Dijete staro 28 sati samo hvata dojku, majka ga usmjerava k bradavici

12-10-2011

Ovo dijete počinje tražiti bradavicu. Majka ga navodi k bradavici. Dijete zine prilično široko, ali ga majka ne privuče koliko bi mogla, pa je hvat bradavice površan. Dijete bi trebalo u ustima imati veći dio dojke.

Dijete u počeku uglavnom gricka iako se povremeno zamijeti pauza u pokretima brade (pogledajte ostale filmove o uspješnom sisanju).

Majka počinje s kompresijama nakon 1 minute i 10 sekundi filma, a dijete reagira tako što počinje sisati s pauzama što pokazuje da dobija dovoljno mlijeka. 

Pogledajte film.