eRODA

26-12-2011


Web portal
Udruge medij je putem kojeg Udruga promovira svoje ciljeve i aktivnosti, obavještava o svom radu te educira i informira ciljane skupine građana (i ostale zainteresirane) o različitim aspektima roditeljstva i problemima s kojima se roditelji i obitelj suoèavaju u modernom društvu.
S preko 1200 tekstova iz područja neplodnosti, trudnoće, poroda, dojenja, te svih aspekata roditeljstva, kao i prava trudnica, rodilja, roditelja i djece, nametnuo se kao sadržajno najbogatiji portal na hrvatskom jeziku ovakvog tipa.
Osnovno pravilo kojeg se držimo pri izboru tekstova za objavljivanje jest da tekstovi i ideje koje se provlače u tekstovima ne smiju biti suprotni našim ciljevima, viziji i misiji, vrijednostima i principima djelovanja.
Portal godišnje ima preko 160.000 posjeta i predstavlja jedan od najrelevantnijih izvora literature iz podruèja roditeljstva i srodnih tema na hrvatskom jeziku.


Izradu novog portala financirala je 2011. godine Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

 

Rodin forum je internet aplikacija koja omogućuje korisnicima da sudjeluju u diskusijama vezanim za neplodnost, trudnoću, porod, dojenje, te sve aspekte roditeljstva, kao i prava trudnica, rodilja, roditelja i djece. Međutim, on već dugo nije samo mjesto razmjene informacija, već se oko njega stvorila i permanentno se stvara i širi virtualna zajednica korisnika sa sličnim interesima.
Trenutno forum broji preko 4500 registriranih korisnika koji su sudjelovali u diskusijama barem jednim postom.

Putem foruma promoviramo stavove Udruge, predstavljamo svoje projekte, informiramo i educiramo o temama koje su bliske područjima kojima se bavimo, dobivamo povratne informacije o tekstovima na portalu, otvaranjem i pokretanjem provokativnih tema potičemo korisnike na promišljanje i mijenjanje ukorijenjenih stavova za koje smatramo da su štetni za nas i djecu, osnažujemo žene, roditelje.

 

RODA je odnedavno prisutna i na društvenim mrežama. Koristeći se njima, nastojimo održati vezu s većim brojem simpatizera i doprijeti do još većeg broja pripadnica i pripadnika ciljanih skupina.