Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete

12-10-2011

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete pravo je iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 68/08, 110/08. i 34/11), a definirana je čl. 41. Zakona.

Pravo ne ovisi o imovinskom cenzusu, već pripada svim zaposlenim i samozaposlenim roditeljima, poljoprivrednicima van sustava poreza na dohodak ili dobit, te nezaposlenim roditeljima ukoliko na dan rođenja djeteta ispunjavaju sljedeće uvjete:

·          hrvatsko državljanstvo s prebivalištem ili status stranca sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci, te

·          obvezno zdravstveno osiguranje kod HZZO-a

Roditeljima van sustava rada (učenici, studenti, umirovljenici, nesposobni za rad) pomoć pripada ukoliko na dan rođenja djeteta imaju:

·          hrvatsko državljanstvo s prebivalištem ili status stranca sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 5 godina, i

·          obvezno zdravstveno osiguranje kod HZZO-a

Pod istim uvjetima može se ostvariti i pomoć za posvojeno dijete, ukoliko za to dijete pomoć nije već isplaćena drugom korisniku.

Pomoć se ostvaruje za dijete koje je prijavljeno kao član kućanstva podnositelja zahtjeva, upisano u maticu rođenih, te zdravstveno osigurano po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Rok za predaju zahtjeva je 6 mjeseci od dana rođenja djeteta, odnosno 30 dana od dana posvojenja. U slučaju propuštanja navedenih rokova gubi se pravo na naknadu.

Pomoć se ostvaruje podnošenjem zahtjeva nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kojem priležete djetetov rodni list i dokaze o ispunjenju gore navedenih uvjeta.

Iznos pomoći vezan je uz proračunsku osnovicu (70% osnovice), što trenutno iznosi 2.328,20 kn.

 

 

Objavljeno: 14. prosinca 2011.