Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta - Zagreb, 2011.

12-10-2011


Visina novčane pomoći za novorođenu djecu, kao i uvjeti i način ostvarivanja prava, u okviru Programa pronatalitetne politike Grada Zagreba utvrđeni su odlukom o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09, 20/10, 6/11 i 12/11).

 

Tko može ostvariti pravo na novčanu pomoć?

Pravo na navčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj:

  • za dijete rođeno nakon 31. ožujka 2009.
  • koji je državljanin Republike Hrvatske, s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje pet godina prije rođenja djeteta, te cijelo vrijeme isplate novčane pomoći, uz uvjet da i drugi roditelj u trenutku podnošenja zahtjeva, pa sve do prestanka isplate novčane pomoći, ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu (odnosno privremeni ili stalni boravak, ako je drugi roditelj stranac)

Iznos novčane pomoći i način isplate

Iznos novčane pomoći ovisan je o broju malodobne djece podnositelja zahtjeva koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu.

  • za prvo dijete pomoć iznosi 1.800,00 kn i isplaćuje se u dva jednaka obroka, tijekom jedne godine
  • za drugo dijete 3.600,00 kn, koje se isplaćuju u četiri jednaka obroka, tijekom dvije godine
  • za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva novčana pomoć iznosi 54.000,00 kn i isplaćuje se u 6 jednakih obroka tijekom 6 kalendarskih godina

Rokovi

Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu novčane pomoći je 6 mjeseci od dana rođenja djeteta. Zahtjev se podnosi u Gradskom uredu za zdravstvo i branitelje, Vodnikova 14, a potrebno mu je priložiti dokaz o državljanstvu podnositelja zahtjeva, dokaze o prebivalištu oba roditelja (ili dokaz da se radi o samohranom roditelju), dokaze o broju malodobne djece koja žive s njim u zajedničkom kućanstvu.

O svakoj promjeni korisnik je dužan obavijestiti Ured u roku od 15 dana od dana nastanka promjena.

Prvi godišnji obroci isplaćivat će se u roku od 60 dana od konačnosti zaključka o pravu na pomoć.

 

Objavljeno: 13. prosinca 2011.

 

http://www.roda.hr/article/read/novcana-pomoc-za-opremu-novorodenog-djeteta-zagreb-2011