženama i svima koji drže do ljudskih prava da se bore za zdravstvene sustave koji će podržavati dojenje.
 • Osiguravanje odgovarajuće obuke za zdravstvene djelatnike koji se brinu o majkama i djeci kako bi ih mogli savjetovati i podržavati u dojenju.

www.worldbreastfeedingweek.org

Program "Deset koraka" predstavljen je 1989. godine u sklopu zajedničke izjave SZO/UNICEF-a o zaštiti, promicanju i podršci dojenju u rodilištima. Deklaracija Innocenti iz 1990. godine pozivala je zemlje svijeta da u potpunosti primijene "Deset koraka" u svim rodilištima do 1995. godine. Dvadeset godina kasnije Rodilišta-prijatelji djece djeluju u više od 152 zemlje. Te su zemlje primijenile "Deset koraka" kao i relevantne dijelove Međunarodnog pravilnika o načinu reklamiranja i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko i na taj način pomogle jačanju otpora prema reklamiranju umjetne prehrane upućenom zdravstvenim djelatnicima i javnosti.

 

DESET KORAKA PREMA USPJEŠNOM DOJENJU

Svaka ustanova koja pruža usluge rodiljama i brine se za novorođenčad treba:

 1. Imati ispisana pravila o dojenju o kojima se rutinski obavještava cjelokupno zdravstveno osoblje.
 2. Obučiti cjelokupno zdravstveno osoblje vještinama potrebnim za primjenu tih pravila.
 3. Informirati sve trudnice o dobrobitima dojenja i dati im osnovne upute za dojenje.
 4. Pomoći majkama da počnu dojiti unutar pola sata nakon rođenja djeteta
 5. Pokazati majkama kako se doji i kako da sačuvaju izlučivanje mlijeka, čak i ako su odvojene od svoje dojenčadi.
 6. Novorođenčadi ne davati nikakvu hranu ili piće već samo majčino mlijeko, osim ako to nije medicinski opravdano.
 7. Primjenjivati zajednički boravak – omogućiti majkama i djeci da budu zajedno 24 sata dnevno.
 8. Poticati majke da doje prema djetetovim potrebama.
 9. Ne davati nikakve umjetne dudice ili dude-varalice djeci koja se doje.
 10. Poticati osnivanje grupa za podršku dojenju i upućivati majke na njih prilikom njihovog izlaska iz bolnice.

 

 

DOSADAŠNJI NAPREDAK U PRIMJENI PROGRAMA RODILIŠTA-PRIJATELJA DJECE I

"DESET KORAKA"

Postignuća

Danas više od 20.000 rodilišta širom svijeta imaju status Rodilište-prijatelj djece. Program Rodilišta-prijatelja djece povećava stopu dojenja na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Povećana stopa dojenja ključni je faktor koji doprinosi recentnom smanjivanju stopa smrtnosti djece (UNICEF 2009.).

Revidirani postupci prilagođeni djeci uključuju predložene nizove od deset koraka za programe koji se provode izvan bolnica, u drugim zdravstvenim ustanovama te u okviru zajednice. Tamo gdje se "Deset koraka" provodi u bolnici, podrška iz zajednice doprinosi učinkovitosti programa. Ali u slučajevima kada određena bolnica primjenjuje samo dio propisanih koraka, ostali napori usmjereni na podršku dojenju postižu manju učinkovitost.

Preostali izazovi

Nažalost, dobivamo dojave o manjku posvećenosti, pogoršavanju bolničkih usluga, neadekvatnoj obuci zdravstvenih radnika za savjetovanje majki, čak i unatoč sve brojnijim dokazima o dobrobiti "Deset koraka".

Stoga, došlo je vrijeme za oživljavanje primjene "Deset koraka" u bolnicama, drugim zdravstvenim ustanovama i zajednicama kako bismo se ponovo vratili na put prilagođen djeci!

PROŠIRENJE  INICIJATIVE RODILIŠTA-PRIJATELJI DJECE

Revizije i dopune inicijative Rodilišta–prijatelja djece

UNICEF i SZO su 2007. godine dovršili dopunu i reviziju programa koji je otada lakši za primjenu i nudi nove pristupe prilagođene djeci izvan rodilišta. Iako mnoge zemlje nazivaju ovu inicijativu "Prijatelji majki i djece", nedavno je predložen i naziv "Međunarodna inicijativa za majke i djecu pri porođaju: 10 koraka do optimalne usluge u rodilištu", koja se sastoji od 9 koraka za majku i porođaj kako bi se smanjile nepotrebne intervencije pri porodu. Deseti korak uključuje "Deset koraka prema uspješnom dojenju". Primjena postupaka prilagođenih djeci doprinijet će povećanju stopa dojenja i poboljšanju zdravlja majki i djece širom svijeta.

Postupci za lakše dojenje

Uz primjenu što više od ukupno deset koraka znamo da će žene imati više mogućnosti ostvariti uspješno dojenje. To potvrđuje važnost koju za svako rodilište, bolnicu, kliniku i zajednicu ima nastojanje da se poveća broj koraka, čak i u slučajevima kada je teško odmah primijeniti svih deset koraka. Rodilšta će uvidjeti da će proces postajati lakši sa svakim novim korakom!

Deset pouzdanih malih koraka odvest će Vas daleko!

ŠTO MOGU NAPRAVITI ODMAH?

Dvadeset godina nakon Deklaracije Innocenti vrijeme je da se pogleda unatrag i procijeni što bi još trebalo učiniti za oživljavanje i proširenje programa Rodilišta–prijatelji djece, te za širu primjenu "Deset koraka" u zdravstvenom sustavu i izvan njega. Mapa s aktivnostima Međunarodnog tjedna dojenja – WABA, donosi više ideja, ali  zasad razmislite o tome što biste mogli napraviti ODMAH, OVE GODINE, u cilju da:

 1. Pomognete prijateljima, kolegama i zajednici da pronađu pravi put do uspješne podrške dojenju.
 2. Ispitate provedbu programa Rodilišta-prijatelji djece u svojoj zemlji i založite se za uvođenje promjena u rodilištima.
 3. Doprinesete promjeni na nacionalnoj razini. Založite se za uvođenje promjena u bolnicama, rodilištima i širem zdravstvenom sustavu – domovima zdravlja, primarnoj zdravstvenoj zaštiti i zajednici.
 4. Doprinesete izgradnji boljeg svijeta za majke i djecu, kao i našoj budućnosti.

Svjetski savez za dojenje globalna je mreža pojedinaca i organizacija koje se zauzimaju za zaštitu, promicanje i potporu dojenju širom svijeta temeljem Deklaracije Innocenti, Deset poveznica za njegovanje budućnosti te SZO/UNICEF-ove Globalne strategije za prehranu dojenčadi i male djece. Njegovi su najvažniji partneri IBFAN – Međunarodna akcija za prehranu dojenčadi, La Leche međunarodna liga, Međunarodna organizacija savjetnika za dojenje (ILCA), Međunarodna organizacija Wellstar International te međunarodna Akademija za medicinu dojenja. WABA ima savjetodavni status pri UNICEF-u te posebni savjetodavni status kao nevladina udruga pri Ekonomskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda (ECOSOC).

 

WABA, PO Box 1200
10850 Penang, Malaysia
Tel: 60-4-658-4816
Fax: 60-4-657 2655
Email: waba @ streamyx.com
Website: www.waba.org.my

 

Sponzorstvo: WABA ne prihvaća sponzorstvo tvrtki koje proizvode nadomjestke za majčino mlijeko, pripadajuću opremu i hranu. WABA ohrabruje sve sudionike svjetskog tjedna dojenja da usvoje ovaj etički pristup.

Prijevod ustupio Unicefov ured u Hrvatskoj

Objavljeno: 2.8.2010.